SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Príprava mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Postup ako pripravujem mapy rozšírenia živočíchov z IUCN pre wikipédiu.


získanie IUCN mapy

ZiskanieMapyIUCN.jpg

Pre získanie mapy z IUCN potrebujeme byť prihlásený na IUCN a u konkrétneho druhu požiadať o stiahnutie shp vrstvy mapy rozšírenia, vyplniť formulár žiadosti a použiť citáciu zdroja.


GIS nástroj

Používam program qgis (informácie o qgis na wikipedia cs), ktorý môžete získať na www stránke Quantum GIS.


Zdroj podkladovej mapy: Natural Earth. Free vector and raster map data @ naturalearthdata.com.


ne_10m_admin_0_countries vrstva nastavená simple fill, výplň o ohraničenie rovnako farba: #cec4cd

Podklad1.jpgne_10m_admin_0_boundary_lines_land vrstva obrysov krajín simple fill farby #ffffff s hrúbkou 0,1

Podklad2 hranice.jpg


vrstva rozšírenia druhu z IUCN

IUCNvrstva.jpg

Podľa attribútu "Legend" kategorizujeme jednotlivé hodnoty katagórií IUCN.

Najčastejšie kategórie a ich farby používam stále rovnako:


 • #00FF00 Hniezdiaci, výskyt v letnom období
 • #008000 Hniezdiaci, celoročný výskyt
 • #00FFFF Migrujúci
 • #007FFF Nehniezdiaci
 • #FF00FF Na potuľkách (závislosť na sezóne nejasná)
 • #770077 Na potuľkách (celoročný výskyt)
 • #FF8080 Pravdepodobne vyhynutý
 • #FF0000 Vyhynutý
 • #AAFFAA Hniezdiaci, celoročný výskyt (predpokladaný)
 • #AAFFFF Nehniezdiaci (predpokladaný)
 • #AA7FFF Migrujúci (predpokladaný)
 • #FFFF00 Reintrodukovaný, celoročný výskyt
 • #FFFF00 Introdukovaný, celoročný výskyt (255 255 0)
 • #a76f3b Introdukovaný, závislosť na sezóne nejasná
 • #FF80FF Pravdepodobne vyhynutý a introdukovaný (255 128 255)
 • #F4A460 Výskyt, závislosť na sezóne nejasná

iné ako vtáky:

 • #008000 Celoročný výskyt
 • #AAFFAA Predpokladaný celoročný výskyt
 • #505050 Neistý výskyt

ukážka:

Farby.jpg
TlacovyVystup.jpg

Priblížeme sa na celú vrstvu rozšírenia, kategórie, ktoré sú rozšírené na veľmi malom území skúsime zvýrazniť zväčšením šírky ohraničenia alebo odĺžnikom, ktorý nastavíme aby bol bez výplne. Pripravíme bez legendy. Exportujeme ako obrázok, napríklad *.png a nastavíme 300dpi.


Nahrať mapu na commons

Po prihlásení na wikipédiu môžeme výslednú mapu nahrať na Commons. Kedže to nie je moje vlastné dielo úplne vyplním zdroj takto:

Made with Natural Earth. Free vetor and raster map data @ naturalearthdata.com. Range map from .. sem načítam citáciu z IUCN zdroja konkrétneho druhu.. nakoniec "as visual indicator of distribution."

Pre vyplnenie informácií pripravíme aj legendu do popisu k mape v slovenčine aj angličtine. Zdroj k legende si zostavíme z uloženého vzoru, napríklad:

