Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Sova obyčajná

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V skratke:

 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)

(vysvetlivky)

By Richard Crossley (The Crossley ID Guide Britain and Ireland) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Podrobnosti a ďalšie informácie


256px-Strix aluco 3young.jpgPre záujemcov o prieskum života tohoto druhu

Veľmi ľahko spoznáme túto typickú lesnú sovu. Obýva lesy, ktoré sú pre nás najľahšie dostupné. Od nížin po miešané lesy. Už za teplejších zimných nocí počujeme páriky volať a kvíliť z lesa. Samička má kvílivé "kui kui kui" a samček nízke "húúú ... prestávka...a trilok huhuhuhuhu".

Ochrana prírody

Na priloženej aktuálnej mapke rozšírenia v hniezdnej dobe vidíte, že v mnohých lesných oblastiach chýbajú informácie. Vieme ju ľahko spoznať. Kto má chuť, môže napríklad pomôcť s dokázaním hniezdenia. Koncom februára a v marci intenzívne húkajú, v máji a v júni mláďatá po vyletení z dutín "kýchavým" hlasom ohlášajú svoju prítomnosť a čakajú na rodičov. Na priloženej mape vidíme že je dôležité pre Nový atlas vtákov Slovenska tie malé guličky dostať na veľké.

NovyAtlasSovaObycajna.png
Júl 2022, mapka hniezdneho rozšírenia sovy obyčajnej (Strix aluco) na Slovensku pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenStreetMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Zimné rozšírenie u tohoto druhu trochu zavádza, pretože v zime už začínajú tokať a tak je to zimovanie i začiatok hniezdenia. No pre úplnosť ako motivácia na cielenie prieskumu v zimných mesiacoch uvádzame mapku:

StrixAlucoZimovanieJan23.png
Január 2023, sova obyčajná (Strix aluco), mapka zimného rozšírenia na Slovensku pomocou modulu na prehliadanie dát nového atlasu vtákov Slovenska databázového systému Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko, Ochrany dravcov na Slovensku/RPS a Ústavu Zoológie SAV „Aves-Symfónia“ s použitím podkladu OpenTopoMap (© prispievatelia OpenStreetMap)


Denzita

Na veľmi rozsiahlych výskumných plochách, viac ako 100 km2, sú aj veľmi rozdielne denzity - kvôli rozdielnym podielom, druhu a štruktúry zalesnenia krajiny a tiež kvôli rozdielom v nadmorských výškach.

príklady:

 • lokalita Bodanrück/Bodensee (Baden Württemberg), plocha 125 km2, hniezdne páry alebo revíry: 1966 = 63 denzita 50 / 100 km2, 1971=78 denzita 62 / 100 km2 (Schuster 1971 u Mebs, Scherzinger 2000)
 • lokalita Messtischblatt Heiligenhaus, Kreis Mettmann (Nordrhein-Westfalen), plocha ca. 130 km2, hniezdne páry či revíry: pribl. 60, denzita 46 / 100 km2 (Lammers v Mildenberger 1984)
 • lokalita Raum Kempen, Kreis Viersen (Nordrhein-Westfalen), plocha 105 km2, 26 hniezdnych párov + 12 samcov = 38 revírov, denzita 36 / 100 km2 (Mildenberger 1984)
 • Amt Schermbeck, Kreis Wesel (Nordrhein-Westfalen), plocha 137 km2, počet hniezdnych párov / revírov 1965 = 26, denzita 19 / 100 km2 (Mildenberger 1984)
 • Národný park Bayerischer Wald, plocha 130 km2, hniezdnych párov či revírov 20-25, denzita 17 / 100 km2 (Scherzinger 1974)
 • lokalita Elbmarschen, málo zalesnená krajina, plocha asi 130 km2, revírov 20, denzita 15 / 100 km2 (Püttger 1986)
  • lokalita Schleswig-Holstein pahorkatina naopak veľmi bohatá na lesy (18% zalesnenie, bučiny), plocha 50 km2, revírov 42, denzita 84 revírov / 100 km2 (Ziesemer, F. 1984: Siedlungsdichte und bestandsbeeinflussende Faktoren bei Waldkauz (Strix aluco) und Waldohreule (Asio otus) in Schleswig-Holstein - ein Vergleich. Beitr. Vogelkd. 30: s. 349-360.) Na dvoch priľahlých výskumných oblastiach o ploche 50 a 100 km2 boli zistené denzity 72 a 47-56 revírov / 100 km2. (Ziesemer, F.1979: Zur Methodik von Bestandsaufnahme am Waldkauz (Strix aluco) mit Hilfe von Klangattrappen. Corax 7: s. 106-108)

Nasledujúci príklad vplyvu nadmorskej výšky:

V pohorí Westerzgebirge, kde sa sova obyčajná vyskytuje ako hniezdič do nadmorskej výšky 850 m, žije najviac v dolinách s denzitou 16 hniezdnych párov / 100 km2. Pritom naopak, v smrekových lesoch nad 650 m skor vôbec nežije, iba v miestach s výskytom horských miešaných lesov (malé plochy) a tiež obýva sídla. Denzitu to zistili 5 hniezdnych párov / 100 km2. (Moeckel, R. 1992: Der Waldkauz (Strix aluco) im Westerzgebirge. Mitt. Ver. Sächs. Ornith. 7: s. 62-70) V sídlach ďalej zistili vo Varšave na ploche 485 km2 40-60 hniezdnych párov / 100 km2. (Jablonski, P. 1991: Distribution of Tawny Owl Strix aluco in Warsaw. Acta ornithol. 26: s. 31-38)

Denzita sa dá v podstatnej miere zvýšiť búdkami, to však môže viesť k zníženiu hniezdnej úspešnosti.

