SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Administrátor hniezd bocianov bielych

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hniezdna karta

Hniezdne karty sa v databáze ukľadajú do tabuľky nest_cards. Každý riadok reprezentuje jednu hniezdnu kartu.

Hniezdna karta ma nasledujúce položky:

 • id, jedinečné číslo, ktoré sa automaticky generuje ako ďalšie v poradí pri zakladaní hniezdnej karty, deje sa to na pozadí automaticky
 • nest_type_id, číselný reprezentat typu hniezda, jedinečný zoznam možných hodnôt je v samostatnej tabuľke nest_types z ktorej si sem ukladá id
 • status, číselný reprezentat troch možných statusov hniezdnej karty 0-neaktivne, 1-aktivne, 2-zmazané, predvolený status je 0 - neaktívne
 • city_id, číselný reprezentant obce/mesta lokality, sem je kopírovaný z číselníkov miest, okresov a krajov, v databáze sú to tri samostatné tabuľky pomenované anglickými slovami cities, districts a counties
 • urban area, textová položka na 50 znakov pre zápis miestnej časti
 • note1, text
 • note2, text
 • short_cut, textová položka na 20 znakov
 • add_year pre roky, predvolená hodnota je rok 2012
 • inquiry číselná položka pre anketu, predvolená je hodnota 0
 • votes, celočíselný typ položky aj pre veľké celé čísla, predvolená je hodnota 0
 • id_fulin, textová položka s poznámkou že pôvodný autor programu nevedel na čo to je
 • pad, položka pre mini celé čísla, , predvolená je hodnota 0
 • ended, položka pre mini celé čísla, predvolená 0, s poznámkou "či už zaniklo hniezdo"
 • saved, položka pre mini celé čísla, predvolená 0, s poznámkou "či je zachránené"
 • abandoned, položka pre mini celé čísla, predvolená 0, bez poznámky
 • creation_year,
 • ended_year
 • abandoned_reason, textová položka, pripravená pre väčší text
 • closer_spec, textová položka na 100, s poznámkou "bližšie určenie"
 • gmap_coord, textová položka na 25
 • created, automatická časová pečiatka pri založení záznamu (novej karty)
 • modified, automatická časová pečeiatka pri zmene záznamu


Administrátor

Z hniezdnej karty administrátor edituje len málo položiek:

 • nest_type_id, číselný reprezentat typu hniezda, jedinečný zoznam možných hodnôt je v samostatnej tabuľke nest_types z ktorej si sem ukladá id
 • city_id, číselný reprezentant obce/mesta lokality, sem je kopírovaný z číselníkov miest, okresov a krajov, v databáze sú to tri samostatné tabuľky pomenované anglickými slovami cities, districts a counties
 • urban area, textová položka na 50 znakov pre zápis miestnej časti
 • note1, text


AdminovanieNestCardPovodne.jpg


Užívateľ

Užívateľ vidí z hniezdnej karty tieto položky:

 • id, jedinečné číslo, ktoré sa automaticky generuje ako ďalšie v poradí pri zakladaní hniezdnej karty, deje sa to na pozadí automaticky
 • city_id, číselný reprezentant obce/mesta lokality, sem je kopírovaný z číselníkov miest, okresov a krajov, v databáze sú to tri samostatné tabuľky pomenované anglickými slovami cities, districts a counties
 • urban area, textová položka na 50 znakov pre zápis miestnej časti
 • nest_type_id, číselný reprezentat typu hniezda, jedinečný zoznam možných hodnôt je v samostatnej tabuľke nest_types z ktorej si sem ukladá id
 • add_year pre roky, predvolená hodnota je rok 2012
 • note1, text


UzivatelDetailHniezdnejKarty.jpg