Potom takýto popis na commons ku fotke v slovenčine:
:<br>legenda: <span style="background-color: #00FF00;">Hniezdiaci, výskyt v letnom období (#00FF00)</span>, <span style="background-color: #008000;">Hniezdiaci, celoročný výskyt (#008000)</span>, <span style="background-color: #00FFFF;"> Migrujúci (#00FFFF)</span>, <span style="background-color: #007FFF;">Nehniezdiaci (#007FFF)</span>, <span style="background-color: #FF00FF;"> Na potulkách (závislosť na sezóne nejasná) (#FF00FF)</span>, <span style="background-color: #770077;"> Na potulkách (celoročný výskyt) (#770077)</span>, <span style="background-color: #FF0000;"> Vyhynutý (#FF0000)</span>, <span style="background-color: #FF8080;"> Pravdepodobne vyhynutý (#FF8080)</span>, <span style="background-color: #FF80FF;"> Pravdepodobne vyhynutý a introdukovaný (#FF80FF)</span>, <span style="background-color: #AAFFAA;"> Hniezdiaci, celoročný výskyt (predpokladaný) (#AAFFAA)</span>, <span style="background-color: #AAFFFF;">Nehniezdiaci (predpokladaný) (#AAFFFF)</span> , <span style="background-color: #AA7FFF;">Migrujúci (predpokladaný) (#AA7FFF)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Reintrodukovaný, celoročný výskyt (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #a76f3b;">Introdukovaný, závislosť na sezóne nejasná (#a76f3b)</span>, <span style="background-color: #a76f3b;">Asistovaná kolonizácia, celoročný výskyt(#a76f3b)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Introdukovaný, celoročný výskyt (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #F4A460;"> Výskyt, závislosť na sezóne nejasná (#F4A460 )</span>, <span style="background-color: #DFDF00;">Pravdepodobne introdukovaný, závislosť na sezóne nejasná (#DFDF00)</span>


pre iné ako vtáky:
, <br />legenda: 
<span style="background-color: #008000;"> Celoročný výskyt (#008000)</span> 
<span style="background-color: #AAFFAA;"> Predpokladaný celoročný výskyt (#AAFFAA)</span> 
<span style="background-color: #505050;"> Neistý výskyt (#505050)</span> 

a v simple english:
; key: <br>Legend: <span style="background-color: #00FF00;">Extant, breeding (#00FF00)</span>, <span style="background-color: #008000;">Extant, resident (#008000)</span>, <span style="background-color: #00FFFF;"> Extant, passage (#00FFFF)</span>, <span style="background-color: #007FFF;">Extant, non-breeding (#007FFF)</span>, <span style="background-color: #FF00FF;"> Extant & Vagrant (seasonality uncertain) (#FF00FF)</span>, <span style="background-color: #770077;"> Extant & Vagrant (resident) (#770077)</span>, <span style="background-color: #ff0000;"> Extinct (#FF0000)</span>, <span style="background-color: #FF8080;"> Probably extinct (#FF8080)</span>, <span style="background-color: #FF80FF;"> Probably extinct & Introduced (#FF80FF)</span>, <span style="background-color: #AAFFAA;"> Possibly Extant (resident) (#AAFFAA)</span>, <span style="background-color: #AAFFFF;">Possibly Extant (non-breeding) (#AAFFFF)</span>,<span style="background-color: #AA7FFF;">Possibly Extant (passage) (#AA7FFF)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Extant & Reintroduced (resident) (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #FFFF00;">Extant & Introduced (resident) (#FFFF00)</span>, <span style="background-color: #a76f3b;">Extant & Introduced (seasonality uncertain) (#a76f3b)</span>, <span style="background-color: #a76f3b;">Extant & Assisted Colonisation (resident) (#a76f3b)</span>, <span style="background-color: #DFDF00;">Possibly Extant & Introduced (seasonality uncertain) (#DFDF00)</span> 
 pre iné ako vtáky: , <br />Legend: <span style="background-color: #008000;"> Extant, resident (#008000)</span> <span style="background-color: #AAFFAA;"> Probably Extant, resident (#AAFFAA)</span>, <span style="background-color: #F4A460 ;"> Extant (seasonality uncertain) (#F4A460)</span>, <span style="background-color: #505050 ;"> Presence uncertain (#505050)</span> 

 


Licencia

Ako licenciu použijeme šablónu :


