SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Mapy v ISTB modul Vtáctvo Oravy

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Návod na vytvorenie máp JShapeView

JshapeView je program, ktorý zobrazuje GIS mapy a je využívaný v ISTB, v module Vtáctvo Oravy.

Toto je návod, ako otvoriť mapu, aj keď sa zastaví proces otvárania mapy.


V module Vtáctvo Oravy sa mapy vytvárajú v časti výpočty, ročné sumárne prehľady a výstupy.

Napríklad, časť c) Kvadráty - druhy

RocneSumarnePrehladyC.jpg


Po stlačení ikony s mapou sa otváranie java mapy v nových verziách windows-u skončí. V takom prípade si nájdeme adresár _ISTB a tam podadresár gis/MOD1gis. Dôležité je, aby došlo k aktualizácii súborov jsvMOD1.ini a vysledok.tmt. Oba tieto súbory vidíme že sú najnovšie ale spustíme súbor jsview.jar

TotalCommanderMOD1Gis.jpg


Otvorí sa prázdne okno GIS prehliedača JShapeView.

JsviewJar.jpg


Dáta zo spomínaných súborov jsvMOD1.ini (využitím dát vo vysledok.tmt) načítame ručne otvorením projektu.

OpenFromFile.jpg

Zvyčajne hneď aj ponúkne súbor jsvMod1.ini

JsMOD1ini.jpg


Výsledná mapa. VyslednaMapa.jpg


Ďalšiu mapu vytvoríme tak, že spustíme otvorenie ďalšej mapy kliknutím na inej ikony v ISTB. JShapeView ani nezatvárame, ušetríme si neskôr otváranie. Napríklad:

RocneSumarnePrehladyA.jpg


Kliknutím na ďalšiu ikonu sa opäť bude snažiť otvoriť JShapeView. Musíme počkať, lebo hoci sa mapa neotvorí, vytvárajú sa nové dáta do súborov, ktoré neskôr zas otvoríme ručne a mapu uvidíme.

InaMapa.jpg


Potom čo sa po chvíli stratí ikona Javy, otvoríme znovu

OpenFromFile.jpg

JsMOD1ini.jpg


Objaví sa nová mapa. A takto dokola postupujeme pre všetky mapy.

MapaDruhu.jpg