Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Lesná záhrada

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
FarmaLesnaZahrada.jpg
P1060585priMalomDunaji.jpg
PodlozkaPreMysiarkyVyrez.jpg
FarmaLesnaZahradaBylinkovaSpirala.jpg
Loading map...


Prieskum

19.januára 2015 sme na pozemku farmy Lesná záhrada a v priľahlých lužných lesoch Malého Dunaja vykonali prvú prehliadku, spísali predobedom pozorovania vtáčich druhov. Na dvoch miestach sme nechali nahrávacie zariadenia pre akustický monitoring, ktoré nahrávali dve noci.

Nahrávacie zariadenia boli značky olympus DM550, nastavené tak, aby synchrónne začali nahrávať od 16 do 19h, od 23 do 1 a od 5 do 9 ráno.

Pozorovania sú zapísané aj do databázy Slovenskej ornitologickej spoločnosti Aves-Symfony takto:

Zalistovali sme v databáze a našli sme staršie pozorovanie zo zimy na Malom Dunaji:

Ďalšia prieskumnú akciu sme zahájili 6.mája 2015. Predobedom sme zaznamenali do notesa pozorované a počuté druhy a rozmiestnili 4 nahrávacia zariadenia. Nastavili sme ich tak, aby nahrávali od 18 h seč do 21 h, od 23 h - 01 h a od 03 h seč do 9 h seč a to každý deň. Na pozemku inštaloval majiteľ búdku pre sokola myšiara a hniezdnu podložku na okraj lesa.

V roku 2016 sme sa zamerali na hniezdiče a upresnenie zoznamu.

územia, z ktorého pochádzajú dáta a miesta nahrávania

Pozorovania stavovcov sú zapísané do databázy Slovenskej ornitologickej spoločnosti Aves-Symfony takto:

Fotodokumentácia, audiodokumentácia

Lužný les pri Dome

Lužný les pri Malom Dunaji

Lužný les pri poliach a sade

Les štvorec


Zvukové obrazy:

Zvuková kulisa lužného lesa pri farme Lesná záhrada v máji

Hodnotenie

Farma je v tesnom susedstve staršieho lužného lesa pri Malom Dunaji. To je vynikajúci rezervoár voľne žijúcich druhov. Lužné lesy majú vysokú biodiverzitu. V takýchto starších lesoch pri rieke žijú najvyššie počty lesných druhov vtákov a netopierov. Pás lesov pozdĺž rieky slúži aj ako biokoridor.

Pozemok je v skutočnosti veľký ostrov. Ostrov tvorí Šúrske rameno/kanál. Toto rameno má obojstrannú sprievodnú stromovú vegetáciu a pozitívne pôsobí od severu ako vetrolam a biokoridor.

Ako ochrana pred vetrom čiastočne slúži aj fľak lesa štvorcového tvaru. Je to agátový les. Rozširuje dĺžku okrajového efektu les/pole a zvyšuje možnosti pozitívneho vplyvu divožijúcich druhov hmyzožravcov a lovcov hlodavcov. A to denných a nočných lovcov hmyzu a hlodavcov, spevavce, netopiere, denné dravé vtáky a sovy. Vo východnej časti pozemku tvorí úplnú veternú ochranu od severu. Nechráni však západnú časť pozemku, kde sú všetky stavby a štruktúry.

Západnú časť pozemku (stavby a štruktúry), ochraňuje lužný les od západu a z juhu.

Východnú časť pozemku obopína od juhu pás stromov a krovín. Je takisto výborný rezervoár druhov pre polootvorené kultúrne krajiny a je obojstranne v priamom napojení na Malý Dunaj, čo zaručuje úlohu koridoru.

Farma nie je v tesnej blízkosti obce ani mesta. Najbližšia veľká obec je izolovaná fľakom lesa, nachádzajúci sa na západe pri obci. Ten pôsobí ako čiastočná zvuková i svetelná bariéra.

