SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Ako pristupovať Twig cez premennú app k User, Request, Session a k ďalším

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Počas spracovanie každej požiadavky (Request) pripraví Symfony globálnu premennú app aj pre oba typy šablón, twig aj pre php. Táto premenná umožňuje automatický prístup k:

app.user

Predstavuje aktuálneho užívateľa alebo null. V tejto premennej môže byť buď objekt UserInterface alebo iné objekty implementované __toString() metódou alebo hoci aj obyčajný reťažec (String).

app.request

Prístup k zvyčajnému Request alebo sub request.

app.session

Prístup k objektu Session, ak nie je žiadny tak vracia null.

app.environment

Vracia názov dev, prod atď.

app.debug

Vracia true ak je debug mód, inak false.