Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Sova dlhochvostá

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg

V skratke:

  • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

(vysvetlivky)

P1010711xPralesJedlinka1100.jpg

Podrobnosti a ďalšie informácie


Uralka nest2.jpg


Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu

  • Sovule: Sovy - ochrana a výskum na Slovensku. Blog o sovách pre ľudí... článok Výskum.

Ochrana prírody


Poznámka k využívaniu diktafónov: napriek tomu, že v neskorších jarných mesiacoch voľajú len krátko po zotmení a potom je pauza je dôležité nechať nahrávať celú noc, pretože často sa stane že sa vôbec neozvú večera ale až v noci.


Denzita

Revír páru je oveľa väčší ako u sovy obyčajnej - minimálne vo Fínsku - tam sú susedné hniezda vzdialené najčastejšie viac ako 2 km, (často 4 km). Napriek tomu vhodné prostredie umožňuje vysoké denzity, napríklad (Mikkola, H 1983: Owls of Europe. Poyser/Calton-GB: 397 s):

  • 15 párov na 70 km2 vo Švédsku (čo znamená 2,1 páru na 10 km2, resp. 4,7 km2 / pár)
  • 6 párov na 25 km2 v okolí Petrohradu v Rusku (čo znamená 2,4 páru na 10 km2, resp. 4,2 km2 / pár)

Z toho vyplývajúc je priemerná veľkosť teritória asi 4,5 km2 = 450 ha.

Jedna z najväčších denzít bola zistená v roku 1992 v lesnatej nížinnej oblasti Poľska - 3 páry na 10 km2 a vďaka systematickému vyvesiavaniu búdok pri Košiciach (východné Slovensko) dokonca 2-3 hniezdiace páry len na 1 km2 (Danko).

V strednom Švédsku je priemerná hustota 5 párov na 100 km2 ale v mnohých regiónoch dosahuje len 2,5 páru na 10 km2. (Lundberg, A. 1981: Ppulation ecology of the Ural Owls Strix uralensis in Central Sveden. Orni Scand. 12: s. 11-119)

V južnom Fínsku dosahuje denzita priemerne 6-7 hniezdiacich párov na 100 km2. (Saurola, P. (ed.) 1995: Owls of Finland. Helsinki) Väčsinou tu hniezdia v búdkach pre nedostatok prirodzených dutín a hniezdia tiež v hniezdach dravcov. Väčšinou vo veľmi mladých hospodárskych lesoch chýbajú. Takže hnniezdna hustota je závislá od prítomnosti vhodných hniezdnych búdok.


Použitá literatúra

  • MEBS, Theodor; SCHERZINGER, Wolfgang. Die Eulen Europas (Biologie, Kennzeichen, Bestände). [s.l.] : Kosmos, 2000. 396 s. ISBN 978-3-440-07069-7.


Pomôcky pre akustický monitoring

Teritoriálny hlas samca a samice

Skladá sa z u jedného húknutia húúú a po krátkej pauze nasledujú dve ďalšie zhúknutia hu-hu hu-hu". (Podobne ako u sovy lesnej (Strix aluco) nasleduje po jednom dlhom zhúknutie trilok "huhuhuhuuu". )

Samec má hlas hlboký a jasný, samica vyšší a škriekavý.


Na tejto nahrávke počujeme oboch spolu:

Pár teritoriálny hlas, Trešková, jún 2015:

StrixUralensis.jpg


Dvaja samci si odpovedajú

spektrogram:

SpektrogramStrixUralensis2samci.jpg


Hlas lákania do dutiny hu hu hu hu hu hu hu

Nahrávku sme umiestnili aj na Xeno-Canto. Ždiar - Kojšov 21.mája 2011.

StrixUralensisNestShowinCall.jpg vypočujte si tento hlas aj tu

Poplašné hlasy

Škreky.

Nahrávka je z lokality SKUEV Trešková.

StrixUralensisAlarm.jpg

Tu si ju môžete vypočuť


Alebo nahrávka z jesene, 11.októbra 2014, masív Volovca. Počujeme 2 minúty rôznych škrekov a do toho sa raz ozve tónovým rebríčkom kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) StriUralSkrekyGPtonovyRebricek.jpg Spektrogram zobrazuje len tú časť nahrávky, kde je počuť tónový rebríček. Nahrávku si môžete vypočuť tu.Iné


Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov

Vyžadujú

Sovule: Sovy - ochrana a výskum na Slovensku. Blog o sovách pre ľudí... Ochrana