Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Spojenia, diverzita a cyklovanie

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Spojenia, diverzita a cyklovanie


Naša schéma moderného poľnohospodárstva nevykazuje žiadnu podobnosť. Je ďaleko od prírodného modelu. Je to vynútená nefukčnosť, tým že sa uprednostnila násilím len jedna funkčnosť. Ak musíme vyvinúť takýto násilný tlak na prírodný systém, skoro vždy zapríčiní dlhotrvajúce poškodenie. Nielenže sme odstránili elementy zo systému, všetku tú diverziu ale aj spojenia. Vôbec nie je ľahké aby naskočili nazad na svoje miesta.

Čo sme získali je veľmi prázdny systém. Potreboval by mnoho elementov a nie je ľahké ho zrazu rekonštruovať. Potom sa často stáva, že rekonštrukčné elementy, ktoré prichádzajú nie sú tie isté prvky ktoré tu pôvodne boli. To sme však pocítili ako rušivé a prenasledujeme takéto elementy. Nedávame systému dosť času aby prešiel fázou obnovy. Často tvrdo pracujúci imigranti zastávajú tieto pozície aby vybudovali všetky stratené spojenia. Sú to veľmi sofistikované spojenia, vzťahy s dlhým trvaním. Vznikajú dlhodobé obchodné partnerstvá. Vytvárajú sa veľmi komplexné obchodné výmeny, ktoré sú obojstranne výhodné. Týmito ťažko pracujúcimi imigrantami sú buriny. V dnešnej dobe často nepôvodné druhy. Pretože sme dnes schopní ničiť celé rozľahlé systémy a ich pôdu, musíme potom začať od nuly.

Keď sa vrátime k nášmu príkladu, tak prerušenie hociktorej z týchto čiar znamená koniec, hra definitívne skončila. Ak chceme pokračovať, musíme obsadiť ďalší priestor. Za sebou zanechávame vždy degradovaný stav. Takto nemôžeme pokračovať, to sme robili v minulosti i dnes. Dnes to robíme ešte rýchlejšie vďaka našej technológii a industrializovaným systémom. Súbor:KonceptyPrerusenieCiarPolnohospodarstvo.png

Ak chceme prejsť na trvalo udržateľné systémy, musíme sa učiť od prírodných systémov. Ako to tam funguje? Ako to tam funguje celé tie veky!. Anareóbne baktérie dávnej minulosti, ktoré mali možné interakcie len s podložím, sú stále s nami, do dnešných dní.

Čo sa stane, ak to ideme imitovať? Takže ak chceme mať veľa spojení potrebujeme veľa elementov - potrebujeme diverzitu. Súbor:KonceptElementy.png

Slnko dodáva energiu a časť energie sa stráca. Súbor:KonceptSlnkoOdpodTrvaloUdrz.png

Naše elementy sú navzájom spojené. Súbor:KonceptElementyPospajane.png

Je však požiadavka, aby každý element mal aspoň tri využitia. Napríklad každý živočích, ktorého umiestnime do systému produkuje okrem svojho hlavného produktu aj trus a ďalšie rôzne funkcie. Živý plot s pichľavých krovín môže poskytovať funkciu plota - bezpečie, môžu v nich stavať hniezda a ukrývať sa vtáci a môže mať kvety vhodné pre včely a motýle a nakoniec i jedlé plody.

  • každý element má viacero funkcií
  • každá funkcia je poskytovaná viacerými elementami

Je to obojstranné. Napríklad voda. Neuspokojíme sa len s jedným zdrojom vody. Využijeme všetky zdroje ktoré môžeme. Dažďovou vodou zo striech naplníme nádrže, dažďovú vodu necháme vsakovať, využijeme vodu z vodných nádrží aj z potokov. Ak sa pozrieme v prírode na jeden element, napríklad holuby. Holub v lese skonzumuje semienka alebo plody a vyletí z lesa, trusom tieto semienka šíri. Semienka vyrastú a les sa rozširuje. Môžeme konštatovať, že holub je element, ktorý rozširuje les v prírodných systémoch. Ale to nie je jediné čo holub robí. A potom, les sa rozširuje aj inými spôsobmi. Je to ako poistenie funkcie. Každý element v lese poskytuje viacero funkcií.

Čo musíme my urobiť, je dizajnovať tak, aby k tomu mohlo dojsť a prírodné systémy budú v tom pokračovať. Ak pospájame elementy aby zabezpečili viacero funkcií a funkcie boli zaistené viacerými elementami, tak priamo vo vnútri nášho systému prírodné procesy nič neobmedzí a nezastaví v tom, aby sa prejavili a náš systém zlepšovali. Pričom v dnešnom poľnohospodárstve nič nezvyšuje výkon či potenciál prírodných systémov a skutočnosťou je, že interakcia s prírodnými systémami je vždy pre poľnohospodárstvo problémom. Pre takto zjednodušený systém je to problém a komplikácia. Najlepšie by bolo pre tento systém nemať žiadnu interakciu s prírodou.

Naopak, v našom permakultúrnom, trvalo udržateľnom systéme, privítame každú možnú pomoc a príroda poskytuje najväčšiu pomoc, ktorú môžeme vôbec dostať.

Chceme, aby sa každý element spojil s ďalšími čo najviac ako je to možné. Získame tak silný systém. Získame sieť.

Súbor:KonceptElementySiet.png

Môžeme stratiť až 40% týchto spojení bez toho, aby sme stratili úrodu. To preto, lebo sa systém dynamicky prispôsobí. V daždivých rokoch niektoré ovocné stromy nerodia dobre iné zas áno, vďaka našej druhovej pestrosti. V suchých rokoch zas ďalšie ovocné stromy nerodia, iné zas áno. Často zrkadlovo. Náš systém je flexibilný. No okrem toho je tu efekt synergie. Energia slnka je tu znásobená a cykluje v systéme predtým než systém opustí. Vyzerá to tak, akoby sme energiu zvyšovali. Aj ju zvyšujeme, je tu totiž narastajúca bohatosť života. Ak stratíme 80% spojení, stále máme nejakú úrodu. Pôdotvorba stále prebieha. V dnešnom systéme poľnohospodárstva to nie je možné.

Je to systém stability. Máme tu sadu stabilných spojení. Tento systém sa stará o zem, stará sa o ľudí, má nadbytok, ktorý sa môže vrátiť. Cesta energie cez systém je veľmi dlhá. Súbor:KonceptEnergiaVsieti.png

Časť energie sa vždy stráca, no vďaka správnemu načasovaniu vieme postaviť malú pascu a časť odchádzajúcej energie ešte zachytiť a znova vrátiť do systému. Napríklad vo forme materiálu.

Súbor:KonceptPascaNaOdchadzajucuEnergiu.png

Ďalší krát môže ísť energia po systéme inými cestami. Malým zásahom človeka sme zvýšili počet cyklov v ktorých energie putuje po systéme. Je to konverzia.

Súbor:KonceptInaTrasaEnergie.png


Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Spojenia, diverzita a cyklovanie

Osobné nástroje
title