SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

ISTBonline

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Vychádza z program Aves-Symfony - on-line databázový systém Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a vývoj nových funkcionalít obohacuje súčasne aj AVES - symfónia

Základný cieľ databázového systému ISTB online je vyhodnotiť výsledky projektu šf vtáky.

Dáta pochádzajú zo šiestich typov zbieraných dát:

 1. metóda sčítania na tokaniskách
 2. metóda vyhľadávania hniezd
 3. mapovanie hniezdnych teritórií
 4. líniová metóda
 5. metóda bodového transektu
 6. ostatné pozorovania


Menu po prihlásení sa:

 • o ISTB online
  • postup prác - niekoľko detailov a postupe importu údajov, údaje tu nepribúdajú
 • záznamy
  • predvolené lokality
 • ďalšie monitoringy
  • monitoring hniezd
 • vyhľadávanie
 • nastavenie účtu
 • odhlásiť sa


PrihlasenyVyhladavanie.jpeg