SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Príkazový riadok (console)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentáciaZložka pre konzolu (The Console Component) → Príkazový riadok (console)


originál dokumentácia symfony.com/doc

Framework Symfony má veľa príkazov prostredníctvom bin/console (ako napríklad časté php bin/console cache:clear). Príkazy sú vytvárané zložkou pre konzolu. Dokážete si vytvoriť aj vlastné príkazy.

Console: APP_ENV & APP_DEBUG

Príkazy na konzole sa riadia nastavením v súbore .env v premennej APP_ENV. Prednastavená hodnota je dev. Konzola sa riadi aj hodnotou v premennej APP_DEBUG, prednastavené je 1, teda 'zapnuté.

Vytvorenie príkazu

Príkazy sú vytvárané ako triedy v menovom priestore Command Vášho Bundle, (napríklad v SF3 AppBundle\Command). Názvy takýchto tried musia končiť suffixom Command.

Napríklad príkaz s názvom CreateUser musí mať nasledovnú štruktúru:

// SF3src/AppBundle/Command/CreateUserCommand.php
namespace AppBundle\Command; //SF3

// src/Command/CreateUserCommand.php
namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

class CreateUserCommand extends Command
{

//SF4 the name of the command (the part after "bin/console")
  protected static $defaultName = 'app:create-user';

  protected function configure()
  {
    // ...
  }

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
  {
    // ...
  }
}

Konfigurácia príkazu

Spustenie príkazu

Input cez konzolu

Získanie servisu cez servis kontajner

Životný cyklus príkazu

Testovanie príkazu

Naučte sa viac

Zložka konzola má aj sadu pomocníkov - rôzne malé nástroje, ktoré vám pomôžu s rôznymi úlohami: