SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Symfony 3 inštalácia

Z SyMfonAK
Verzia z 14:45, 25. august 2017, ktorú vytvoril WikiSyMfonAK (Diskusia | príspevky) (Starostlivosť o "symfony installer"-a)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Inštalácia pomocou "symfony installer"

Odporúča sa zakladať nové projekty pomocou symfony installer.

Na stránke symfony.com/download je postup takýto.

 • najprv nainštalovať symfony installer
 • potom pomocou "symfony" založiť nový projekt symfony new my_project


Podrobnosti a nastavenia (setup) originál návod.

windows

Príkaz php -r "file_put_contents('symfony', file_get_contents('https://symfony.com/installer'));" získa súbor symfony. Najlepšie umiestniť tam, kde sú cesty $PATH windows-u. Potom tam spraviť skript, aby bol príkazy symfony odvšadial k dispozícii.

(echo @ECHO OFF & echo php "%~dp0symfony" %*) > symfony.bat

Potom možno používať príkaz symfony.bat aj v iných podadresároch.

windows s cygdrive

Aj v cygdrive možno používať symfony.bat vytvorené vyššie.

Nastavenie výpisu ls farebne:

export LS_OPTIONS='--color=auto'
eval "`dircolors`"
alias ls='ls $LS_OPTIONS'

Starostlivosť o "symfony installer"-a

Občas spustiť symfony self-update alebo ak je nastavený .bat súbor tak symfony.bat self-update.

Linux

Provider Atlantis

Composer

1. získanie wget https://getcomposer.org/installer

2. Nevedel som editovaním zmeniť php.ini, tak som použil -d a príkaz. php -d allow_url_fopen=On composer.phar create-project symfony/framework-standard-edition symfony3

3. Založenie projektu.

Vytvoril som adresár symfony3 mkdir symfony3

php -n composer.phar create-project symfony/framework-standard-edition symfony3


4. Vytvoril som symbolický link na adresára symfony3/web a nastavil som na neho nástrojom atlantis-u subdoménu.

ln -s symfony3/web sf3


5. Aby sa dal používať ako produkčný, trebalo tieto príkazy:

php bin/console cache:warmup --env=prod

php bin/console --env=prod cache:clear

6. Niektoré príkazy bin/console nešli dobre, stále problém s date.timezone. Editácie php.ini nezaberajú, pri použití console musím obísť php.ini parameterom -d. Ide od date.timezone nič múdrejšie než UTC ma nenapadlo v rýchlosti:

php -d date.timezone="UTC" bin/console doctrine:query:sql "SELECT * from mojez limit 1"


Windows XAMPP

pomocou "symfony installer"

Zakladanie nových projektov. Ak už mám "symfony installer", ďalší projekt založím takto:

 • symfony súbor sa nachádza v c:\xampp\apps\ adresári
 • symfony new vlastnicisk
  • inštalátor vytvorí nový adresár, nakopíruje najnovšiu verziu frameworku symfony, napíše oznam o tom, akú verziu nainštaloval, do akého adresára,
  • vyzve na úpravu súboru "app/config/parameters.yml"
  • vyzve na spustenie servera príkazom php bin/console server:run a potom prehliadačom pozrieť http://localhost:8000
  • vyzve na štúdium symfony.com/doc

pomocou "composer", composer.phar

Na stránke getcomposer.org.

Buď pomocou Composer-Setup.exe, alebo sledom príkazom v príkazovom riadku:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('SHA384', 'composer-setup.php') === '669656bab3166a7aff8a7506b8cb2d1c292f042046c5a994c43155c0be6190fa0355160742ab2e1c88d40d5be660b410') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Súvisiace témy