Permakultúra je dizajnérsky systém. Je to systém pre trvalo udržateľný život na Zemi, ktorý prináša úžitok všetkým organizmom.

Tagari farma - praktický príklad

Z Permaculture

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Tagari farma - praktický príklad


Rozloha 2.5 ha, typický jednoduchý pozemok. Na spodnej strane cesta, dom a k nemu rovná cesta. Slnečná stráň, jednoduchá pastvina. Žiadne doliny ani hrebene skoro žiadne krajinné prvky. V tomto stave sú k dispozícii len obmedzené možnosti ako to manažovať - pásť alebo kosiť, viac etických ciest nie je, potom už len neetické - striekať chemicky alebo každý rok spáliť. Nie sú tu žiadne interakcie. Vidíme bočný pohľad, pohľad zhora a dráhu slnka.

Súbor:KonceptPrikladZaklad.png


Ideme pridať nejaké prvky. Vytvoríme v hornej časti pozemku malú vodnú nádrž. Nemá veľkú oblasť zdroja vody, nad našim pozemkom pokračuje svah. Odtiaľ steká za veľkého dažďa voda. Z vykopaného materiálu urobíme hrádzu.

Súbor:KonceptPrikladHornaNadrz.png

Jazierko sa nám nenaplní ľahko, zvýšime oblasť záberu a vytvoríme zasiakávaciu priekopu (anglicky swale) na vodu, je to dlhý jarok idúci po vrstevnici, ktorý zachytenou vodou pomôže naplniť vodnú nádrž a súčasne je to systém na vsakovanie vody do krajiny.

Súbor:KonceptPrikladHornySwale.png


Odteraz zachytávame vodu z väčšieho územia - zo susednej pastviny nad nami. Potom čo sa naplní vodná nádrž, voda spätne vyplní celý zasiakavací kanál. Zasiakavací kanál má mäkkú hrádzu, nespevnenú. Voda preto postupne vsakuje do zeme.

Súbor:KonceptPrikladHornySwalePlny.png


Ak sa naplní ďalšou vodou, pretečie cez pripravenú spevnenú plochu bezpečnostného prepadu. Takže zachytíme vodu ako energiu. Voda je plná života, vytvára pôdu a je to výborný nosič živín. Ak to spravíme zle, tak nám dokáže v systéme škodiť eróziou. Preto je náš prepad nastavený tak, aby voda pretekala veľmi plytko.

Súbor:KonceptPrikladHornySwalePreplneny.png


Ostáva nám dostatok voľného priestoru smerom dole po svahu. Veľmi dobre sa pod zasiakavacím kanálom darí stromom. A rekonštrukcia krajinu pomocou lesa môže začať!. Môžu to by rôzne druhy stromov - ktoré zabezpečujú živiny, ktoré zlepšujú pôdu, také čo produkujú mulč a tiež ovocné stromy. Aký druh produkcie len chceme - stromy vhodné pre dosky, stromy vhodné pre včely, huby .. je to naša voľba. Má byť však vysokej druhovej pestrosti, vieme, diverzita vedie k stabilite!

Súbor:KonceptPrikladHornySwaleLes.png

Mám stále dostatok priestoru, pridáme ďalšiu vodnú nádrž. Tiež potrebuje zasiakavací kanál. Tentokrát ale opačným smerom. Na konci takisto vytvoríme bezpečnostný prepad. Vodu máme k dispozícii z priestoru medzi hornou a touto nádržou a máme k dispozícii nadbytok z horného prepadu. Znovu sme zachytili ešte viac energie, ešte viac potenciálu pre život. Ďalší priestor pre stromy, krásny, stabilný pôdotvorný systém - voda a les. Diverzita stromov, ich produktivita podľa našej voľby elementov.

Súbor:KonceptPrikladDruhySwale.png


Stále ostáva dosť miesta. Pridáme ďalšiu vodnú nádrž, tentokrát už sme nižšie, tak bude väčšia aj s ostrovom pre divožijúce druhy, aby sme viac zvýšili interakciu s prírodou. Znovu urobíme zasiakavací kanál s prepadom aby sa pri prívalových dažďoch nadbytok vody bezpečne stratil. Máme tu priestor pre ďalší pás pekného produktívneho lesa.