== {{int:license-header}} ==
{{IUCN map permission}}

Použitie máp na rôznych stránkach wikipédie

slovenský infobox

Mapa rozšírenia trasochvosta horského{{break}}
<div style="display: inline-block; text-align: left;">
{{Legenda|#00FF00| Hniezdiaci, výskyt v letnom období|border=1px solid #aaa}} 
{{Legenda|#008000| Hniezdiaci, celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#00FFFF| Migrujúci|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#007FFF| Nehniezdiaci|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF00FF| Na potuľkách (závislosť na sezóne nejasná)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#770077| Na potuľkách (celoročný výskyt)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF8080| Pravdepodobne vyhynutý|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF0000| Vyhynutý|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFAA| Hniezdiaci, celoročný výskyt (predpokladaný)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFFF| Nehniezdiaci (predpokladaný)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AA7FFF| Migrujúci (predpokladaný)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FFFF00| Reintrodukovaný, celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FFFF00| Introdukovaný, celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#a76f3b| Introdukovaný, závislosť na sezóne nejasná|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#a76f3b| Asistovaná kolonizácia, celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF80FF| Pravdepodobne vyhynutý a introdukovaný|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#F4A460| Výskyt, závislosť na sezóne nejasná|border=1px solid #aaa}}
</div>
iné ako vtáky:
{{Legenda|#008000| Celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFAA| Predpokladaný celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#505050| Neistý výskyt|border=1px solid #aaa}}

FarbyLegendyMap.jpg

magyar infobox

popis pri výmene staršej mapy:

új térkép a taxobox-ba, kicsereltem újabbra IUCN 2019.1 szerint

krátky popis pri novej mape:

térkép a taxobox-ba, IUCN 2019.1 szerint
| range_map = Ardea cinerea map.png
| range_map_caption = A hegyi billegető elterjedési területe
<div style="text-align:left;margin:10px;">
{{jelmagyarázat|#00FF00|költőhely (nyáron)}}
{{jelmagyarázat|#008000|egész éves}}
{{jelmagyarázat|#00FFFF|költözési útvonal}}
{{jelmagyarázat|#007FFF|telelőhely}}
{{jelmagyarázat|#FF00FF|szórványos}} 
{{jelmagyarázat|#FF8080|valószínűleg kihalt}}
{{jelmagyarázat|#FF80FF|valószínűleg kihalt és betelepített}}
{{jelmagyarázat|#FF0000|kihalt}}
{{jelmagyarázat|#AAFFAA|egész éves (valószínűleg)}}
valószínű költözési útvonal
{{jelmagyarázat|#AAFFFF|telelőhely (valószínűleg)}}
{{jelmagyarázat|#AA7FFF|költözési útvonal (valószínűleg)}}
{{jelmagyarázat|#FFFF00|visszatelepített terület}}
{{jelmagyarázat|#FFFF00|betelepített terület}}
{{jelmagyarázat|#a76f3b|betelepített terület, szezonalitás bizonytalan}}
{{jelmagyarázat|#a76f3b|támogatott telepítés, egész éves}}
{{jelmagyarázat|#F4A460|jelen, szezonalitás bizonytalan}} 
{{jelmagyarázat|#AAFFAA|feltételezhetően egész éves}}
{{jelmagyarázat|#505050|előfordulása bizonytalan}}
</div>

egyszerú
| range_map_caption =A fészkelési és telelési területe.<br />világoszöld: nyáron<br />sötétzöld: egész évben<br />kék: télen
vagy bövebben:
| range_map_caption =A fészkelési és telelési területe.<br />világoszöld: nyáron<br />sötétzöld: egész évben<br />kék: télen<br />világos kék: migráció<br />piros: kihalt

english infobox

popis pri výmene staršej mapy:

added a new version of map according to IUCN version 2019.1 and legend into speciesbox

popis pre novú mapu:

