Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Školenie akustického monitoringu

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
P1030725AkustickyMonitoring.JPG

Jednotlivé druhy živočíchov sa líšia nielen vzhľadom a spôsobom života ale veľmi často aj hlasom. Ako rozlišovať jednotlivé druhy podľa vzhľadu, miesta kde žijú tak v tom vám vie poradiť napríklad ornitológ. Ak by ste chceli spoznať netopiere, tak znalec netopierov sa volá chiropterológ. Chiropterológ využíva vizuálny pohľad za šera a detektor netopierov, ktorý premieňa ultrazvuky na počuteľné. Ornitológ využíva aj hlasové prejavy aj ďalekohľad.

Predstavíme vám aj novú techniku - nahrávanie a následné vyhodnotenie v počítači - akustický monitoring. Pozeraním spektrogramov zapája človek zrak a grafickú predstavivosť, je to o 60% rýchlejšie než len sluchom.

Takto vám zoológ vie nielen spísať druhy, ktoré zistil, ale má aj trvalý doklad a nahrávku pre vaše potešenie, vylúči seba ako rušivý moment a nemrzne celú noc keby by mal čakať na hlasy sov.

Školenie Vás naučí:
 • vybrať si nahrávacie zariadenie, nastaviť ho a vytvoriť mu ochranný maskovací kryt
 • rozmiestniť v teréne
 • naplánovať si stratégiu výmeny batérií a stiahnutie nahrávok z prístroja
 • predpripraviť si nahrané súbory na vyhodnotenie v počítači
 • prečítať hlas v spektrograme, nájsť zvuk a vedieť ho interpretovať
 • spracovať výsledky, využiť stereo na definovanie teritórií niektorých druhov
 • uložiť výsledky do databáz - stratégia pre faunistické záznamy, teritórií a kontroly párov

Pre koho sú určené tieto služby a stránka?

Pre záujemcov o prieskum rôznych druhov živočíchov, vtákov, cicavcov a žaby.

P1050410.JPG
 • zoológov
 • učiteľov prírodopisu
 • milovníkov prírody
 • sprievodcov
 • chatárov
 • správcov turistických centier
 • aj pre tých, ktorí spoja pohyb a relax v prírode

Aj pre zaneprázdnených, ktorí spoja pohyb a relax v prírode

Priebeh školenia a voliteľné body

Ideálne je dvojdňové školenie v prírodnom prostredí, kedy môžeme prvý deň nastaviť diktafóny, urobiť im ochranné kryty a vyvesiť v teréne. Po návrate sa zoznámiť sa teóriou spracovania súborov. Na druhý deň pozbierať, prakticky vyskúšať spracovanie nahrávok a zápis do databáz spolu s priamymi pozorovaniami v prírode počas inštalácie a zberu. Dobré nahrávky môžeme poslať na xeno-canto alebo wikipedia commons.

Pre efektívnosť školenia je ideálne do 6 osôb.


Dvojdňové školenie

Prvý deň školenia

A. Prípravné kroky, praktické cvičenie vo vnútri (diktafóny, kryt, batérie a nabíjačky)

A.1 Oboznámenie sa s nabíjačkou Voltcraft, nabíjanie bateriek aby sme mohli ísť čo najskôr do terénu. Vysvetlíme si režim nabíjania a ideálne hodnoty, režim občerstvenia bateriek. Využitie kapacity pamäte diktafónov a taktika výmeny batérií a premiestnenia nahrávacieho zariadenia niekoľkokrát v teréne až kým sa nenaplní pamäť.

 • k dispozícii bude látkový nosič batérií, domáca výroba v hodnote pár eur.

A.2 Ochranný maskovací kryt

A.2.1 Vytvorenie vlastného maskovacieho krytu, materiál je k dispozícii. Budeme vytvárať kryty pre veľkosť typu Olympus DM Ak je Váš diktafón iných rozmerov než Olympus DM môžete si vyrobiť kryt na mieru, zavisí aj od veľkosti molitanových krytov, ktoré máme na školení k dispozícii. Materiál na výrobu každého vlastného krytu navyšuje cenu školenia o 4€. Odhad času: 2h

A.2.2 Počas školenia si môžete zakúpiť ochranný maskovací kryt v cene 10€.

Kým ochranný maskovací kryt zaschne a môže byť hneď použiteľný v terénnom praktickom cvičení, oboznámime sa s nastavením diktafónu pre účely nahrávania v teréne.

A.3 Oboznámenie sa s diktafónom

Na školenie si doneste Váš diktafón. Na školení budeme používať diktafón Olympus DM 550, Olympus DM 650 a 670, DM 720 a tiež Olympus LS 11.

A.3.1 Prejdeme si parametre nastavenia vhodné a nevhodné pre nahrávanie. Nastavíme ideálne.

A.3.2 Nastavíme si parametre vhodné tesne pred nahrávaním.


B. Rozmiestnenie v teréne, praktické cvičenie vonku

Na školenie si môžete doniesť fotoaparát i GPSku, terénny zápisník i ďalekohľad.

B.1 Upevnenie a maskovanie Spôsoby maskovania. Spôsob umiestnenia. Taktika umiestnenia viacerých diktafónov ak mapujeme nové rozsiahle územie, ak chceme mať informáciu o teritórií s využitím faktu že nahrávame stereo.

