SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

EBP generovanie event a record tabuliek

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Euro Bird Portal

EBPapusapus.jpg

Euro Bird Portal

Na základe sumarizovaných dát z databáz jednotlivých krajín prezentujú teplotne-priestorovú dynamiku rozšírenia vtákov.

 • Základná priestorová jednotka je štvorec 10x10 km siete, tá istá sieť, ktorú používa i Nový atlas vtákov Slovenska.
 • Základná časová jednotka je týždeň, za roky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015.
 • Vybraných 150 druhov vtákov.

Z databázy Aves dodávame agregované dáta pre Euro Bird Portal za Slovensko v dvoch tabuľkách:

 • event
 • record

Event tabuľka

Event.jpg

Za všetky druhy vtákov databázy sumarizované výskyty v štvorcoch 10x10km za jednotlivé týždne roka. Sumarizované sú tieto údaje:

- koľko je pozorovaní za daný týždeň, plus zvlášť také, ktoré sú označené že majú kompletný zoznam druhov a zvlášť ostatné.

- koľko pozorovateľov sa podielalo na výsledkoch za ten týždeň

- koľko času trvalo pozorovateľom zistiť tie dáta, ktoré označili že sú kompletným zoznamom druhov

Record tabuľka

Record.jpg

Za vybrané druhy vtákov sumarizované výskyty v štvorcoch 10x10km za jednotlivé týždne a druhy. Sumarizované sú tieto údaje:

- koľko je pozorovaní za daný druh a týždeň a zvlášť také, ktoré sú označené že majú kompletný zoznam druhov a zvlášť ostatné

- koľko pozorovaní majú počet

- aký je najvyšší počet druhu za daný týždeň

- aký je priemerný počet druhu za daný týždeň

Kde vidieť stav EBP event a record tabuliek?

V Admin zóne, menu system - ebp record alebo ebp event.

BackendEBPmenu.jpg


EBP event ani record tabuľky v tomto prostredí needitujeme. Je tu k dispozícii:

 • stručná štatistika o stave oboch tabuliek
 • malý filter
 • prehľad s klikateľnými nadpismi za účelom zmeny poradia zobrazenia
 • stránkovanie
 • možnosť exportovať do excelu (csv formát).
EbpeventModul.jpg


EbprecordModul.jpg


Ako pridať ďalší rok do EBP event a record tabuliek ?

Na to slúži nástroj v Admin zóne v menu System zvaný EBP. Je to zoznam objednávok spracovania rokov pre EBP agregované tabuľky.

BackendEBPmenu.jpg

V hornej časti je info-časť:

Aktuálny stav tabuliek event a record.

Event tabuľka má 21412 riadkov: rok 2014 (záznamov: 4333) rok 2012 (záznamov: 3581) rok 2013 (záznamov: 3742) rok 2015 (záznamov: 5462) rok 2011 (záznamov: 2364) rok 2010 (záznamov: 1930).

Record tabuľka má 81107 riadkov, 103 druhov : rok 2010 (záznamov: 9370) rok 2011 (záznamov: 11992) rok 2013 (záznamov: 17740) rok 2014 (záznamov: 23031) rok 2012 (záznamov: 17933) rok 2015 (záznamov: 1041).

Od posledného vytvorenia ebp event a record tabulky užívatelia za tie roky zapísali nové dáta. Preto treba znovu spraviť nasledujúce roky : 2014 2016

Nasleduje zoznam objednávok s filtrom.

EbpModelZoznam.jpg

Na spodnej časti zoznamu je možnosť vytvoriť novú objednávku. V info prehľade vidieť, že chýba rok 2016. Vytvoríme objednávku pre tento rok.

Zadáme rok 2016 a po ozname o úspešnom založení sa vrátime na zoznam.

NovaObjednavkaNovyRok2016.jpg

Nová objednávka je hneď prvá v zozname. Vidíme že má vyplnený len rok (2016) a kto zadal objednávku, štart spracovania i ukončenie sú zatiaľ nevyplnené. Všimnite si, že ostatné objednávky nemajú žiadne Akcie. Sú už ukončené.

Akcia Upraviť rok objednávky alebo vymazať objednávku

Objednávku v tomto stave, kým nie je vyplnený štart spracovania, môžeme upraviť (zmeniť rok) alebo zmazať. Neskôr už to nie je možné.

Okrem tejto možnosti je tu dôležitá Akcia: Spusti spracovanie objednávky spracovania daného roka

To je spúšťač napĺňania. Napĺňanie neprebehne naraz, ale po 20tich štvorcoch siete 10x10 km. Na Slovensku máme 567 štvorcov. Napĺňanie trvá asi 10 - 15 minút. Dôvodom je snaha o rozloženie záťaže databázy v prevádzke.

Po prvom spustení:

 • nám hláška oznamuje, že spracoval prvú várku štvorcov a posledný spracovaný mal číslo E520N293, že ktorý rok práve spracováva, presne kedy ukončil prvé kolo spracovania, koľko ešte treba spracovať štvorcov,
 • v info-boxe vidíme, že v event aj record tabuľkách pribudol rok 2016, zatiaľ len málo záznamov...
 • v prehľade objednávok máme našu objednávku stále ako prvú
 • je vyplnený štart spracovania
 • v akciách už nie je možnosť upraviť dátum ani zmazať objednávku
 • znenie akcie sa zmenilo na Pokračuj v spracovaní ďalších kvadrátov tejto objednávky daného roka
PrveSpustenieNovehoRoka.jpg


Našou úlohou je opakovane spúšťať spracovanie, sledovať ako pribúdajú záznamy v event a record tabuľkách a ako klesá počet štvorcov siete 10x10 km, ktoré ešte máme spracovať.

Po druhom kole spracovanie vidíme, že sa menia hodnoty (ostáva už len 527 štvorcov, počty záznamov roku 2016 v event i record tabuľke stúpajú):

DruheKliknutieNovyRok.jpg


.. pokračujeme až kým nie sú spracované všetky štvorce siete 10x10 Slovenska... vždy počkáme kým sa dokončí beh spracovania, až potom klikáme

 • spracovanie môžeme i prerušiť a pokračovať inokedy!

Po poslednom kolečku...

 • hláška oznamuje, že sme úspešne ukončili generovanie event a record tabuliek
 • info-box obsahuje počty riadkov za 2016
PosledneKliknutie.jpg

Ako vymeniť EBP event a record tabuliek vybraného roka?

Postupujeme rovnako, ako keď si objednávame úplne nový rok. Pri prvom spustení systém vymaže staré dáta z event a record tabuliek ak majú rovnaký rok aký sa práve objednáva.

Dôvod pre výmenu je napríklad to, že v databáze boli pridané nové dáta so starším dátumom a tak je treba aktualizovať tieto sumarizované informácie v event a record tabuľkách.