Najväčšie vodné plochy sú takisto západne od obce Hrubý Šúr. Vodné plochy sú zaujímavé z toho dôvodu, že je dobré vedieť, odkiaľ zobrať iniciálne očkovanie pre prípadné nové jazerá a vodné plochy na farme. Okrem toho, zaručujú prítomnosť vodných druhov živočíchov, ktoré ľahšie osídlia nové vodné plochy.

Veľmi pozitívne hodnotím aj veľký lužný les južne od Malého Dunaja. S lužným lesom pri farme tvorí jeden veľký celok. Takto veľká plocha zaručuje prítomnosť aj druhov, ktoré vyžadujú kľud. Napríklad výr (Bubo bubo), bocian čierny (Ciconia nigra) a veľké druhy dravcov (orly, orliaky). Napríklad výr dokáže loviť aj tie najväčšie hlodavce.

Z pohľadu druhej funkcie farmy - školenia, tréningy a relax - poskytujú úplnú zvukovú optickú kulisu plnohodnotného lužného lesa okraje popísaných prírodných štruktúr. Lesná cesta smerom na západ cez staršie porasty lesa, končiaca pri Malom Dunaji je vhodná ako náučný chodník a atraktívne miesto relaxu obyvateľov i návštevníkov farmy Lesná záhrada.

Nová výsadba sadu na západe bude poskytovať plynulú náväznosť na lužný les od juhu a od západu. Pás stromov na severnej hranici pozemku pri ceste bude slúžiť nielen ako vetrolam, ale aj ako biokoridor pre inak izolovaný štvorec spomínaného agátového lesa a názov lesná záhrada je tak v súlade s tým, ako vyzerá tesné okolie farmy.

Čo urobiť pre posilnenie a zlepšenie pozitívneho účinku divej prírody na farme

Pre zvýšenie pozitívneho vplyvu navrhujem aj v tomto skorom štádiu prieskumu zvýšiť hniezdne možnosti denných a nočných lovcov hraboša poľného a dutinových hmyzožravcov. Kvôli tomu, že farma potrebuje tento predačný tlak z hľadiska svojho zamerania a tiež preto, aby sme nestratili šancu hniezdenie v roku 2015.

Búdky pre sýkorky pre ochranu mladého sadu navrhujem pozdĺž okraja lužného lesa, tak aby sa potravný revír zahniezdených párov prekrýval so sadom. V kombinácii s búdkami pre menšie sýkorky a väčšie druhy zabezpečí, že neobsadia ich len vrabce poľné.

 • Búdka pre drobné sýkorky ( vletový otvor okrúhly 2.8 cm | spodok 12x12 cm | výška 25cm | hrúbka dosky 2cm | umiestnené 2 - 6 m )
 • Búdka pre spevavce ( vletový otvor okrúhly 3,5 - 4 cm | spodok 12x12 cm | výška 30cm | hrúbka dosky 2cm | umiestnené 3 - 6 m )

Vychádza to na cca 10-15 búdok pár metrov v lese pozdĺž okraja lesa a sadu. Niekoľko navrhujem osadiť v sade na severnej strane, kde nie je les. Najlepšie na koly.

Búdky a hniezdne podložky pre sokolov myšiarov (Falco tinnunculus) a myšiarky ušaté (Asio otus) nahrádzajú chýbajúce hniezda strák a vrán. Nestavajú si hniezda a sú odkázané na staviteľov. Tu navrhujem využiť celý okraj lužných lesov, agátového lesa i väčsích stromov v páse krov a stromov na juhovýchode pozemku. Treba striedať veľké polobúdky a hniezdne podložky z prútia. Oba druhy sú schopné hniezdiť aj v menšej vzdialenosti od seba, ak sú hniezdne a lovné podmienky.


