Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Slovenské rudohorie

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Územie skúmame s rôznou intenzitou od roku 1985 (prvé zoznámenie sa stýmto úžasným pohorím bolo v roku 1978 v Gelnici v škole v prírode) najmä Volovské vrchy a Čiernu horu. Volovské vrchy patria medzi chránené vtáčíe územia, mapa. Skúmame ďatle a sovy, ktoré sú kritériové z pohľadu Natura 2000.


Cieľové lokality

Dolina Črmeľského potoka, Vysoký vrch a Kamenný hrb

od roku 1985-1991, 2009

Vrch Hradová

v roku 1985,1986,1987,1988

Sivec, rezervácia Vozárka

v rokoch 1986, 1987

Predné holisko kóta 1000

v rokoch 1985 - 1990, najmä v roku 2010

Kojšova hoľa, dolina Perlového potoka

v rokoch 1989,1990, najmä v roku 2011

Pipitka, Čierna Moldava

v rokoch 1990, 2014, 2018

Volovec, Zlatý stôl

v rokoch 2012, 2014, 2015, 2018

Knola

v rokoch 2018


Cieľové druhy

Zakázka od Štátnej ochrany prírody - ŠF Vtáky ... intenzívny prieskum vykonávaný od roku 2010 - 2014

Cieľom výskumu sú kritériové druhy pre CHVÚ.

Mucháriky - muchárik bielokrký a muchárik malý.

Ďatle - ďateľ bielochrbtý, tesár čierny, žlna sivá a ďubník trojprstý.

Sovy - sova dlhochvostá, kuvičok vrabčí a pôtik kapcavý.

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
 • kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) GlaucidiumPasserinumxxx.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec, tónový rebríček | ⚤ dutiny (ďatle)
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)


Výskumnou metódou pre mucháriky a ďatle je bodový prieskum, 10 minút na bode, 50 m okruh v lese, pre ďatle kombinovane z metódou bodovou z väčšej vzdialenosti a dohľadávania revírov a hniezd.

Výskumnou metódou pre sovy je vyhľadávanie hniezdnych revírov.


Tesár čierny (Dryocopus martius)

V rokoch 1985,1986 1987 výskum pri spacích dutinách podobne ako na Devínskej Kobyle. V rokoch 2010-2015 evidencia revírov a vyhľadávanie dutín z ochranárskeho hľadiska a pre potreby výskumu pôtika kapcavého (Aegolius funereus).

Žlna sivá (Picus canus)

Okrem zaznamenávania hlasu na jar, sme ich často počuli na nocoviskách neďaleko spacích dutín tesára čierneho. Večerný príchod k spacej dutine ma rovnako hlučný ako tesár. Viacero záznamov máme aj z miest kde sme skúmali kuvičkov za večerného šera.

Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) PicoidesTridactylusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté horské lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie | ⚤⚒ dutina

Prvý bol objavený na jar 1986 v rezervácii Biele skaly bežnou prechádzkou po zaujímavých miestach. Od roku 1988 sme sa zamerali spolu so Samom Pačenovským na prieskum tohoto druhu, preložili sme si dostupnú literatúru a začali sme systematicky prehľadávať vhodní biotopy severné stráne s miešaným porastom.

Kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum)

Objavili sme ho počas prieskumov vhodných biotopov pre ďubníkov trojprstých. Popisujeme to tu: Objavenie a revíry.

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

Veľmi často sa dajú objaviť aj cez deň, preto sme našli sovy dlhochvosté aj pri hľadaní dutín tesára čierneho. Pri skúmaní kuvičkov vrabčích sme súbežne zaznamenávali aj teritóriá sovy dlhochvostej.

Pôtik kapcavý (Aegolius funereus)

 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)

Objavili sme ho počas prieskumov vhodných biotopov pre ďubníkov trojprstých. Popisujeme to tu: Objavenie a revíry.

Ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina

Veľmi zaujímavý druh z pohľadu ochrany prírody. Výskyty doplníme výskumom v roku 2010.

Podkategórie

Táto kategória má nasledovných 8 podkategórií z 8 celkom.