added a new map according to IUCN version 2019.1 and legend into speciesbox
| range_map = Buteo lagopus distribution map.png
| range_map_caption = Range of ''B. lagopus''{{leftlegend|#00FF00|Breeding|outline=gray}} {{leftlegend|#008000|Resident|outline=gray}} {{leftlegend|#00FFFF|Passage|outline=gray}} {{leftlegend|#007FFF|Non-breeding|outline=gray}} {{leftlegend|#FF00FF|Vagrant (seasonality uncertain)|outline=gray}} {{leftlegend|#FF8080|Probably extinct|outline=gray}} {{leftlegend|#FF80FF|Possible extinct & Introduced|outline=gray}} {{leftlegend|#FF0000|Extinct|outline=gray}} {{leftlegend|#AAFFAA|Possibly Extant (resident)|outline=gray}} {{leftlegend|#AAFFFF|Possibly Extant (non-breeding)|outline=gray}} {{leftlegend|#AA7FFF|Possibly Extant (passage)|outline=gray}} {{leftlegend|#FFFF00|Extant & Reintroduced (resident)|outline=gray}} {{leftlegend|#FFFF00|Extant & Introduced (resident)|outline=gray}} {{leftlegend|#a76f3b|Extant & Introduced (seasonality uncertain) |outline=gray}} {{leftlegend|#a76f3b|Extant & Assisted Colonisation (resident) |outline=gray}} {{leftlegend|#DFDF00|Possibly Extant & Introduced (seasonality uncertain)|outline=gray}} {{leftlegend|#F4A460|Extant (seasonality uncertain)|outline=gray}}{{leftlegend|#907fff| Extant & Origing uncertain (non breeding)|outline=gray}}


no birds: {{leftlegend|#AAFFAA|Probably Extant, resident|outline=gray}}
{{leftlegend|#505050|Presence Uncertain|outline=gray}}

german into sekcion

popis pri výmene staršej mapy:

eine neue Verbreitungskarte und Beschreibung, nach IUCN version 2019.1

popis pre novú mapu:

die Verbreitungskarte und Beschreibung, nach IUCN version 2019.1

Nemecká wikipédia nedáva mapy do infoboxu (rok 2019)

[[Datei:AnserBrachyrhynchusIUCNv2018 2.jpg.png|mini|Verbreitung der Kurzschnabelgans<br />(grün = Brutgebiete, dunkelgrün = ganzjähriges Vorkommen, hellblau = Migration, blau = Überwinterungsgebiete, violett = Streifzüge (Saisonalität unsicher), blassrot = Population wahrscheinlich erloschen, rot = Population erloschen, blassgrün =	 wahrscheinlich ganzjähriges Vorkommen, blassblau = wahrscheinliche Überwinterungsgebiete)]]
alebo 
[[Datei:AnserBrachyrhynchusIUCNv2018 2.jpg.png|mini|Verbreitung der Kurzschnabelgans:<br />
{{Farblegende|#00FF00|Brutgebiete}}
{{Farblegende|#008000|Ganzjähriges Vorkommen}}
{{Farblegende|#00FFFF|Migration}}
{{Farblegende|#007FFF|Überwinterungsgebiete}}
{{Farblegende|#FF8080|Population wahrscheinlich erloschen}}
{{Farblegende|#FF80FF|Population wahrscheinlich erloschen & Eingeführt}}
{{Farblegende|#FF0000|Population erloschen}}
{{Farblegende|#FF00FF|Streifzüge (Saisonalität unsicher)}}
{{Farblegende|#770077|Streifzüge (Ganzjähriges Vorkommen)}}
{{Farblegende|#AAFFAA|Wahrscheinlich ganzjähriges Vorkommen}}
{{Farblegende|#AAFFFF|Wahrscheinliche Überwinterungsgebiete}}
{{Farblegende|#AA7FFF|Wahrscheinliche Migration}}
{{Farblegende|#FFFF00|Wiederansiedlungsgebiete}}
{{Farblegende|#FFFF00|Einführungsgebiete}}
{{Farblegende|#a76f3b|Einführungsgebiete (Saisonalität unsicher)}}
{{Farblegende|#a76f3b|Assistierte Kolonisation (Ganzjähriges Vorkommen)}}
{{Farblegende|#F4A460|Vorkommen (Saisonalität unsicher)}}
{{Farblegende|#505050|Vorkommen unsicher}}
]]

