SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Testovanie

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentácia → Testovanie


originál návod


Každý nový riadok kódu môže obsahovať chyby. Pre tvorbu lepších aplikácií využívajte funkčné aj unit testy.

PHPUnit testovací framework

Symfony integroval nezávislú knižnicu PHPUnit a vytvoril bohatý framework pre testovanie. Tento článok nepokrýva PHPUnit, on má vlastnú vynikajúcu dokumentáciu.

Inštalujte PHPUnitBridge.

 composer require --dev symfony/phpunit-bridge

Všetky testy sa musia nachádzať v adresári tests/, aj testy funkčnosti aj unit testy. Potom môžete spúšťať testy príkazom

 ./bin/phpunit

Unit testy

Testy pre jednotlivé triedy PHP. Komplexné testovanie aplikácie - viď Testy funkčnosti.

Testy funkčnosti

Testy funkčnosti overujú komplexne linky a stránky. Podobajú sa unit-testom no je pre nich charakteristické nasledovné:

 • request
 • kliknutie na linku alebo odoslanie formulára
 • testovanie odpovede
 • obnovenie, opakovanie


Pre testy funkčnosti je dobré mať nainštalované aj:

composer require --dev symfony/browser-kit symfony/css-selector


Prvý funkčný test

Od verzie Sf4.3 je k dispozícii trieda WebTestCase a CSS selector vieme používať ako

$this->assertSelectorTextContains('html h1.title', 'Hello World');

namiesto

$crawler->filter('html h1.title')


Prihlásenie je od verzie Symfony 5.1 možné cez loginUser(), musí byť v zozname užívateľov, najdený napríklad podľa emailu.// tests/Controller/ZoologyController
namespace App\Tests\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\WebTestCase;

class ZoologyControllerTest extends WebTestCase
{
 public function testIndex()
 {
  /* toto je spôsob prihlásenie ešte pred verziou symfony 5.1
  $client = self::createClient([],[
  'PHP_AUTH_USER' => 'uzivatel1',
  'PHP_AUTH_PW'  => 'hesloUzivatela1',
  ]);
  */
  $client = static::createClient();
  $userRepository = static::$container->get(UserRepository::class);

  // retrieve the test user
  $testUser = $userRepository->findOneByEmail('test@test.sk');
 
  // simulate $testUser being logged in
   $client->loginUser($testUser);


  $client->request('GET', '/');
  
  $this->assertEquals(200, $client->getResponse()->getStatusCode());

  $crawler = $client->request('GET', '/sk/');
  
  $this->assertEquals(200, $client->getResponse()->getStatusCode());

  $this->assertSelectorTextContains('html h2', 'Pridávanie pozorovaní ');
  
  $this->assertSelectorTextContains('html a[href*=imp]', 'Hromadne z excelu');

  $this->assertSelectorTextContains('html p', 'Prihlásený: uzivatel1');
 } 
}

Ak som nevedel napísať presne podmienku pre assertSelectorTextContains použil som pôvodnú formu takto:

  $this->assertGreaterThan(
    0,
    $crawler->filter('html a[href*="zoology"]:contains("Cez mal")')->count()
  );

Testovanie s odlišnou sadou dát

Testovací klient napodobňuje klienta HTTP akým je www prezerač a posiela rôzne požiadavky (request) do vašej aplikácie Symfony.

$crawler = $client->request('GET', '/post/hello-world');

f Je správne v testoch mať URL natvrdo.

Viac o metóde request()

request(
  $method,
  $uri,
  array $parameters = [],
  array $files = [],
  array $server = [],
  $content = null,
  $changeHistory = true
)

Piaty argument je pole $server, tu definujeme napríklaD CONTENT-TYPE, HTTP-REFERER)

$client->request(
  'GET',
  '/post/hello-world',
  [],
  [],
  [
    'CONTENT_TYPE' => 'application/json',
    'HTTP_REFERER' => '/foo/bar',
  ]
);

Crawler-a používame, aby vyhľadal v odpovedi ($response) prvky DOM. Tiež aby vykonal klikanie na linky a vykonal submit vo formulári.

$crawler = $client->clickLink('Go elsewhere...');

$crawler = $client->submitForm('validate', ['name' => 'Fabien']);

Metódu request používame aj na napodobnenie priameho posielania alebo na vykonanie komplexnej požiadavky. Niekoľko užitočných príkladov:

// submits a form directly (but using the Crawler is easier!)
$client->request('POST', '/submit', ['name' => 'Fabien']);

// submits a raw JSON string in the request body
$client->request(
  'POST',
  '/submit',
  [],
  [],
  ['CONTENT_TYPE' => 'application/json'],
  '{"name":"Fabien"}'
);

// Form submission with a file upload
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\UploadedFile;

$photo = new UploadedFile(
  '/path/to/photo.jpg',
  'photo.jpg',
  'image/jpeg',
  null
);
$client->request(
  'POST',
  '/submit',
  ['name' => 'Fabien'],
  ['photo' => $photo]
);

// Perform a DELETE request and pass HTTP headers
$client->request(
  'DELETE',
  '/post/12',
  [],
  [],
  ['PHP_AUTH_USER' => 'username', 'PHP_AUTH_PW' => 'pa$$word']
);


Práca s testovacím klientom $client

AJAX request

Prehliadanie stránky (Browsing)

Naučte sa viac

Užitočné zdroje