Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

30. marec 2011

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Kojšova hoľa, vrcholové partie.

Pricestoval som na ubytovňu a po vybalení vecí som si začal plánovať ako skĺbiť vytyčovanie troch transektov a rozmiestňovanie diktafónov s večerným prieskumom sov. Po vytýčení transektu predobedom by bolo rozumné rozmiesniť diktafóny tak, aby som ich na druhé ráno pozbieral pri vytyčovaní ďalšieho transektu, alebo vykonal prieskum a išiel na ostro a tak pozbieral diktafóny. Večerný prieskum by mal byť v blízkosti bývania tak aby spolu s nočnými nahrávkami boli v oblasti 25 km2 v oblasti Kojšovej holi.

Cieľom sú opäť dočasne utajované druhy ako v roku 2010 - ďatle, sovy a mucháriky.

KojsovaHola25SovyVyrez.png

Samo mi pripravil všetky doterajšie teritóriá skúmaného druhu č.5. Telefonicky sme prebrali aj ostatné skúmané druhy.

Po zvážení všetkých informácií som si vytýčil na nočný prieskum oblasť v okolí Kojšovej holi.

Prichystal som si diktafóny a vybral som sa na východnú časť Kojšovej holi, zoznámiť sa so stavom lesných ciest, ktoré by som mohol použiť na transekty. Nápadný bol výskyt

  • žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) PhoenicurusOchrurosXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ spev
    , vábenie "fid, čak-čak-čak" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách) viacero jedincov na rôznych miestach lúčnej časti vrcholu, zrejme migrácia