B.2 Rozmiestnenie podľa účelu, biotopu a druhu

 • Zameranie sa na určitý druh za účelom čo najviac jedincov alebo čo najviac znalosti o teritóriach. (lesný druh, nočný druh, močiarny druh)
 • Zameranie sa na vzorku dát čo najviac druhov z daného bodu.
 • Zameranie sa na vzorku dát čo najviac druhov z určitého daného územia.


C. Spracovanie nahrávok

Na školenie si môžete doniesť Vaše vlastné notebooky a slúchatká.

 • C.1 Spracovanie súborov a rozlámanie na menšie kúsky
 • C.2 Vyhodnocovanie spektrogramov
 • C.3 Zápis do databáz a do súborov


Druhý deň školenia


D. Prenos v teréne a zozbieranie, praktické cvičenie vonku (naväzuje na prvý deň)

Na školenie si môžete doniesť terénne fotoaparát i GPSku, terénny zápisník i ďalekohľad.

Budeme prenášať niektoré školiace diktafóny a pozbierame niektoré školiace a tie Vaše vlastné, aby sme vyhodnotili nahrávky.

 • D.1. Prenos na iné miesto, len výmena bateriek
 • D.2. Zozbieranie diktafónov z terénu


E. Vyhodnotenie nahrávok z terénu

Na školenie si môžete doniesť Vaše vlastné notebooky, slúchatká a káble k Vášmu diktafónu (ak máte značku Olympus DM alebo LS, nemusíte, tie budú k dispozícii).

 • E.1 Stiahnutie nahrávok z diktafónov
 • E.2 Spracovanie a rozlámanie na menšie kúsky
 • E.3 Individuálne vyhodnocovanie spektrogramov
 • E.4 Spoločné vyhodnotenie zistených faktov, výsledok bude umiestnený na web-e určenom pre akustický monitoring a vo zvolenej databáze.


Jednodňové školenie

A. Prípravné kroky, praktické cvičenie vo vnútri (diktafóny, kryt, batérie a nabíjačky)

Oboznámenie sa s diktafónom

Na školenie si doneste Váš diktafón. Na školení budeme používať diktafón Olympus DM 550, Olympus DM 650 a 670, DM 720 a tiež Olympus LS 11.

Prejdeme si parametre nastavenia vhodné a nevhodné pre nahrávanie. Nastavíme ideálne.

Nastavíme si parametre vhodné tesne pred nahrávaním.

Ochranný maskovací kryt

Vytvorenie vlastného maskovacieho krytu, materiál je k dispozícii. Budeme vytvárať kryty pre veľkosť typu Olympus DM Ak je Váš diktafón iných rozmerov než Olympus DM môžete si vyrobiť kryt na mieru, zavisí aj od veľkosti molitanových krytov, ktoré máme na školení k dispozícii. Materiál na výrobu každého vlastného krytu navyšuje cenu školenia o 4€. Odhad času: 2h

Počas školenia si môžete zakúpiť ochranný maskovací kryt v cene 10€.

Oboznámenie sa s nabíjačkou Voltcraft. Vysvetlíme si režim nabíjania a ideálne hodnoty, režim občerstvenia bateriek. Využitie kapacity pamäte diktafónov a taktika výmeny batérií a premiestnenia nahrávacieho zariadenia niekoľkokrát v teréne až kým sa nenaplní pamäť.

 • k dispozícii bude látkový nosič batérií, domáca výroba v hodnote pár eur.

B. Rozmiestnenie v teréne, praktické cvičenie v miestnosti

B.1 Upevnenie a maskovanie Spôsoby maskovania. Spôsob umiestnenia. Taktika umiestnenia viacerých diktafónov ak mapujeme nové rozsiahle územie, ak chceme mať informáciu o teritórií s využitím faktu že nahrávame stereo.

B.2 Rozmiestnenie podľa účelu, biotopu a druhu

 • Zameranie sa na určitý druh za účelom čo najviac jedincov alebo čo najviac znalosti o teritóriach (napríklad lesný druh, nočný druh, močiarny druh)
 • Zameranie sa na vzorku dát čo najviac druhov z daného bodu.
 • Zameranie sa na vzorku dát čo najviac druhov z určitého daného územia.

B.3. Prenos na iné miesto, len výmena bateriek

B.4. Zozbieranie diktafónov z terénu


C. Spracovanie nahrávok

Na školenie si môžete doniesť Vaše vlastné notebooky a slúchatká.

 • C.1 Spracovanie súborov a rozlámanie na menšie kúsky
 • C.2 Vyhodnocovanie spektrogramov
 • C.3 Zápis do databáz a do súborov


Cenník

Popis jednotlivých činností a náklady:


 • dvojdňový kurz
  • cena: 140 €
 • jednodňový kurz
  • cena: 60 €
 • dopravné náklady
  • autom 0,3 € / 1km, ak je to možné tak použijem hromadnú dopravu, potom cena lístkov

Cena je celková, nie pre každého účastníka zvlášť.

Pri dvojdňovom školení si učastník hradí ubytovanie, nie je v cene školenia.

Voliteľné pre individuálnych učastníkov:

  • cena za materiál výroby vlastného krytu počas školenia
   • cena: 4 €
  • kúpa hotového ochranného maskovacieho krytu
   • cena: 10 €
  • kúpa látkového nosiča batérií
   • cena: 3-4 €


kontaktné údaje


P1020067xAkustickyMonitoringKopecZdiar800.JPG