Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Kategória:Tesár čierny

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V skratke:

 • tesár čierny (Dryocopus martius) Zwarte specht Dryocopus martius Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,mravce | ♫ kjééé,kürr kürr
  ,kuikui, teritoriálne bubnovanie: samica | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)

(vysvetlivky)

Dutina tesára čierneho (Dryocopus martius), Nižná Kľaková, NP Muránska planina, júl 2015

Podrobnosti a ďalšie informácie


By Alastair Rae from London, United Kingdom (Black Woodpecker) [CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons


Pre záujemcov o prieskum života tohoto druhu

je vďačný výskumný objekt:

 • nesťahuje sa - môžeme ho skúmať celý rok
 • celý život obýva jedno teritórium
 • má pestrý a výrazný hlasový repertoár
 • prespáva v spacej dutine do ktorej sa každý večer vracia, pričom sa často hlasno ozýva
 • jeho stavby obýva ďalších 40 rôznych druhov živočíchov

Užitočným námetom je mapovanie jeho stromových dutín - často sú blízko seba viaceré stromy s vysekanou dutinou alebo dokonca s viacerými dutinami. Táto informácia je vhodná pre:

 • lesníkov pri plánovaní lesohospodárskeho ťažobného plánu a pri hospodárení v lesoch
 • pracovníkov ochrany prírody, ktorí sa starajú o Národné parky, chránené územia, rezervácie a o územia natura 2000


Pomôcky pre akustický monitoring

Hlas za letu "krr-krr-krr-krr-krr"

Tento hlas je veľmi dôležitý pre jednoznačné rozoznanie, že ide o tesára čierneho a tiež že práve letí. Je to úplne na istotu, že ide o letiaceho tesára. Aj na wikipédii je k tomuto zvuku uvedené, že je to hlas za letu. Tu sa môžeme ešte rozpísať, že pri prílete k spacej dutine večer niekedy prilieta postupne zo stromu na strom a prezrádza sa týmto hlasom. Niekedy vôbec nie a ticho priletí. Za bezveterného počasia, čo večer často býva, počuť ako mu svištia letky na krídlach. Človeka napadne, že asi je vystrašený tak sa neozýva. Mal som pozorovanie, ako si ho večer vystriehol jastrab a tesár sa snažil uletieť. Tesár vyletel vysoko nad les a obratne kľučkoval. Ozýval sa pritom hlasom "krr-krr-krr-krr". Nakoniec uletel jastrabovi.

Podobne aj keď letí cez veľké otvorené priestranstvá, napríklad cez dolinu vo výške alebo medzi dvoma vzdialenými lesmi, tak sa prezrádza týmto hlasom. Na jar pritom vydáva aj jarný hlas, viď nižšie.

Ozýva sa takto po celý rok, najmenej v druhej fáze hniezdenie, keď kŕmi. Je ho počuť do veľkej vzdialenosti.

Vypočujte si hlas za letu

Nahrávka pochádza z Volovských vrchov, geomorfologický podcelok Knola, vrch Smrečinka, východný svah, 27. septembra 2018
SpektrogramDryoMartKurrKurr.jpg


Hlas za sedu "klijéé.. klijéé.." lomene znejúca obmena – "klikje"

Tento hlas je takisto počuť do veľkej vzdialenosti. Ozýva sa tak tesár, ktorý práve neletí. Týmto hlasom prezentuje svoju prítomnosť, ako sa píše na wikipédii. Ak je nervózny, tak sa ozýva často za sebou, postupne ako sa upokojí, tak stále redšie a redšie. Veľmi dobre to môžeme pozorovať, ak ho večer vyruším pri príchode do spacej dutiny. Poodletí a husto volá týmto hlasom. Postupne menej a napokon prilieta nazad do dutiny.

Nahrávka dvoch jedincov súčasne.
DryocopusMartiusKjeee.jpg DryoMartDoubleKjeee.jpg


Jarný hlas "kuo.. kui-kui-kui-kui.."