Okrem toho, na atraktívnosť lovu denných i nočných dravcov navrhujem umiestniť na otvorených miestach lovné sedáky t-éčka, 2.5 m vysoké, v hornej časti krátke vodorovné posedenie. Uľahčia dravcom lov a pritiahneme ich kam potrebujeme.

 • Sedák pre dravce a sovy ( bidielko priemer 3-4cm | dĺžka bidielka 35 cm | výška 2 m | umiestnené na otvorenom mieste )

Z pohľadu veľkého výskytu hmyzu na pozemku, z titulu blízkosti Malého Dunaja a mokradí, je zaujímavé podporiť hniezdenie muchárov sivých a žltochvostov v polobúdkach v zóne 1 a zóne 2 farmy.

Netopiere sú takisto fantastický pomocníci, avšak ich budem hodnotiť až od apríla.

Čo sa uskutočnilo pre posilnenie pozitívneho účinku volnežijúcich druhov

Na jar v roku 2015 boli inštalované jedna búdka a jedna hniezdna podložka pre sokolov myšiarov (Falco tinnunculus) a myšiarky ušaté (Asio otus)

Podrobnosti o zistených druhoch

Rozdelené podľa biotopov s poznámkami a ukážkami hlasových prejavov, nahratých priamo na mieste pomocou akustického monitoringu

(vysvetlivky k značkám)


vodné a pri vode žijúce druhy

 • hus bieločelá (Anser albifrons) Painting by Robert Hautman, 2nd Place. (5089612179)xxx.jpg ❄ | ❀ (zimovisko:lúka, pole,hniezdisko:tundra) | ♻ tráva, prasličky, ozimina | "lilik lilik" | ⚤ hniezdo na zemi (tráva, páperie)
hlas priamo z farmy Lesná záhrada, kŕdeľ preletoval v noci... hus bieločelá a samec sovy obyčajnej


pri Malom Dunaji, kačice zvlietli z vody, v pozadí hlas medvedíka (krtonôžka)


 • beluša veľká (Egretta alba) EgrAlba.png ❄☼ | ❀ (mokraď,breh potoka, lúka) ⚂| ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫ škreky | ⚤⚒ hniezda (trstina)


 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
pri Malom Dunaji, na lovisku 2 škreky volavka s hlasom medvedíka (krtonôžka)


 • rybárik riečny (Alcedo atthis) IJsvogel Alcedo atthis Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ drobné ryby | ♫ ostrý hvizd
  | ⚤⚒ hniezdna nora (kolmá stena)
  • pristál aj na jazierku neďaleko domu! preto je v prehľade zaradený aj do zóny 1
 • labuť veľká (Cygnus olor) Knobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 3.tif.jpgKnobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ rastliny| ♫ chrápavé a syčavé zvuky, krídla za letu pískajú | ⚤⚒ hniezdo (na vode)
  • prelet


iné ako vtáky

poľné a lúčne druhy s roztrúsenou vegetáciou, okraj lesa

hlas bažanta večer, zlieta sa z polí pri Lesnej záhrade nocovať do lesa
iná nahrávka v noci z okraja lesa pri príjazdovej ceste


 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
hlasy dvoch myšiakov hôrnych večer


 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)
 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
 • vrana popolavá (Corvus cornix) CorvusCornixXXX.jpg ❄☼ | ❀ (otvorená krajina so stromami) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫
  "krá krá" | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • škovránok poľný (Alauda arvensis) AlaudaArvensisXXX.jpg ☼ | ❀ (lúky,pasieky,polia) | ♻ hmyz | ♫ vytrvalý melodický spev za letu | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • dudok chochlatý (Upupa epops) UpupaEpopsLet.jpg ☼ | ❀ (pasienky,stepné biotopy) | ♻ hmyz | ♫ "pu-pu-pu pu-pu-pu" | ⚤⚒ hniezdo (bútľavé stromy)
 • strakoš obyčajný (Lanius collurio) LaniusCollurioXXX.jpg ❄☼ | ❀ (okraje lesov a lúk,kroviny) | ♻ hmyz,drobné stavovce| ♫"ček,čet","väv" | ⚤⚒ hniezdo (v hustých kríkoch)
 • včelárik zlatý (Merops apiaster) MeropsApiasterxxx.jpg ☼ | ❀ (nížiny) | ♻ väčší lietajúci hmyz | ♫ bublavé "krüt" | ⚤⚒ hniezdo (vyhrabávajú do šikmých hlinených stien)
 • prepelica poľná (Coturnix coturnix) Kwartel Coturnix coturnix Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (polia,ďateliny,lúky) | ♻ hmyz, semená | ♫
  "poďte žať - poďte žať..." | ⚤⚒ hniezdo (jamka,výstelka tráva,pierka)


