Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Myšiarka ušatá

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V skratke:

 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)

(vysvetlivky)

By Richard Crossley (Richard Crossley) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Podrobnosti a ďalšie informácie


By Jos Zwarts (Jos Zwarts) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons


Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu

Sú to lovci hraboša poľného. Jedna z najbežnejších sov.

V zime sa zhľukujú do skupín a cez deň odpočívajú v intraviláne na hustých ihličnanoch alebo hustých ovocných stromoch. U nás organizuje RPS zimné sčítanie na týchto pravidelných lokalitách.

AsioOtusNovyAtlasZimovanieMaxPoctyJul2022.png
Júl 2022, mapka zimného rozšírenia na Slovensku s farebnou škálou maximálnych počtov jedincov za kvadrát, pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenStreetMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Nevie si stavať hniezdo, vyžaduje staré stračie hniezda, hniezda vrán a dravcov. Zahniezdi v polodutinách stromov alebo vo vtáčich polobúdkach.

Od februára sa dá pozorovať zaujímavý tok, samec jednoduchým opakovaným "hú...hú...hú" obhajuje revír a snaží sa predstaviť samičke ním nájdené vhodné hniezdo. Samička vydáva bzučavý zvuk a keď sa priblíži k samcovi, ten jej vyletí naproti a víta ju tlieskaním krídlami.

Mláďatká sa po rozlietaní po okolí v júni hlásia celú noc rodičom pískavým hlasom. Oznamujú svoju pozíciu aby dostali potravu. Vieme ich tak ľahko objaviť. Kto má chuť, môže napríklad pomôcť s dokázaním hniezdenia. Na priloženej mape vidíme že je dôležité pre Nový atlas vtákov Slovenska tie malé guličky dostať na veľké.

AsioOtusNovAtlaHniezdenieJul22.png
Júl 2022, mapka hniezdneho rozšírenia na Slovensku pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenStreetMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Ochrana prírody

Denzita

Na zistenie denzít je treba vhodnú metódu. Od konca januára do prostriedka mája sa osvedčilo vonku za tichých bezveterných nocí napodobňovať hlas samca a tlieskanie krídlami, na čo veľmi rýchlo reaguje samec aj samica. (Block, B. & P. Block 1991: Zur Reproduktion und zum Fortpflanzungsverhalten der Waldohreule Asio otus. Populationsoekol. Greifvogel- u. Eulenarten 2: s. 434-444.) V málo zalesnených oblastiach je praktické priame vyhľadávanie obsadených hniezd. Okrem toho sa dajú spočítavať podľa vylietaných mláďať, ktoré žobrú o potravu od mája do augusta do 300 m ďalekopočuteľným pískaním často celú noc, minimálne do polnoci. Veľmi výhodná metóda výskumu veľkých plôch za malý čas.

Zistené denzity sa menia z roka na rok podľa potravnej ponuky. Silno kolíšu aj v rôznych oblastiach, podľa druhu a podielu zalesnenia voči otvorenej krajine. Príklady:

 • Kreis Rathenow, Brandenburg, plocha 50 km2, počet hn. párov/revírov 23-52 (1987) - (1989), denzita 46 - 104, priemerne 81 / 100 km2 (Block & Block 1991)
 • Grundmoräne pri Lauenburg, Schleswig-Holstein, plocha 50 km2, počet hn. párov/revírov 15-18, denzita 30-36 / 100 km2 (Ziesemer 1984)
 • ... neskôr doplnim, teraz len vymenujem rôzne denzitny na 100 km2:
  • 26-24
  • 25
  • 23
  • 21
  • 15-22
  • 10-11
  • 3-14
  • 8

Výnimočne vysoké hodnoty denzity našiel Nehls na jednej výskumnej ploche o 15 km2 - 18 revírov. Ide najskôr o ostrovný efekt. Tamojšie lesíky sú od seba vzdialené 3-5 km širokými bezlesnatými oblasťami. (Ziesemer, F. 1984: Siedlungsdichte und bestandsbeeinflussende Faktoren bei Waldkauz (Strix aluco) und Waldohreule (Asio otus) in Schleswig-Holstein - ein Vergleich. Beitr. Vogelkd. 30. s. 349 - 360.)

