SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zhotovenie mapy pospájaním častí

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Postup ako vytvoriť mapu po častiach zosnímaním obrazovky

Keď sa obrázok sa nezmestí celý na obrazovku ani po zmene rozlíšenia monitoru

Zvyčajne je pripravovaná mapa na www stránkach tak, aby sa zmestila na obrazovku. V špeciálnych prípadoch, ako je náš pre projekt ochrany orla krikľavého, pripravíme mapy tak, aby sa vybrané územie a požadovaná úroveň detailov čo najviac zladila. Aby vybrané územie, ako je v našom prípade chránené vtáčie územie, čo najviac obsadilo z rozmeru mapy pri dohodnutom priblížení, porušili sme pravidlo, že rozmery mapy nepresahujú zvyčajné hodnoty rozlíšenia bežných obrazoviek.

Ak nepomôže ani zobrazenie na celú obrazovku (www prezerač Firefox tlačidlom F11), ani zmena rozlíšenia monitoru počítača, potom môžeme skúsiť tento postup.

  • cieľom je postupne zosnímať obrazovku počítača (tlačidlo PrintScreen) tak, aby sme vedeli zostaviť celú mapu spojením jednotlivých časťí
  • čo najviac využijeme z plochy počítača a začneme povedzme ľavým horným rohom mapy, mapu neposúvame vrámci programu ktorý by nám posunul celú oblasť ale ľavým a spodným posuvníkom obrazovky
  • jednotlivé snímky obrazovky otvoríme v programe napríklad Gimp

vytvoríme snímky

Prvý snímok, ľavý horný roh mapy

Keď urobíme prvú snímku, posunieme sa spodným posuvníkom úplne doprava a sledujeme, či je náš posun doprava tak veľký, že bude treba tri snímky po šírke, alebo ako je to zvyčajné, zostane dostatočná plocha, ktorá bude na oboch snímkoch, aby sme ich vedeli spojiť. Tiež odhadneme asi o aký veľký kus sme sa museli posunúť doprava. Urobíme druhú snímku, pravý horný roh.

PrveDveSnimky.png

Pokračujeme ďalej a posunieme sa ľavým posuvníkom dole až po spodný okraj mapy, urobíme snímku obrazovky, otvoríme v gimp-e a nakoniec sa posunieme spodným posuvníkom doľava až na dolný ľavý rok mapy a urobíme snímku.

jednu snímku zvolíme ako základ

V našej ukážke sme si všimli že mapa presahuje doprava a dole asi tak 30%. Jednu snímku si zvolíme ako základ do ktorého budeme postupne vkladať ostatné snímky. Tento obrázok, nech je to ľavý horný roh, upravíme tak, že zväčšíme plochu plátna  • rozpojíme ikonku, aby sa výška a šírka navzájom neovplyvňovali


VlavoHoreRozsirime.png
  • zmeníme výšku a šírku, vidíme v náhľade a zmenu vykonáme (zmena mierky)


VlavoHoreZmenimeHodnotyVyskySirky.png  • výsledok vidíme, že je nová voľná plocha vpravo a dole


RozsirenaPlochaPlatna.png  • pridáme novú priesvitnú vrstvu (ak nie sú vidieť tieto nástroje, klávesová skratka je ctrl+t)


PridatVrstvu.png
novú vrstvu necháme aktívnu