SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Vzťahy tabuliek v schéme

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie
 • príklad na vzťah 1:1 one to one (one-to-one relation)

na strane "druhej" tabuľky v sekcii relations definujeme vzťah k "prvej" type:one a foreignType: one, pričom foreignAlias nazveme tak, aby vyjadroval vzťah v prvej že má práve jeden rozširujúci záznam v tej druhej


# prvý príklad rozširujúci druhový záznam o položky, ktoré je škoda dávať do schémy, lebo by zbytočne nabobtnala o málokedy vyplnené položky
# tabuľka pecbm rozširuje tabuľku zoology_lkpzoospecies 

# prvá tabuľka
ZoologyLkpzoospecies: 
  tableName: zoology_lkpzoospecies
  actAs: [Timestampable]
  columns:
   id:
    type: integer(4)
    primary: true
    autoincrement: true
   zoology_id:
    type: integer(4)
    notnull: true
   lkpzoospecies_id:
    type: integer(4)
    notnull: true
#..atď v jej sekcii ''relations'' nedefinujeme pecbm tabuľku ale vzťah definujeme na strane pecbm


# druhá tabuľka pecbm, pripravíme si tiež položku pre id z prvej tabuľky, tu v ''zoology_lkpzoospecies_id''
Pecbm:
  tableName: pecbm
  actAs: [Timestampable]
  columns:
   id:
    type: integer(4)
    primary: true
    autoincrement: true
   zoology_lkpzoospecies_id:
    type: integer(4)
    notnull: true
   pecbm_count100:
    type: integer(3)
    unsigned: 1
#..atď
# tu definujeme vzťah one-to-one
 relations:
   ZoologyLkpzoospecies:
    local: zoology_lkpzoospecies_id
    foreign: id
    type: one
    foreignType: one
    onDelete: cascade

# druhý príklad profilová rozširujúca užívateľovi položky
# tbl. profilova vztah 1 <-> 1 s tbl. sf_guard_user
 sfGuardUserProfile:
  tableName: userprofile
...

 relations:
   sfGuardUser:
    class: sfGuardUser
    local: sf_guard_user_id
    foreign: id
    type: one
    foreignType: one
    onDelete: cascade
    foreignAlias: Profile


V prvom príklade bude vygenerovaný takýto objekt prvej tabuľky:

 * @method Pecbm        getPecbm()        Returns the current record's "Pecbm" value

# čo zabezpečí tento kus kódu vygenerovaný automaticky podľa schémy:
  public function setUp()
  {
    parent::setUp();

    $this->hasOne('Pecbm', array(
       'local' => 'id',
       'foreign' => 'zoology_lkpzoospecies_id'));

# atď


A takýto objekt druhej tabuľky:


* @method ZoologyLkpzoospecies getZoologyLkpzoospecies()   Returns the current record "ZoologyLkpzoospecies" value
# čo zabezpečí tento kúsok kódu vo funkcii setUp()
  public function setUp()
  {
    parent::setUp();
    $this->hasOne('ZoologyLkpzoospecies', array(
       'local' => 'zoology_lkpzoospecies_id',
       'foreign' => 'id',
       'onDelete' => 'cascade'));
#..