SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zložka HttpFoundation (The HttpFoundation Component)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony komponenty → Zložka HttpFoundation (The HttpFoundation Component)


originál dokumentácia na symfony.com/doc

HttpFoundation predstavuje objektovo orientovanú vrstvu pre špecifikáciu HTTP. Nahrádza zvyčajné premenné a funkcie PHP, akými sú globálne premenné pre request ($_GET, $_POST, $_FILES, $_COOKIE, $_SESSION, ...) a pre response.

Inštalácia

composer require symfony/http-foundation

Dá sa používať aj mimo Symfony, potom si treba pozrieť v originálne dokumentácii ako (viď link hore). V prostredí Symfony je všetko pripravené pre používanie, v návode Kontrolér si pozrite ako túto zložku používať pri tvorbe kontrolérov.

Request

Najbežnejší spôsob ako vytvoriť Request je založiť ho na báze globálnych premenných:

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

$request = Request::createFromGlobals();

alebo flexibilnejší spôsob:

$request = new Request(
  $_GET,
  $_POST,
  [],
  $_COOKIE,
  $_FILES,
  $_SERVER
);


Session

Má vlastnú stránku Session manažment.

Naučte sa viac