SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Ako napísať vlastné twig extenzie

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
originál návod

Pre ďalšie informácie o tejto téme, študujte v dokumentácii twig, Twig Extension.

Vytvoriť triedu pre extenziu

Napríklad idem vytvoriť nový test pole, ktorý zistí či premenná je pole (php funkcia is_array()).


{% if value is pole %}

...

{% endif %}

iný príklad

{{ produkt.cena|cena }}

{# tri voliteľné argumenty #}
{{ prudukt.cena|cena(2, ',', '.') }}

vytvoríme triedu

<?php
// src/AppBundle/Twig/AppExtension.php
nameSpace AppBundle\Twig;

class AppExtension extends \Twig_Extension
{
 public function getTests()
 {
  return array(
   new \Twig_SimpleTest('pole', array($this, 'jepole')),
  );
 }
 public function jepole($pom)
 {
  return is_array($pom);
 }

 
}
?>

Registrovať extenziu ako servis