SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Ako vytvoriť a uložiť projekt Symfony na Git

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentáciaSymfony nastavenia → Ako vytvoriť a uložiť projekt Symfony na Git


originál dokumentácia

Po oboznámení sa základmi je hneď vhodné začať s ukladaním projektu do Git control managment system.

Inicializácia projektu

  • v adresári symfony projektu napíšeme príkaz:
git init

vytvorí aj súbor .gitignore, git ho predvyplní, podľa vzoru pre symfony projekty som ho upravil takto

# Embedded web-server pid file
/.web-server-pid

# Parameters
/app/config/parameters.yml

# Build data
/build/

# PHPUnit
/app/phpunit.xml
/phpunit.xml

# Cache, session files and logs (Symfony3)
/var/*
!/var/cache
/var/cache/*
!var/cache/.gitkeep
!/var/logs
/var/logs/*
!var/logs/.gitkeep

!/var/sessions
/var/sessions/*
!var/sessions/.gitkeep

# Managed by Composer
/app/bootstrap.php.cache
/var/bootstrap.php.cache
/bin/*
!bin/console
!bin/symfony_requirements

!var/SymfonyRequirements.php

/vendor/

# Assets and user uploads
/web/bundles/
/web/uploads/

  • dáme príkaz na pridanie súborov
git add .
  • vytvorím inicializačný krok nášho projektu
 git commit -m "Initial commit"