nie vtáky:
[[Datei:AnserBrachyrhynchusIUCNv2018 2.jpg.png|mini|Verbreitungsgebiete der Kurzschnabelgans<br />(dunkelgrün = ganzjähriges Vorkommen, hellgrün = vermutetes ganzjähriges Vorkommen )]

ak ide len o jednu farbu:
[[Datei:GlaucidiumRadiatumDistribMapIUCNv8 2.png|mini|links|Verbreitungsgebiet (grün) des Dschungel-Sperlingskauzes]]

espanol infobox

popis pre novú mapu

agregué un mapa nuevo (IUCN vers. 2019.1) y una descripción
| range_map = AythyaFerinaIUCNver2018 2.png
| range_map_width = 240px
| range_map_caption = Distribución de ''Aythya ferina''
| range_map_legend ={{leyenda|#00FF00|Área de cría.}}{{leyenda|#008000|Área de ocupación permanente.}}{{leyenda|#00FFFF|Área de migración.}}{{leyenda|#007FFF|Área de invernada.}}{{leyenda|#FF00FF|Vagrant (estacionalidad incierta).}}{{leyenda|#770077|Vagrant (Área de ocupación permanente).}}{{leyenda|#FF8080|Área de probablemente extinto.}}{{leyenda|#FF80FF|Área de probablemente extinto & introducción.}}{{leyenda|#FF0000|Área de extinto.}}

{{leyenda|#AAFFFF|Área de invernada supuesta.}}
{{leyenda|#AA7FFF|Área de migración supuesta.}}
{{leyenda|#AAFFAA|Área de ocupación permanente supuesta.}}
{{leyenda|#AAFFAA|Área de migración supuesta.}}
{{leyenda|#FFFF00|Área de restablecimiento.}}
{{leyenda|#FFFF00|Área de introducción.}}
{{leyenda|#a76f3b|Área de introducción (estacionalidad incierta).}}
{{leyenda|#a76f3b|Área de colonización asistida (ocupación permanente).}}
{{leyenda|#907fff|Área de origen incierto (no cría).}}
{{leyenda|#505050|Área de ocupación incierta.}}

česká stránka Taxoboxu

popis pri výmene staršej mapy:

Přidal jsem novou verzi mapy rozšíření do infoboxu i s popisem, IUCN ver. 2019.1

popis pre novú mapu:

Přidal jsem mapu rozšíření do infoboxu i s popisem, IUCN ver. 2019.1

Na českej wikipédii nie je zvykom dávať obrázkový popis mapy, ale slovný.

 | mapa rozšíření = TetraxTetraxIUCNver2018 2.png
 | popis mapy = Rozšíření dropa malého (světle zeleně – hnízdiště, tmavě zeleně – celoroční výskyt, světle modře – migrace, modře – zimoviště, fialově – zatoulanci (závislost na sezóně nejasná), rúžově – pravděpodobně vyhynul, červeně – vyhynul, bledě zeleně – možné hnízdiště, bledě modře - možné zimoviště, bledě fialově - možná migrace, žlutě - zavlečen, světle hněde – výskyt (závislost na sezóně nejasná))

alebo
 | popis mapy = Rozšíření dropa malého 
 | legenda mapy = 
<div style="display: inline-block; text-align: left;">
{{Legenda|#00FF00| hnízdiště|border=1px solid #aaa}} 
{{Legenda|#008000| celoroční výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#00FFFF| migrace|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#007FFF| zimoviště|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF00FF| zatoulanci (závislost na sezóně nejasná)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#770077| zatoulanci (celoroční výskyt)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF8080| pravděpodobně vyhynul|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF0000| vyhynul|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFAA| možné hnízdiště|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFFF| možné zimoviště|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AA7FFF| možná migrace)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FFFF00| reintrodukovaný, celoroční výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FFFF00| zavlečen|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#a76f3b| zavlečen, (závislost na sezóně nejasná)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#FF80FF| pravděpodobně vyhynul a zavlečen|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#F4A460| výskyt (závislost na sezóně nejasná)|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#505050| nejistý výskyt|border=1px solid #aaa}}
</div>
iné ako vtáky:
{{Legenda|#008000| Celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}
{{Legenda|#AAFFAA| Predpokladaný celoročný výskyt|border=1px solid #aaa}}ruská stránka taxobox

