SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Symfony formulár

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentácia → Symfony formulár


originál dokumentácia

video návody k formulárom

Inštalácia

Pomocou Symfony Flex

composer require symfony/form

Používanie (Usage)

Doporučovaný postup:

  1. Vytvorenie formulára priamo v kontroléri alebo použiť na to určenú formulárovú triedu (form class)
  2. Poskytnúť (render) formulár pre šablónu aby užívateľ mohol upravovať a nastaviť úpravy (submit)
  3. Spracovanie formulára, validácia nastavených úprav (submit), premena do PHP údajov a vykonať napríklad uloženie do databázy

Entita môže byť jednoduchá PHP alebo komplexná entita Doctrine.

koncept "Form Type"

V Symfony sú rovnako jednotlivé položky ako aj skupiny položiek či celý formulár "Form Type", napríklad TextType

  • jednoduchá textová položka <input type="text"> je "Form Type"
  • skupina položiek prezentujúcich adresu pre poštu je tiež "Form Type", napríklad PostalAddressType
  • celý <form> je takisto "FormType", napr. UserProfileType

Zmysel to dostáva ak už budeme robiť vnorovanie podformulárov embedding.

K dispozícii je množstvo Typov Prehľad typov položiek formulára a viete si pripraviť aj vlastné.


Vytvorenie formulárov (Building Forms)

Symfony disponuje objektom form builder. Umožní popísať položky formulára a neskôr aj poskytuje formulár (rendering).

Vytvorenie formulára v kontroléri

Vytvorenie triedy formulára

Naučte sa viac

Odkazy (References)


Náročnejšie funkcionality formulárov

Rôzne