Kontakt

  MVDr. Alexander Kürthy
permakultúrny dizajnér, lektor, konzultant
zoológ, akustický monitoring, vtáctvo, netopiere
programátor webových databáz

e-mail:

info@e-svet.biz

linked-in:profile (english)
permaculure:permacultureglobal.com (english)
certifikovaný školiteľ, konzultant a dizajnér *permakultúrnych systémov
zoológia:35 ročná prax v skúmaní a spracovaní dát prírodných hodnôt