Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Sojka škriekavá

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V skratke:

 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)

(vysvetlivky)

Jay from the Crossley ID Guide Britain and Ireland.jpg

Podrobnosti a ďalšie informácie


Pomôcky pre akustický monitoring

Spev

Škreky

V rozprávkach ju volajú sojka lesná policajtka. Zásluhu v tom majú tieto hlasné škriekania.

Jeseň 2016, Podunajsko, nahrávka 14.9.2016, vetrolam pri kanáli v poliach k.ú. Horná Potôň, Podunajská nížina, akustický monitoring, XC334851, nahrávka uložená aj na www.xeno-canto.org/334851
GarrulusGlandariusPreDM550185.jpg


GarrulusGlandarius.jpg
Počujeme tam aj iné druhy:
 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)


Rôzne imitácie

Je to z nahrávok 3.7.2015 Hrdzavá dolina - záver pod Nižnou Kľakovou
.
GarrulusImitacie.jpg


Iné

Táto kategória momentálne neobsahuje články ani multimediálne súbory.