SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

AS2 Monitoring dravcov a sov (RPS)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Využívanie modulu Monitoring dravcov a sov (RPS)

Užívatelia databázy sa rozdeľujú na neprihlásenú verejnosť a prihlásených registrovaných užívateľov. Registrovaní užívatelia môžu byť zaradení do rôznych užších pracovných skupín a oprávnení. Sú to nasledovné nové typy práv pre RPS :

Pracovné skupiny

 • pracovná skupina RPS pre hadiara krátkoprstého (WG-CG)
 • pracovná skupina RPS pre haju červenú (WG-MMIL)
 • pracovná skupina RPS pre haju tmavú (WG-MMIG)
 • pracovná skupina RPS pre kaňu močiarnu (WG-CA)
 • pracovná skupina RPS pre kaňu popolavú (WG-CP)
 • pracovná skupina RPS pre kuvička vrabčieho (WG-GP)
 • pracovná skupina RPS pre kuvika plačlivého (WG-AN)
 • pracovná skupina RPS pre myšiaka hôrneho (WG-BBUT)
 • pracovná skupina RPS pre myšiarku močiarnu (WG-AF)
 • pracovná skupina RPS pre myšiarku ušatú (WG-AO)
 • pracovná skupina RPS pre orla kráľovského (WG-AH)
 • pracovná skupina RPS pre orla krikľavého (WG-AP)
 • pracovná skupina RPS pre orla skalného (WG-ACH)
 • pracovná skupina RPS pre orliaka morského (WG-HA)
 • pracovná skupina RPS pre sokola kobcovitého (WG-FV)
 • pracovná skupina RPS pre sokola lastovičiara (WG-FS)
 • pracovná skupina RPS pre sokola myšiara (WG-FT)
 • pracovná skupina RPS pre sokola rároha (WG-FCH)
 • pracovná skupina RPS pre sokola sťahovavého (WG-FP)
 • pracovná skupina RPS pre výra skalného (WG-BBUB)
 • pracovná skupina RPS pre výrika lesného (WG-OS)

Oprávnenia

 • využívať modul dravce a sovy (RPS) (zrušené - každý prihlásený užívateľ AVES môže využívať modul RPS)
 • vidieť utajované dáta RPS
 • predseda RPS
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre hadiara krátkoprstého (WG-CG)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre haju červenú (WG-MMIL)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre haju tmavú (WG-MMIG)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre kaňu močiarnu (WG-CA)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre kaňu popolavú (WG-CP)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre kuvička vrabčieho (WG-GP)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre kuvika plačlivého (WG-AN)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre myšiaka hôrneho (WG-BBUT)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre myšiarku močiarnu (WG-AF)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre myšiarku ušatú (WG-AO)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre orla kráľovského (WG-AH)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre orla krikľavého (WG-AP)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre orla skalného (WG-ACH)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre orliaka morského (WG-HA)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre sokola kobcovitého (WG-FV)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre sokola lastovičiara (WG-FS)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre sokola myšiara (WG-FT)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre sokola rároha (WG-FCH)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre sokola sťahovavého (WG-FP)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre výra skalného (WG-BBUB)
 • vedúci pracovnej skupiny RPS pre výrika lesného (WG-OS)

Možnosti modulu Monitoring dravcov a sov (RPS)

Užívatelia RPS môžu pracovať v troch hlavných typoch dát:

Bežné faunistické pozorovanie

Otvorí sa všeobecný formulár zápisu nového faunistického pozorovania. Rozdieľ je jediný - takto zapísané pozorovanie je evidované že bolo zapísané v mene RPS (patrí RPS), objaví sa v štatistike RPS Prehľad dát ako náhodné pozorovanie.

Záznam sa správa podľa pravidiel bežných faunistických záznamov AVES-u.

Páry / teritória po druhoch

páry-sezóny páru-kontrolné pozorovania páru, pričom dohľadané hniezdo je priradené v tej-ktorej sezóne páru zo zoznamu hniezd (viď nižšie)

Monitoring hniezd

hniezda-sezóna hniezda-kontroly hniezd, podľa štýlu práce sa využíva alebo nevyužíva možnosť zakladať sezóny hniezd a ich kontroly

Prvé návrhy z roku 2005

Najstaršie návrhy veľmi ovplyvnili logiku modulu, dodržujú navrhnutú štruktúru a dodnes platí.

Testovacia verzia prezentuje tento návrhu tu online testovacia verzia rok 2005

Práca s modulom

Jednotlivé menu nájdete tu.