Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Hlavná stránka

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Študovňa

 1. Permakultúrny dizajnérsky kurz
  1. Úvod do permakultúrneho dizajnu
  2. Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry
  3. Metódy v permakultúre
  4. Vzory, matrice
  5. Klíma
  6. Stromy
  7. Voda
  8. Pôda
  9. Zemné práce
  10. Dizajn v rôznych klímach
  11. Akvakultúra
  12. Národ, komunity
 2. Základné kroky pre Vašu osobnú a rodinnú bezpečnosť
  1. Kurz ku krachu
  2. Koncept v 6 bodoch
  3. Pitná voda
  4. Zásoba potravín a semien
  5. Pestovanie a spracovanie jedla
  6. Zdravie a prvá pomoc
 3. Tvorba ochranársko-permakultúrnych námetov, ktoré sú Vám blízke
  1. Permakultúra na veľkých priestoroch
  2. Úspešné prírodné ekosystémy v pôdotvorbe - naše vzory

Pomôcky: Geoff Lawton filmy, Ako použiť titulky k filmom


Osobná korešpondenčná asistencia

 • samoštúdium a konzultácie (píšte na permakultura@e-svet.biz)
 • vydanie potvrdenia o absolvovaní základného kurzu permakultúry
 • dobrovoľná platba (školenie a absolventské testy majú orientačne hodnotu 70 €)
 • podrobnosti..

Absolvovaním základného kurzu permakultúry môžete požiadať o členstvo v organizácii Permakultúra CS na Slovensku, členstvo.

Zoológ, botanik, ekológ, ochranca a milovník prírody má veľkú výhodu - cíti s prírodou a citlivo ju vníma, sám sleduje vplyvy vetra, smery, vie dráhu slnka v lete a v zime, vidí neustále v teréne ako to funguje, rozumie čo znamená druhová pestrosť, rozumie pojmom ako spoločenstvá, niky, ekotóny a biotop. To všetko ma viedlo k myšlienke pretaviť tieto znalosti do výhody ktorú využijeme ihneď budovaním vlastného trvalo udržateľného systému a zúročíme v čase, keď to budú potrebovať bezradní a nepripravení ľudia. Príde doba, kedy budeme poskytovať rôzne služby, vytvárať, učiť či konzultovať.Všeobecné odkazy
Osobné nástroje
title