SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Aktualizácia týždňových prehľadov za roky 2010 - 2021

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Rozloženie týždňov v jednotlivých mesiacoch vo všetkých rokoch mapovania, statický prehľad, jedine sa mení dátum spracovania toho-ktorého roka


Naposledy sme aktualizovali týždňové prehľady údajov zapísaných za roky 2010 až 2019 v zime 2020. Odvtedy užívatelia Aves-u zapísali nielen nové údaje z aktuálneho roka ale opäť aj staršie dáta. Týždňové prehľady, vybrané za roku 2014-2020, slúžia užívateľom Aves-u ako pomôcka pri prehľade jednotlivých kvadrátov Nového atlasu vtákov Slovenska. Preto sme pristúpili a spracovaniu týchto rokov v januári 2020 a v septembri 2020.


Stav z polovice septembra 2020 z kvadrátu E488N279 Kráľovičove Kračany

Týždňové grafy vychádzajú z uzšieho výberu približne 150 druhov, to vôbec nevadí k tomu, aby slúžili ako vodítko mapovateľov, že v ktorých týždňoch nebol kvadrát navštívený alebo len málo navštívený, dávajú prehľad koľko lokalít bolo navštívených v danom kvadráte a tiež koľko zápisov má príznak úplný zoznam druhov, čo naznačuje snahu o komplexné spracovanie v tom-ktorom týždni.


Opäť sme doplnili hniezdny výskyt ďatla prostredného (Dendrocopos medius), ako ukážku postupu mapovania.. pribudlo nových 23 kvadrátov (viď nižšie).


Prehľad, ako pribúdali dáta (všetky záznamy v hlavnej databáze všetkých druhov vtákov) medzi jednotlivými aktualizáciami týždňových prehľadov, užívatelia zapisovali nové dáta aj zo starších rokov:

Od septembra 20 do 8. februára 2021 (5 mesiacov):

 • 2011 (lok.záznamov: 4)
 • 2012 (lok.záznamov: 60)
 • 2013 (lok.záznamov: 133)
 • 2014 (lok.záznamov: 145)
 • 2015 (lok.záznamov: 245)
 • 2016 (lok.záznamov: 406)
 • 2017 (lok.záznamov: 385)
 • 2018 (lok.záznamov: 493)
 • 2019 (lok.záznamov: 1131)
 • 2020 (lok.záznamov: 6216)
 • 2021 (lok.záznamov: )

Od januára 20 do 12. septembra 2020 (8 - 9 mesiacov):

 • 2013 (lok.záznamov: 53)
 • 2014 (lok.záznamov: <100)
 • 2015 (lok.záznamov: <100)
 • 2016 (lok.záznamov: <100)
 • 2017 (lok.záznamov: <100)
 • 2018 (lok.záznamov: 135)
 • 2019 (lok.záznamov: 32)
 • 2020 (lok.záznamov: > 5000)


Od jari 2019 do 4. januára 2020 (8 - 9 mesiacov):

 • 2011 (lok.záznamov: 5)
 • 2012 (lok.záznamov: 26)
 • 2013 (lok.záznamov: 53)
 • 2014 (lok.záznamov: 112)
 • 2015 (lok.záznamov: 110)
 • 2016 (lok.záznamov: 81)
 • 2017 (lok.záznamov: 85)
 • 2018 (lok.záznamov: 735)
 • 2019 (lok.záznamov: 4799)
 • 2020 (lok.záznamov: 40)


Od 15. novembra 2018 do 2. februára 2019 (necelé 3 mesiace):

 • 2012 (lok.záznamov: 10)
 • 2013 (lok.záznamov: 11)
 • 2014 (lok.záznamov: 80)
 • 2015 (lok.záznamov: 47)
 • 2016 (lok.záznamov: 12)
 • 2017 (lok.záznamov: 161)
 • 2018 (lok.záznamov: 3041)


Od jari 2018 do 15. novembra 2018 (6 mesiacov):

 • 2010 (lok.záznamov: 105)
 • 2011 (lok.záznamov: 20)
 • 2012 (lok.záznamov: 20)
 • 2013 (lok.záznamov: 41)
 • 2014 (lok.záznamov: 139)
 • 2015 (lok.záznamov: 207)
 • 2016 (lok.záznamov: 987)
 • 2017 (lok.záznamov: 232)
 • 2018 (lok.záznamov: 9886)Ukážka stavu tabuliek, v ktorých zbieram podklady pre týždňové grafy, nástroj je pre administrátorov.


Po aktualizácii, september 2020:

SpracovanieTyzdnovychPrehladovSept2020.jpg


Pre zaujímavosť, po aktualizácii, január 2020:

SpracovanieTyzdnovychPrehladovJan2020.png


Pre zaujímavosť, po aktualizácii v januári 2019:

TyzdnoveAktualnyStavJan2019.jpg