SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Odporúčané praktiky - bezpečnosť

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentácia → Odporúčané praktiky - web assets


originál dokumentácia

Anotácia @Security

Kedykoľvek je to možné, využívajte v kontroléroch @Security

napríklad:

use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Security;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
// ...

/**
 * Displays a form to create a new Post entity.
 *
 * @Route("/new", name="admin_post_new")
 * @Security("is_granted('ROLE_ADMIN')")
 */
public function new()
{
    // ...
}