Veľmi podrobná práca v Anglicku s pomocou telemetrie označili 23 jedincov a zistili, že najmenšie lovné teritória boli v súvislom lese (od 9 ha), v ktorom žilo viacero párov. Vo veľkých lesov sa jednotlivé lovné teritóriá sov obyčajných prekrývali a teritoriálne potýčky boli častejšie. (Redpath, S. M. 1995: Habitat fragmenation and the individual: Tawny Owls Strix aluco in woodland patches. Journ Animal Ecol. 64: s. 652-661)

V lese Forst Grunewald pri Berlíne dosahovali dĺžky záletenia za potravou jednotlivých sov obyčajných aj 2-3 km. (Wendland, V. 1972: Zur biologie des Waldkauzes (Strix aluco). Vogelwelt 93: s. 81-91)

V optimálnych biotopov holandských dún dosahovali veľkosti revírov 7-8 ha. (Koning, F. J. 1998: Uilen in de Duinen. AG Eulenschutz/Tecklenburg: prednáška) V protiklade s tým vypočítali priemernú veľkosť revíru v Škandinávii na cca. 100 ha.

Potrava

Abstrakt z článku zo SV Poľska


DIET OF THE TAWNY OWL (STRIX ALUCO) IN THE ROMINCKA 
FOREST (NE POLAND) 
Michal ZMIHORSKI 1 
Grzegorz OSOJCA 2 

1 Museum and Institute of Zoology PAN, Wilcza 64, 00-679 Warsaw, Poland. E-mail: zmihor@interia.pl 
2 dr O. Steinfatt Forest Station, Czarnowo Wielkie, 19-500 Goùdap, Poland 


Abstract: The aim of this work was to investigate the diet of the Tawny Owl (Strix aluco) in NE Poland. 
Pellets were collected in the territory of one owl in the centre of the Romincka Forest twice a year, in 
spring and autumn, from 2000 to 2003. Among 450 identified prey items, rodents (38% of prey items), 
amphibians (34%) and insectivores (17%) constituted dominant groups. Birds were caught only occa- 
sionally (5%). Significant differences were found in the diet composition between the two seasons. Birds 
and insectivores were hunted more frequently in winter and spring, whereas the proportion of murid 
rodents and amphibians in the diet was higher in the summer-autumn period. The percentages of microtines 
found in the pellets were comparable between the two seasons. Amphibians preyed on in winter and 
spring had thicker femurs than those caught in summer and autumn. 
Key words: rodents, microtines, owls, predation, diet variability, pellets


Použitá literatúra

Pomôcky pre akustický monitoring

Ohraničovanie teritória počas hniezdenia

Jar

 • Samec: klesavé ú, pauza, kratučké hu a trasľavé "húú - hu-huhuhuhú"
 • Samica: zavýjavé “húú-u-uuuuu”

Ohraničovanie teritória na jeseň:

 • Samec: hlasy pripomínajúce kňučavé zavýjanie
 • Samica: hlasné série “kwitt”


Vypočujte si nahrávku zo Slovenského rudohoria.
SpektrogamStrixAlucoDM550031revirnyHlas.jpg

Ukazovanie hniezda

Hlas lákania do hniezdnej dutiny

 • Samec aj samica: súvislé “huhuhuhuhuhuhu”
Vypočujte si nahrávku zo Štiavnických vrchov. Samec teritoriálne, samica ukazovanie dutiny huhuhuhuhu na pozadí do 5 minúty , 2:OO, 3:OO, 3:20,4:20 samec teritoriálne, od 5 minúty samica zmení hlas na kui kui a samec ostáva teritoriálne, poznámka vietor ruší nahrávku


Kontaktný hlas, Lokalizačný hlas / žobranie

 • Samec: (“kjiwitt”),
 • Samica: “kjiwitt”,
 • Mláďatá: “ksju/kis.zik”


"kuii kuii"

Hlasy pri kŕmení

Samica: koktavé “hüng.hüng”


Hlasy mláďat

 • "sii",
 • neskôr sa u rozlietanách kýchavé "ksik", "šii-ep"


Poplašné hlasy

 • Samec: “wik”, “uett”
 • Samica: “uett”, prenikavá séria “kjiwitt”


Iné zdroje

 • MEBS, Theodor; SCHERZINGER, Wolfgang. Die Eulen Europas, Biologie, Kennzeichen, Bestände.. Stuttgart : Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., 2000. (kap. Waldkauz, str.226 - 246). ISBN 3-440-07069-7.


Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov

Vyžadujú

Sovule: Sovy - ochrana a výskum na Slovensku. Blog o sovách pre ľudí... Ochrana

Miesto pre hniezdenie

Hniezdia v bútľavinách v stromoch alebo aj v stavbách. Vyhľadávajú prirodzené dutiny v zlomených stromoch a vyhnitých konároch a tiež dutiny tesára čierneho. V prípade ak nie sú prirodzené dutiny, ale les už je dostatočné zrelý a bohatý na život, môžeme im poskytnúť veľké búdky.

Vhodné sú: lesnaté ⚄ Zóna 5Zóna 4 ak sú dostatočne staré pásy lesov tak aj ⚂ Zóna 3

ak máme tiché miesta v stodolách ⚀ Zóna 1

ak máme dom ako typická horáreň tak aj Zóna 0

Potravinové miesta

Loví v lese a na okrajoch lesov, je špecialista na široké pásmo druhov koristi, vtáky aj cicavce.

Poskytujú

Lovia to, čo sa práve premnožuje
Celoročnú prítomnosť
Potešenie svojim zjavom