SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zložka pre procesy (The Process Component)

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Symfony dokumentáciaSymfony komponenty → Zložka pre procesy (The Process Component)


originál dokumentácia u symfony.com/doc

Vykonáva príkazy ako subprocesy.

Inštalácia

Je súčasťou symfony inštalácie.

Inštalácia je možná 2 rôznymi spôsobmi.

Potom require vendor/autoload.php aby sa umožnila automatické sťahovanie pomocou programu Composer. Inak vaša aplikácia nenájde triedy tejto symfony zložky.

Používanie

Získať výstup z procesu v reálnom čase

Spusiť procesy asynchrónne

Zastavenie procesu

Vykonanie kódu PHP v izolácii

Vypršanie času pre beh procesu (process Timeout)

Vypršanie času čakania na proces

Posielanie signálov procesu

Pid procesu

Znemožnenie výstupu