SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zložka PHPUnitBridge (The PHPUnitBridge Component)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony komponenty → Zložka PHPUnitBridge (The PHPUnitBridge Component)


originál dokumentácia na symfony.com/doc

PHPUnit Bridge predstavuje nástroje pre testovanie, zisťovanie používanie zastaraných /deprecated/ kódov a je pomáha pri testoch vyžadujúcich prácu s časom.


Inštalácia

 composer require --dev "symfony/phpunit-bridge:*"

Dá sa používať aj mimo Symfony, potom si treba pozrieť v originálne dokumentácii ako (viď link hore). V prostredí Symfony je všetko pripravené pre používanie, pre správnu kontrolu zastaranosti kódov a praktík je dobré používať vždy najnovšiu verziu.

Používanie

Tento článok popisuje používanie PHPUnitBridge mimo Symfony, pre používanie v rámci Symfony pozrite kapitolu Testovanie.