Pochádza z NP Muránska planina, z 3.júla 2015, Hrdzavá dolina - záver pod Nižnou Kľakovou .
.
DryoMartJarnyHlas.jpg


Hlas konfliktu "Rür", "Kijak"

Rozlietané mláďatá

Bolo to nahraté 3.7.2015 v NP Muránska planina. Hrdzavá dolina - záver pod Nižnou Kľakovou . Na tej istej lokalite nahraté z iného bodu. V nahrávke počujeme hlas "kijak" a rôzne iné hlasy.
DryocopusMartiusImm.jpg, DryoMartImmRozneHlasy.jpg


Inštrumentálne zvuky, bubnovanie a demonštratívne klopanie

Je to jeden z najpôsobivejších prejavov. Trvá až 2,5 sekundy, môže znieť aj do 2-3km a pozostavá z 35 - 43 úderov.


Bubnovanie samice, bubnuje slabšie.


Nahrávka zo Slovenského rudohoria, Volovské vrchy, podcelok Zlatý stôl, Suchý vrch pri obci Henclová, Starovodská dolina: samica. Bubnovací duet, samica a samec. Zdroj Ruská federácia, Albert Lastukhin, kvalita B
DryocopusMartiusFemaleDrummingSpektrogram.jpg XCduet.jpg


V tejto ukážke počujeme bubnovať samičku. Jej intenzita bubnovania kolíše v rámci jedného víru dvakrát zoslabne. Má okolo 27 úderov. Zdroj: Ruská federácia, Albert Lastukhin, kvalita A
XC-217428dryomartsamica.jpg XC-217428dryomartsamica2vir.jpgIné druhy na pozadí:


Iné zdroje

Pre majiteľov permakultúrnych systémov a pre dizajnérov

Vyžadujú

Les alebo pásy lesa so starými stromami.

Miesto pre hniezdenie

Hniezdo sa vytesávajú do kmeňov stromov alebo veľkých konárov. Hniezdo má vchod tvaru zvislej elipsy s najdlhším priemerom 12cm a bútľavina vo vnútri stromu má hĺbku až 54 cm a má tvar hrušky.

Najčastejšie hniezdi v súvislých lesoch všetkého druhu, od lužných lesov riek, listnatých lesov pahorkatín cez miešané lesy našich pohorí až po najvyššie nadmorské výšky kde rastú vysoké smrekové lesy našich hôr.

Vhodné sú: ⚄ Zóna 5Zóna 4

Hniezdi aj v pásoch lesa našich poľnohospodárskych oblastí, vo vetrolamoch, pásoch lesov pri kanáloch a potokoch. Vhodné sú: ⚂ Zóna 3

Miesto pre nocovanie

Nocujú v niektorom z bývalých hniezdnych stromov. Sú verné spaciemu stromu celý život.

Potravinové miesta

Potravu si hľadá v súvislých lesoch. Vhodné sú ⚄ Zóna 5Zóna 4Zóna 3

Pásy lesa a sady, len ak sú tam staré stromy, mŕtve pne alebo mraveniská.

Vhodné sú: ⚁ Zóna 2

Nevyskytujú sa: ⚀ Zóna 1 Zóna 0

Poskytujú

Celoročnú prítomnosť v revíry

Nesťahujú sa. Celý život žijú vo svojom revíry, spia v tej istej spacej dutine. Dokonca samička je tak verná svojej spacej dutine, že nespí ani s vajíčkami ani s mláďatami. Túto úlohu vykonáva samec.

Stavajú dutiny pre 40 ďalších živočíchov

Jeho dutiny a prirodzené dutiny v starých stromoch sú miesta, ktoré pre hniezdenia potrebujú a vyhľadávajú nasledujúce druhy:

nížiny, pahorkatiny, miešané lesy
 • včela
 • sršeň
 • čmeliak
 • osa
 • netopiere
 • plchy
 • kuna lesná
horské ihličnaté lesy
 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
  , alarm: tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
 • holub plúžik (Columba oenas) ColumbaOenasxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy) ⚂⚃⚄| ♻ semená| ♫ hú-hu hú-hu | ⚤⚒ dutiny (v stromoch)
Živia sa hmyzom v stromoch

Hľadajú hmyz aj hlboko v pňoch, napríklad ak sa po červenej hnilobe dostanú do stromu drevokazné mravce tak následne až tesár čierny vytesáva aj hlboké diery do takýchto stromov. V zime vyhľadávajú aj mraveniská.

Potešenie svojim zjavom a hlasom

Náš najväčší ďateľ, celý čierny s červenou škvrnkou na zátylku (samička) a s červeným vrchom hlavy (samček. Silným hlasom za letu, za sedu, jarným hlasom a do 2km nesúcim sa signalizačným drumbľovaním veľmi oživuje okolie.