Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Jakubovo námestie

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Loading map...

Prieskum

V dňoch 24 a 25. apríla sme počas úprav a výsadby pri bylinkovej špirále a priamo na sobotňajšej akcii - na Dobrom trhu - zistili spievať dva druhy sýkoriek a drozda čierneho.

Zalistovali sme v databáze a našli sme staršie pozorovania:

A. priamo z Jakubovho námestia:

B. v širšom okolí (Medická záhrada a i.)

Hodnotenie

Podľa doterajších pozorovaní v širšom okolí aj tu je šanca výskytu druhov hniezdiacich v bútľavinách stromov a budov. Teoreticky je možné podporiť menšími búdkami až 6 dutinových hniezdičov a veľkými búdkami 3 dutinové hniezdiče.

Čo urobiť pre posilnenie a zlepšenie pozitívneho účinku divej prírody na námestí

Vtáctvo:

  • Búdka pre spevavce ( vletový otvor okrúhly 3,5 - 4 cm | spodok 12x12 cm | výška 30cm | hrúbka dosky 2cm | umiestnené 3 - 6 m )

Je vhodné umiesniť 2 búdky.

Dňa 25.4.2015 sme počas akcie pre verejnosť "Dobrý trh" vyrobili priamo na mieste s ľuďmi 4 sýkorníky a 4 polobúdky. Od Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/BL sme dostali plagáty a brožúru Vtáčie búdky. Jeden sýkorník sme vyvesili v parku.

Netopiere:

Sumárny zoznam zistených druhov

Použijeme aj druhy citované vyššie z databázy Aves.

Hniezdiace v dutinách:

  • sýkorka veľká (Parus major) ParusMajorxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les,stromoradie) | ♻ hmyz | ♫ "ci-be..,cici-trn.."
    | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
    , drsné "tjerr err err"
    | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
  • kavka tmavá (Corvus monedula) Kauw Corvus monedula Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (mestá,obce) | ♻ bezstavovce,mláďatá vtákov,zrno | ♫ "čjak", "krákanie" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny skál,stavieb,stromov)

Hniezdiace mimo dutín: