SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Ako nakresliť kolekciu geometrických útvarov

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

AS2 Mapovanie vtáctva v kvadrátoch → Ako nakresliť kolekciu geometrických útvarovheron map

Kliknutím na linku otvoriť Heron map vo formulári sa otvorí v novom okne mapový nástroj Heron map.

  1. vľavo hore v stĺpci Základné mapy si zvolíme podkladovú mapu (napríklad Google hybrid)
  2. priblížime sa na územie kde budeme zakreslovať (napríklad pomocou myši so zatlačeným ľavým tlačidlom a súčasným stlačením tlačidla shift nakreslíme obdĺžnik do ktorého sa mapa priblíži)
  3. zapneme si vrstvu GRID: DFS
  4. nad mapou sa nachádza rad ikon, predposledná je ikona Kresliť prvky - klikneme na tú ikonku a rozbalia sa ďalšie ikonky pre kreslenie

HeronMapKresliaceNastroje.jpg


Nakreslíme niekoľko polygónov. Ukončené polygóny sú modré.


HeronMapKresliaceNastrojePolygony.jpg


Po ukončení kreslenie stlačíme tlačidlo Download geometries


HeronMapKresliaceNastrojeDownloadGeometries.jpg


Objaví sa dialógové okno, kde len stlačíme Save a otvorí sa nové okno s textom. Po chvíľke sa dialógové okno samé zavrie. Okopírujeme text v okne a nakopírujeme ho do položky geom.

HeronMapKresliaceNastrojeDownloadGeometriesText.jpg