popis pri umiestnení mapy:

добавлена карта в таксоне и легенда, обновление по ИУЦН 2019.1
 |range map     = 
 |range legend   = 
{{легенда|#00FF00|<small>Только гнездится</small>}}
{{легенда|#008000|<small>Круглогодично</small>}}
{{легенда|#00FFFF|<small>Маршруты миграции</small>}}
{{легенда|#007FFF|<small>Районы миграции</small>}} 
{{легенда|#FF00FF|<small>Случайные залёты</small>}}
{{легенда|#FF8080|<small>Вероятно исчез</small>}}
{{легенда|#FF0000|<small>Исчез</small>}}

{{легенда|#AAFFAA|<small>Вероятно круглогодично</small>}}
{{легенда|#AAFFFF|<small>Возможные районы миграции</small>}}
{{легенда|#AA7FFF|<small>Предположительные маршруты миграции</small>}}
{{легенда|#FFFF00|<small>Реинтродуцирован</small>}}
{{легенда|#FFFF00|<small>Введены</small>}}
{{легенда|#a76f3b|<small>Введены, зависимость от сезона неясна</small>}}
{{легенда|#FF8080|<small>Вероятно исчез и введены</small>}}
{{легенда|#F4A460|<small>Происходящий, зависимость от сезона неясна</small>}}
{{легенда|#907fff|<small>Происхождение не ясно (не гнездится)</small>}}
{{легенда|#505050|<small>Наличие не ясно </small>}}

infobox esperanto

popis pri umiestnení mapy:

aldonita mapo kaj legendo, laŭ IUCN eldono 2019.1
|mapo de vivoteritorioj = Buteo lagopus distribution map.png 
|mapo de vivoteritorioj larĝo = 240px

|priskribo de mapo de vivoteritorioj = Natura [[arealo]]; verde = reproduktaj teritorioj; blue = Vintrejoj 

alebo
|priskribo de mapo de vivoteritorioj = Natura [[arealo]]
<div style="text-align:left;margin-left:25px;">
{{Priskribo|#00FF00|Reproduktaj teritorioj}}
{{Priskribo|#008000|Ĉiujare prezencoj}}
{{Priskribo|#00FFFF|Migrado}}
{{Priskribo|#007FFF|Vintrejoj}}
{{Priskribo|#FF00FF|Forvagi}}
{{Priskribo|#FF8080|Verŝajne formortinta}}
{{Priskribo|#FF0000|Formortinta}}
{{Priskribo|#AAFFAA|Verŝajne reproduktaj teritorioj}}
{{Priskribo|#AAFFFF|Verŝajne vintrejoj}}
{{Priskribo|#AA7FFF|Verŝajne Migrado}}
{{Priskribo|#FFFF00|Reenmeta}}
{{Priskribo|#a76f3b|Reenmeta, dependeco de la sezono nekonata}}
{{Priskribo|#FFFF00|Enkondukis}}
{{Priskribo|#FF80FF|Verŝajne formortinta kaj enkondukis}}
{{Priskribo|#a76f3b|Reenmeta, dependeco de la sezono nekonata}}
{{Priskribo|#DFDF00|Verŝajne reenmeta, dependeco de la sezono nekonata}}
{{Priskribo|#F4A460|Okazanta, dependeco de la sezono nekonata}}
{{Priskribo|#907fff|Okazanta, origino ne estas klara (no reproduktaj)}}
</div>