SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Detail hniezda

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Mapa

V detaile hniezda je zobrazovaná aj mapa. Mapa môže mať tri rôzne formy:

  1. zobrazenie hniezda na mape ak hniezdo má presné súradnice
  2. zobrazenie obce alebo mesta podľa názvu Lokality, čo býva presné znenie obce alebo mesta (mestskej časti)
  3. zobrazenie Slovenska

Ako podklad sme zmenili google na OpenStreetMap. Ak je známe presné hniezdo, mapa sa priblíži aby bolo vidieť jednotlivé budovy. Ak hniezdo nemá presnú lokalizáciu tak sme naprogramovali zistenie pomocou názvu obce a cez službu nominatim.openstreetmap.org získame objekty s názvom obce/mesta hniezda a získame súradnice stredu obce. Ak ani to nie je možné, tak zobrazujeme Slovensko.

1. ak stránky bociany.sk už eviduje presné súradnice hniezda, mapa zobrazuje samotné hniezdo ako krúžok, pod mapou sú uvedené súradnice

DetailMapaHniezdoPresne.jpg

2. ak konkrétne hniezdo nemá vyplnené presné súradnice

V názve lokality je zvyčajne názov obce alebo mesta, prípadne mestskej časti. Na pozadí sa snažíme získať súradnice stredu obce alebo mesta a potom zobraziť obec alebo mesto. Pod mapou sú v takýchto prípadoch okrem súradnice obce/mesta aj link na zdroj týchto súradníc, tak ako ich eviduje OpenStreetMap contributors.

3. ak konkrétne hniezdo nemá vyplnené presné súradnice a systém nevedel dohľadať súradnice stredu obce

V takomto prípade zobrazujeme celé Slovensko.

DetailMapaSK.jpg