U tohoto druhu nie je žiadne viditeľné teritoriálne správanie takže o revíry v doslovnom význame nie je možné ani hovoriť. Napriek tomu hniezdisko si pár označuje teritoriálnym hlasom samca, tlieskanim krídel samcov i samíc a nosovým hlasom samíc a ostatné myšiarky to aj rešpektujú. V prípade hustých teritórií volajú samce bez známok agresie len vo vzdialenosti 30-50 m.

Lovné teritórium má podľa Klammer-a priemerne asi 2-3 km2, vo výnimočných prípadoch - najmä pri nedostatku potravy - až do 5 km2.

Použitá literatúra

 • MEBS, Theodor; SCHERZINGER, Wolfgang. Die Eulen Europas (Biologie, Kennzeichen, Bestände). [s.l.] : Kosmos, 2000. 396 s. ISBN 978-3-440-07069-7.


Pomôcky pre akustický monitoring

Revírny hlas samca hú a tlieskanie krídlami

Samce volajú tlmené, riedko opakované "hú - hú - hú...". Zvlietnu a riedko tlieskajú krídlami.

si môžete vypočuť aj tu (aj na xeno-canto i wikipédii)

Vypočujte si tento hlas, na hlavnom hrebeni Slovenského rudohoria.
SpektrogramAsioOtusSamec.jpg

Hlas samice

Trúbivé a bzučavé volanie.


Párenie, tok

od 1.s: samica, tlieskanie, od 7.s: jemné husté "hu hu hu hu hu" a samec, od 28.-32.s: sova dlhochvostá vľavo "hu - prestávka - huhu", občas sa zamieša aj štekot psov, od 45.s: samec, 1.m 4.s-9s: sova obyčajná vpravo, samec pokračuje, 1m46-50s opäť sova dlhochvostá vľavo, od 1m50s: tlieskanie krídel a samec, od 2m15s duet a tlieskanie do 2m30s, o 2m35-38s párenie, 2m40 rýchlejšie hu hu hu hu


Žobravý hlas mláďat

Po vylietaní z hniezda niekoľko týždňov volajú žobravým hlasom, hlasným pískaním.

Hlasy mláďat, 25 sekúnd, By Tam (Diskussion) [Copyrighted free use], from Wikimedia Commons
Uložte si túto nahvrávku ako mp3 (vhodná aj do mobilu)
SpektrogramAsioOtusMladata.jpg


Iné zdroje


Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov

 • Vyžaduje:
  • m n.m. 0 - 800 (1000)
  • hniezdny biotop: stromy alebo vysoké kroviny, minimálna plocha cca 30 m2 alebo veľký solitér s hniezdom, nie súvislý les, minimálna výška 3 m
  • staviteľa hniezda: nevie si sama postaviť hniezdo, je odkázaná na stavby iných tvorov alebo prirodzené ponuky
   • iné zvieratá: straka čiernozobá (Pica pica), vrana popolavá (Corvus cornix), myšiak hôrny (Buteo buteo), veverica obyčajná (Sciurus vulgaris),
   • prirodzená bútľavina v strome: to prichádza do úvahy u veľmi starých stromov (> 80 rokov) a z bezpečnostných dôvodov v menej navštevovaných zónach
   • pomoc človeka: hniezdne podložky, polobúdky
  • úkryt: denný úkryt, ako hniezdny biotop, v zime sa spája do skupín, vyhľadávajú intravilán, kde je teplejšie
  • potrava: predátor hraboša poľného, loví na poliach, pasienkoch a lúkach, lov uľahčíme umiestnením vysokých palíc s krátkym vodorovným sedákom
 • Poskytuje
  • lov hraboša poľného, celý rok
  • prináša živiny pod odpočinkové miesta: aj pod miesta, kde loví a sedá na postriežke, ide o trus a výgrcky (srsť a kosti koristi)
  • Potešenie svojim zjavom: sú to krásne sovy. Počas odpočinku vidíme na hlave pierka vo forme "ušiek" a nádherné oranžové oči. Samček tichým opakovním húkaním oživuje noc, počas toku sú zvukové prejavy zaujímavé. Mláďatká žobravými pískavými hlasmi naplnia teplé júnové noci. Sú to milé bielo-huňaté čudá s čiernym ksichtíkom.

Sovule: Sovy - ochrana a výskum na Slovensku. Blog o sovách pre ľudí... Ochrana