SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Ako simulovať HTTP autentifikáciu vo funkčnom teste

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentáciaTestovanie → Ako simulovať HTTP autentifikáciu vo funkčnom teste


originál návod

Jedno z riešení je použiť rýchlu autentifikáciu len pre testovacie prostredie. (osvedčilo sa pre symfony 4.3)

Založiť súbor:

# config/packages/test/security.yaml
security:
  firewalls:
    # replace 'main' by the name of your own firewall
    main:
      http_basic: ~

Použiť prihlasovanie ako druhý parameter v teste:

$client = static::createClient([], [
  'PHP_AUTH_USER' => 'username',
  'PHP_AUTH_PW'  => 'pa$$word',
]);