SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Prejdi na zoznam párov

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Monitoring hniezdPrejdi na zoznam párov


Stránka zoznamu párov (pár v zmysle aj teritórium) sa skladá z troch častí, filter, menu/akcie a zoznam vo forme tabuľky.

Úvod

Každý riadok je jeden pár (teritórium) a jednotlivých stĺpcoch sú nasledovné informácie:

 • Id = jedinečné číslo páru/teritória
 • Pár = názov páru/teritória
 • Kód páru = kód páru/teritória, niekedy je to zlepenec kódov od dvoch kolegov
 • Evidovaný od = dátum prvého objavenia páru/teritória
 • Poznámka = poznámka páru/teritória (nie poznámka k niektorej sezóne)
 • Sezón = súčet sezón založených k danému páru/teritória
 • Posl.status = posledný status, teda status z poslednej sezóny a v zátvorke aj poznámka k poslednej sezóne
 • Posl.poz = dátum poslednej kontroly páru/teritória
 • Posl.hniezdo = číslo hniezda ktoré pár obsadil naposledy (ak nájdeme hniezdo páru, najprv ho založíme v časti modulu hniezda, potom ho priradíme nášmu páru v sezóne páru)

Tabuľke zmeníme poradie opakovaním kliknutím na názov položky. Tabuľku je možné zoradiť podľa týchto stĺpcov: Id, Pár, Kód páru a Evidovaný od.


Pre úsporu miesta mám v poslednom stlpci tabuľky len akciu vymazať pár. Ostatné akcie sú dostupné priamo klikaním myšou na hodnoty v nasledujúcich stĺpcoch:

 • kliknutím na číslo Id = vyvoláte akciu upraviť
 • kliknutím na kód páru = vyvoláte akciu zobraziť mapu
 • kliknutím na počet sezón = dostanete sa do zoznamu sezón daného páru
  • Sezóna - myslí sa najčastejšie jeden rok. Teritóriá zvyčajne sledujeme viacero rokov. Pre každý pár/teritórium máme veľa sezón, preto sa zoznam otvorí v samostatnej tabuľke, kde jeden riadok = jedna sezóna. Každá sezóna má súhrnný výsledok zistený mnohými kontrolami. Viac na samostatnej stránke o sezónach.
  • Ukážka zoznamu sezón: AvesNavMonHnParySez.png.
 • kliknutím na posledná kontrola = dostanete náhľad na všetky údaje, všetky údaje za všetky sezóny


ZoznamParovDruhu.png


Filter

Filtrovanie názvu páru

Práca s tabuľkou párov

Rôzne funkcie / akcie

Mapa párov

Mapa párov je výborná pomôcka na zobrazenie všetkých párov/teritoríí alebo párov/teritórií ktoré sme si vyfiltrovali.

 • pomôže sa zorientovať ak ideme zakladať nové teritórium
 • pomôže spravovať jednotllivé teritóriá - klikaním sa objaví bublina s akciami (upraviť a sezóna) ktoré otvoria v nových záložkách v samostatných oknách napríklad sezóny a môžeme tak upravovať alebo dopisovať kontroly

Založiť nový pár

Formulár pre nový pár má tieto položky:

 • Pár - výstižný názov, nie extra dlhý
 • Kód páru - individuálne alebo podľa kolektívnej dohody napr. GP03KL0207 teda kuvičok vrabčí tretia lokalita Kloptaň druhá línia siedmy bod
 • Evidovaný od - dátum prvého objavenia páru/teritória, povinná položka
 • Poznámka = poznámka páru/teritória (nie poznámka k niektorej sezóne), napríklad pre projekt Volovské vrchy.. VV2021
 • Predpokladaný pár - zafajkavacia položka - kým nie je potvrdené naisto obsadenie teritória, občas som ho použil, keď som na jeseň mal len tónový rebríček kuvička vrabčieho a žiadne teritoriálne hlasy
 • Geografické súradnice monitorovanej lokality - má tri možnosti ako ich zadať
  • nakresliť pozorovaný bod, líniu alebo plochu na mape
  • zapísať bodové súradnice ručne a vyplniť polomer na vytvorenie kruhu, to je výhodné ak netušíme ako môže vyzerať teritórium
   • pri tejto voľbe zadajte Polomer kruhu
  • priamo zapísať polohu vo formáte WKT - to je pre prípad, že už máte niekde nakreslený polygón v GIS-och a exportujete do WKT a okopírujete sem, nemusíte kresliť znovu
 • Rešpektuje pravidlá pracovnej skupiny RPS