Súbor:KonceptPrikladTretiSwale.png


Dostali sme sa k domu. Nechceme aby bol dom v podloží príliš vlhký. Tiež nechceme aby sa povrchová voda dostala k domu. Vybudujeme do hĺbky spevnený ochranný val nad domom.

Súbor:KonceptPrikladOchranaDomu.png


Nižšie od domu vidíme priestor pre ďalšiu vodná nádrž. Môže byť znovu väčšia než doterajšie, vhodná ako rybník. Je už nižšie a tým bude mať dostatok vody. Pridáme k nej zasiakavací kanál, potiahneme ho pod príjazdovú cestu. Prepad spravíme pri ceste. Prepad nemusí byť na konci. Voda naplní rybník a potom naplní nazad zasiakavací kanál a nadbytok ide dole prepadom. Tu je vhodná situácia vytvoriť hlavný, vysoko produktívny, jedlý les. Ide o veľmi špeciálny les.

Súbor:KonceptPrikladRybnikJedlyLes.png


Pod prepadom pri ceste nám ostáva miesto na vybudovanie finálnej vodnej nádrže. Pekný rybník, plný živín a bohatý na život. Vybudujem tiež súvisiaci zasiakavací kanál s malým jedlým lesom. Bezpečnostný prepad nebude na zasiakavocom kanáli ale pri ceste pri rybníku. Nadbytočná voda stečie dole pod cestou opustí náš pozemok.

Súbor:KonceptPrikladFinalnyRybnik.png


Vďaka dostatku vody je ľahké vysadiť živý plot okolo celého pozemku.

Súbor:KonceptPrikladZivyPlot.png


Vychádzajúc zo smeru pohybu vody na pozemku, môžeme na priestory medzi zasiakavacími kanálmi umiestniť zvieratá - sliepky, kačice či husi. Na takto malú plochu sa hodia malé zvieratá. Ak je to pohodlné tak hoci aj ku hornej hranici pozemku. Zvieratá prinášajú prídavok - trus. Trus nesie voda dole svahom. Vo vode sa rozptýli ako výluh. Obohatí živinami pásy lesa pod zasiakavacími kanálmi. Je to len malé množstvo, žiadne veľké nadbytky, no stačí k tomu, aby prispelo k bohatosti života a je to všetko spotrebované systémom.

Súbor:KonceptPrikladZvierataTokZivin.png

Je už ľahké využiť voľné plochy medzi pásmi lesov a vôd, doplniť ich ako políčka alebo doplniť lesom.

Súbor:KonceptPrikladMedziplochy.png


Stále je tu však strata vody plnej živín. Nevieme strate úplne zabrániť, no môžeme umiestniť malé jazierko na spodku pozemku predtým než voda opustí náš pozemok. Naplniť ho štrkom a zasadíme trstinu. Trstiny sú prírodným filtrom. Sú súčasťou mokradí. Koreňmi zachytávajú živiny a rastú. Nakoniec úplne obsadia celé jazierko.

Súbor:KonceptPrikladPrikladPascaNaOdchadzajucuEnergiu.png


My ako pozorovatelia sledujeme kedy úplne zarastie celé naše záchytné jazierko trstinou a jej koreňmi. Ide o správne načasovanie. Už skoro žiadna voda nevie pretiecť. Je čas zobrať polovicu alebo aj viac ako polovicu trstiny aj s koreňmi a premiestniť ich napríklad hore ku zvieratám alebo ako mulč do lesov. Rýchlo nám znovu trstina dorastie. Vytvorili sme novú časovú niku. Nie je to veľké množstvo ale je to jednoduchý príklad.


Súbor:KonceptPrikladPrikladZachytenieOdchadzajucejEnergie.png

Toto je jednoduchý príklad, nie o tom že takto to má vyzerať, berte to ako príklad toho, ako premýšľame, že všetky tieto prvky sme dali my na svoju pozíciu, je to naše rozhodnutie. Trstina z jazierka by sa nikdy sama od seba nepresunula, bola to naša akcia. Najprv treba systém vybudovať, neskôr už stačí aby sme jemnými akciami udržiavali cykly v behu, ako keď sa deti hrajú s vrtiacim sa vĺčikom a správnymi občasnými šťuchnutiami udržujú hračku v rotácii. Náš systém postupom času stále zvyšuje svoju stabilitu, diverzitu.


Koncepcie a hlavné myšlienky permakultúry → Tagari farma - praktický príklad

Osobné nástroje
title