Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Štiavnické vrchy lokalita Beluj (kód 15OSBE)

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výskum sov Štiavnické vrchy → Štiavnické vrchy lokalita Beluj (kód 15OSBE)

Nahrávka večer od 19 do 23h a nahrávka ráno od 3h do 7h.


Diktafón 07, Beluj, Zlatý vrch, 15OSBE07/JV

Súradnice: 48.35777778, 18.91611111

Mapa online: bod na mape

Diktafón 08, Beluj, Zlatý vrchy severne 15OSBE08/Z

Súradnice: 48.35888889, 18.91416667

Mapa online: bod na mape


Diktafón 09, Hrádok, Babí potok 15OSBE09/V

Súradnice: 48.36472222, 18.91000000

Mapa online: bod na mape


Diktafón 10, 15OSBE10/JZ

Súradnice: 48.36583333, 18.90611111

Mapa online: bod na mape


Vybrané druhy zo všetkých štyroch diktafónov

 • včelár lesný (Pernis apivorus) Wespendief Pernis apivorus Jos Zwarts 4.tif.jpg ☼ | ❀ (všetky typy lesov, najmä teplé) ⚂⚃⚄| ♻ plásty ôs | ♫ "kijé" "kikikiki" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
typický zlomený hlas na jednom z bodov
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
založené nové teritorium Zlatý vrch severne
 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)
 • krutohlav hnedý (Jynx torquilla) JynxTorquillaXXX.jpg ☼ | ❀ (staré listnaté lesy, sady) | ♻ mravce | ♫ "wääd wääd wääd wääd.."
  | ⚤⚒ hniezdo (dutiny stromov)
 • škovránik stromový (Lullula arborea) LullulaArborea.jpg ☼ | ❀ (otvorené miesta s rozptýlenými drevinami) ⚂⚃| ♻ hmyz| ♫ spev za letu | ⚤⚒ na zemi
 • penica jarabá (Sylvia nisoria) SylviaNisoriaXXX.jpg ☼ | ❀ husté kroviny | ♻ hmyz| ♫ spev, volanie trrrrr | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
 • strakoš obyčajný (Lanius collurio) LaniusCollurioXXX.jpg ❄☼ | ❀ (okraje lesov a lúk,kroviny) | ♻ hmyz,drobné stavovce| ♫"ček,čet","väv" | ⚤⚒ hniezdo (v hustých kríkoch)