Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Lehnický park

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Loading map...

Prieskum

Koncom 20. storočia tu bol vykonávaný pravidelný výskum v hniezdnej dobe, bolo zistených 40 druhov (Kalivodová, 1999).

Sumárny zoznam zistených druhov

 • jastrab krahulec (Accipiter nisus) AccipiterNisusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti, v zime všade) | ♻ menšie vtáctvo a cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
Zistený v hniezdnej dobe koncom 20. storočia (Kalivodová, 1999). Štefan Benko aj dokázal hniezdenie, 14. mája 2013 pozoroval prílety na hniezdo. 


 • myšiak hôrny (Buteo buteo) ButeoButeo.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
V máji 2013 bol pozorovaný v parku. Je samozrejmé, že v takom rozsiahlom parku na okrajoch rád bude sedávať a odpočívať.


 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
V hniezdnej dobe počul jeho hlas Štefan Benko v máji v roku 2013.


 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
Koncom 20. storočia zistila Kalivodová (1999) ako hniezdiča s početnosťou 0.2 páru / 10ha. Neskôr v máji v roku 2013 (Štefan Benko).


 • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
Kalivodová (1999) zistila v hniezdnej dobe početnosť 1.2 páru / 10ha.


 • hrdlička poľná (Streptopelia turtur) Zomertortel Streptopelia turtur Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (okraje lesov a lúk, poľnohospodárska krajina) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "turr-turr" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
Koncom 20. storočia dosahoval početnosť 2.1 páru / 10ha.


 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
Zaujímavé, že koncom 20. storočia nebolo pozorovaná, až v máji v roku 2013 (Stefan Benko).


 • sova obyčajná (Strix aluco) StrixAlucoxxx.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
Akustickým monitoringom bol zistený výskyt samca v hniezdnej dobe v marci v roku 2011.


 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Strix uralensis, Kotka, Finland xxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)
Viacerí zoológovia pozorovali zimujúcu uralku v zime 2017/2018.


 • myšiarka ušatá (Asio otus) AsioOtus.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)
Kalivodová (1999) zistila myšiarku ako hniezdiča s početnosťou 0.6 párov / 10ha.


 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 Kalivodová (1999) .. v hniezdnej dobe bol zistený aj v neskorších rokoch, 14. mája 2013 (Štefan Benko), v parku samozrejme zimuje, ako 11.1.2019, 


Zistený v zime 11.1.2019, existuje aj fotografia (autor Stanka Mudrochová)


 • ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) DendrocoposSyriacusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (intravilán,parky,záhrady,stromoradia) | ♻ ovocie,orechy,hmyz| ♫ "čik","tükk",bubnovanie na konci slabne | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
 Kalivodová (1999) 


 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
 Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


 • trasochvost biely (Motacilla alba) Witte kwikstaart Motacilla alba Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ vábenie "živ lis" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
Kalivodová (1999) .. zistený aj počas jarného ťahu v neskorších rokoch.


Kalivodová (1999) 


 • slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) LusciniaMegarhynchosXXX.jpg ☼ | ❀ (brehy riek nížin, nížinné lesíky, kroviny) | ♻ hmyz | ♫ jasný spev, aj v noci
  | ⚤⚒ hniezdo (v lísti)
Zistil ho spievať v parku až Štefan Benko v máji 2013.


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
Kalivodová (1999) ... v parku zimuje, napr. 11.1.2019.


 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
Kalivodová (1999) .. zistený aj neskôr, je stále bežnejší v intravilánoch obcí a samozrejme v tomto parku.


 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) RegulusRegulusxxx.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
Hlas v zime v ihličňanoch 11.01.2019.


 • penica popolavá (Sylvia curruca) SylviaCurrucaXXX.jpg ☼ | ❀ (okraj lesa s krovinami, park, záhrada) | ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
Kalivodová (1999) 


Šablóna:Sylvcomm

Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


 • kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus) PhylloscospusTrochilusXXX.jpg ☼ | ❀ (preslnené kroviny) ⚁⚂⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
Kalivodová (1999) 


 • muchár sivý (Muscicapa striata) MuscicapaStriataxxx.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
 Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
Kalivodová (1999).. Výskyt aj v zime, napr. 11.1.2019.


 • sýkorka uhliarka (Parus ater) ParusAterXXX.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤ dutiny (ďatle)
Videné 3 jedince v zime 11.1.2019.


Kalivodová (1999) 


 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
Kalivodová (1999) ... Výskyt aj v zime, napr. 11.1.2019.


Šablóna:Hippicte

Bol zistený spievajúci jedinec 14. mája 2013 (Štefan Benko).


 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
Kalivodová (1999) 


 • strakoš obyčajný (Lanius collurio) LaniusCollurioXXX.jpg ❄☼ | ❀ (okraje lesov a lúk,kroviny) | ♻ hmyz,drobné stavovce| ♫"ček,čet","väv" | ⚤⚒ hniezdo (v hustých kríkoch)
Kalivodová (1999) 


 • straka obyčajná (Pica pica) Ekster Pica pica Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina) | ♻ hmyz,červy,drobné stavovce,zdochliny,plody a semená | ♫
  "kek-kek",
  "šakerak" | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
Kalivodová (1999) 


Šablóna:Corncorn

Kalivodová (1999) 


Kalivodová (1999) 


 • vrabec domový (Passer domesticus) Huismus Passer domesticus Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ľudské sídla,farmy,pole,kroviny) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "čip čip"] | ⚤⚒ hniezdo (škáry v stavbách)
Kalivodová (1999) 


 • vrabec poľný (Passer montanus) PasserMontanusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (pole,krovie,sad,pás lesa) | ♻ hmyz,semienka | ♫
  "čip čip" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny,kolónie)
Kalivodová (1999) 


Zimovanie bolo zistené 11.1.2019


 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
Kalivodová (1999) našla 4.9 párov na 10 ha.. pinka tu aj zimuje, ako 11.1.2019.


Kalivodová (1999) zistila hniezdiť 3.3 páru / 10ha.


Kalivodová (1999) zistila hniezdnu hustotu 2.3 párov na 10 ha.


Kalivodová (1999) zaznamenala hniezdnu hustotu 1 pár / 10ha.


 • stehlík konôpka (Carduelis cannabina) Kneu Linaria cannabina Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka,stromoradie,pole,sad) ⚁⚂⚃⚄| ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
Zimuje v parku, ako 11.1.2019.


 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
Kalivodová (1999) zistila hustoto 0.2 párov / 10ha.


Kalivodová (1999) zaznamenala strnádku v hniezdnej dobe.