SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zjednodušený zápis dát z mapovania

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

AS2 Mapovanie vtáctva v kvadrátochMapovanie vtáctva v kvadrátochZapíš pozorovania z DFS štvorca výberom zo zoznamu štvorcov → Zjednodušený zápis dát z mapovaniaFormulár založenia záznamu z kvadrátu súhrnne za jeden rok.


Hlavička formulára má 4 položky:

  • Rok (predvyplnený je aktuálny rok)
  • Lokalita (predvyplnený je kódy DFS kvadrátu)
  • Poznámka k lokalite
  • Pozorovateľ (kliknutím na zelené plusko možno vyplniť viacero pozorovateľov)

Hlavná časť formulára "Údaje o pozorovaných druhoch" má pripravených vyše 30 riadkov najrozsšírenejších hniezdičov z predchádzajúceho mapovanie, teda aktuálne k roku 2000. Každý druh je jeden riadok. Má nasledujúce položky:

  • názov druhu
  • spojená bunka zložená z -> počet minimálne, maximálne, počet spolu a charakteristika
  • poznámka
  • prístupnosť (predvolená hodnota je neverejné)
  • geom s linkou na otvoriť HERON mapu 


NovyFormularJednoduchyZapis.jpg


Pod formulárom je zelené plusko Pridaj ďalší druh, po kliknuti sa pridá ďalší nový riadok pre zápis druhu.


PridajDalsiDruh.jpg


Tlačidlo a linka na spodnej časti formulára: