SyMfonAK - vyvíjame databázy pomocou frameworku Symfony

Zobraz zoznam druhov len z jedného vybratého kvadrátu

Z SyMfonAK
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nový atlas vtákov Slovenska 2014 - 2020Zobraz zoznam druhov len z jedného vybratého kvadrátu nájdením na mape Zobraz zoznam druhov len z jedného vybratého kvadrátuStránka podáva prehľad o stave spracovania vybraného štvorca. Súhrnné počty pozorovaní, kto všetko je mapovateľ a informuje o tom, v ktorých týždňoch bol kvadrát dobre navštívený. Umožňuje vidieť pozorované druhy v ktorých ročných obdobiach boli pozorované. Pre migráciu a zimovanie zobrazí len odfajknutím ale pre hniezdenie zobrazuje najvyššiu zistenú kategóriu hniezdenia. Skladá sa z viacerých častí:


TyzdnovePrehladyNovyAtlas.jpg
  • Súčty dát, lokalít, druhových záznamov druhov, link na zobrazenie mapy štvorca v samostatnom okne a zoznam autorov pozorovaní vo štvorci
  • Počet týždňov z ktorých neexistujú pozorovania, zoznam nenavštívených týždňov a statická pomôcka - prehľad mesiacov z ktorých týždňov sa skladajú v rôznych rokoch.

Ak napríklad v tejto ukážke nie je navštívený týždeň od 1 až po 9 a ani od 43-ho po koniec roka.. vidieť, že v zime tu zatiaľ nikto nemapoval.


HenclovaTyzdnoveGrafy2020.jpg

Jednotlivé pozorovania vyjadrené v týždňoch za všetky roky mapovania prierezovo, zobrazujú sa len týždne v ktorých je nejaký výsledok


  • súčet všetkých druhových záznamov v daný týždeň

V tejto ukáže sú len údaje z 13-tich týždňov, nižšie je ukážka kvadrátu, kde je veľa pozorovaní

  • súčet navštívených lokalít vo štvorci v daný týždeň

Vysoký počet rôznych lokalít môže znamenať dobrú vzorku za daný týždeň z rôznych miest.


  • súčet pozorovaní, označených ako "úplný zoznam druhov"

Príznak úplný zoznam druhov naznačuje snahu mapovateľa o komplexné spracovanie, veľa takých pozorovaní ukazuje na kvalitné spracovanie.

Ukážka lepšie spracovaného kvadrátu, E488N279 s názvom Královičove Kračany stav k 12. septembru 2020, zdroj aves.vtaky.sk, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko


HenclovaPrehladDruhovKvadratu2020jan.jpg

Tabuľka so zoznamom jednotlivých druhov.


  • Zoznam druhov

Na každý druh sa dá kliknúť a otvorí sa v novom okne filter záznamov daného druhu a štvorca


  • Najvyššia kategória hniezdenia

Preukaznosť hniezdenia- medzinárodné značenie od A0 do D16. viď dokazovanie hniezdenia

Zobrazuje vždy kategóriu s najvyššou preukaznosťou hniezdenia.


  • Migrácia

Ak je druh s charakteristikou M_MV mimohniezdny výskyt.


  • Zimovanie

Ak je druh s charakteristikou ZIMOVANIE.