SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Monitoring dravcov a sov (RPS)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

AS2 Monitoring dravcov a sov (RPS) → Monitoring dravcov a sov (RPS)Táto stránka popisuje modul presne podľa menu v databáze.


Monitoring dravcov a sov (RPS) má ďalšie podmenu a správanie sa podľa toho či je užívateľ prihlásený a podľa toho do akých pracovných skupín je zaradený alebo do akých oprávnení.


Pracovné skupiny

zoznam pracovných skupín s voľbou ísť na zoznam členov pripravený s anglickou mutáciou tak, aby mohol slúžiť ako reprezentujúci link pre RPS


PracovneSkupiny.jpg


Po kliknutí na Akciu Členovia pracovnej skupiny, napríklad Pracovná skupina pre orľa krikľavého:


ZoznamClenov.jpgAk je prihlásený užívateľ člen pracovnej skupiny, v položke Akcia sa mu objavia nasledujúce voľby:


MojeAkcieClenaPracSkupiny.jpg
Pre komfort prihlásených užívateľov sme pripravili priame linky bez nutnosti vnárania sa do menu.

Vpravo hore pod menom prihláseného nájdete linky na vytvorenie nového faunistického záznamu RPS a podľa zadelenia do pracovných skupín (WG) sú v ďalších riadkoch jednotlivé pracovné skupiny užívateľa vymenované ako

WG-AP -> NZ | Páry

Pričom linka NZ znamená Nové faunistické pozorovanie s predvoleným názvom položky projekt

a linka Páry znamená Prejdi na zoznam mojich párov druhu AP (Aquila pomarina)

PriameLinky.jpg


Ak je prihlásený užívateľ člen pracovnej skupiny súčasne aj vedúci pracovnej skupiny alebo administrátor RPS (napríklad predseda RPS), v položke Akcia sa mu objavia nasledujúce voľby:


MojeAkcieVeducehoPracovnejSkupiny.jpg


Zobrazí sa informácia o počte párov jednotlivých členov pracovnej skupiny a koľko z nich je označených že Rešpektuje pravidlá pracovných skupín RPS, napríklad Počet párov: 24, rešpektujúce pravidlá wg RPS: 24.

 • Akcie jednotlivých členov pracovnej skupiny
  • Zobraz páry užívateľa priezvisko - zobrazí tie páry člena, ktoré sú označené, že rešpektujú pravidlá wg RPS.
 • Akcie pre všetky páry druhu
  • Zobraz zoznam všetkých párov rešpektujúce pravidlá wg RPS - to isté zobrazenie ako pre jednotlivých členov, avšak naraz všetky páry
  • Zobraz zoznam sezón všetkých párov rešpektujúce pravidlá wg RPS

Monitoring hniezd

komplexný modul na záznam hniezd (hniezdo-sezóny-kontroly) alebo párov (pár-sezóny párov-kontroly párov s prepojením na hniezda v sezóne páru použitím hniezda z hniezd)

Práca s modulom hniezda prebieha v tímovom režime a v režime individuálneho využívania, ktorý bol vyvinutý pre potreby RPS. Funkčne sú jednotné.

Tu nájdete najnovšie novinky a link na pdf návod.

Programy

vymenované aktuálne bežiace veľké projekty, možnosť zadať záznamy

Druhy niez cez pracovné skupiny

tento nástroj bol vyvinutý aby člen RPS, ktorý nie je členom pracovnej skupiny mohol robiť so svojimi pármi/teritóriami druhu ktorý skúma alebo aby aj nečlen RPS mohol využívať pre svoje pozorovania nástroje modulu RPS

Zoznam jednotlivých druhov dravcov a sov vo forme tabuľky. Tabuľka má tri položky:

 • druh (slovenský a vedecký názov druhu)
 • páry (súčet párov druhu prihláseného užívateľa)
 • akcie

Nové faunistické pozorovanie

Prehľad dát

súhrn počtov záznamov zapísaných modulom RPS a členmi RPS cez tento modul
AS2 Monitoring dravcov a sov (RPS) → Monitoring dravcov a sov (RPS)