na okrajoch lesov, polí a lúk

hlas mlynárky dlchochvostej, večerná nahrávka, okraj lesa


hlasy stehlíkov


 • strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) EmberizaCitrinellaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa, lúky) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "cicicicici cííí"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • lelek lesný (Caprimulgus europaeus) Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus Jos Zwarts 2.jpg ❄☼ | ❀ (riedke lesy, kroviny) | ♻ hmyz| ♫ "errrrerrrr", "guek", tlieskanie krídlami
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
nahrávka priamo z Lesnej záhrady skoro ráno


Iné ako vtáky

lesné druhy, súvislé lesy alebo pásy lesov

 • holub hrivnák (Columba palumbus) Wood pigeon in flight (E) (2) (9044214258).jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,záhrady) | ♻ semená| ♫ sled húkavých tónov
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy,kríky)
  • les štvorec B2
 • kukučka obyčajná (Cuculus canorus) Common Cuckoo by Mike McKenzie white background.jpg ☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ húsenice | ♫ samec "ku-ku ku-ku"
  , samica buble
  | ⚤ zanáša do hniezd iných (spevavcom)
 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
samec, revírny hlas, tento samec má lomený a nečistý hlas, počuť ho aj na ďalšej nahrávke


revírne hlasy,traja samci sovy obyčajnej v lužnom lese na západ od Lesnej záhrady


revírny hlas, párik a v diaľke susedný samec


drumbľovanie ďatľa veľkého večer v lužnom lese pri sade, 19.január 2015 krátke a rýchle, slúži na označovanie revíru, nie na hľadanie potravy, ako si ľudia mylne vysvetľujú


hlas kix kix, drumbľovanie a hľadanie potravy


tento hlas kix kix z lužného lesa, je máj tak už počujeme mnohé ďalšie druhy s porovnaním s nahrávkami zo zimy


hlas za sedu kjééé


krrr krrr krrrr, hlas za letu


kui kui kui kui, jarný hlas


kontaktný hlas kijak kijak, keď sa dvaja dostanú blízko seba


 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
spev ráno na svitaní v susednom lužnom lese, ak nie je mráz spievajú aj v januári


spev


Kúsok nahrávky spevu z blízkeho lužného lesa


 • penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) SylviaAtricapillaXXX.jpg ☼ | ❀ lesy,kroviny) | ♻ hmyz| ♫
  , volanie tek tek tek
  | ⚤⚒ polguľovité hniezdo (kroviny)
 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
spev


hlas "ťuit ťuit"


 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
 • kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CerthiaBrachydactylaxxx.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ "tüt-tüt-titeroi-sri"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)

nahrávka spevu v ukážke a tiež aj na wikipédii pochádza z lužného lesa pri Lesnej záhrade, iné, kvalitnejšie nahrávky na Xeno-Canto stránke neumožňujú komerčné využitie

 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
drozd čierny, ranné vstávanie


 • červienka obyčajná (Erithacus rubecula) Roodborst Erithacus rubecula Jos Zwarts 2.tif.jpg (❄)☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz| ♫ jemný, melancholický
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
 • slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) LusciniaMegarhynchosXXX.jpg ☼ | ❀ (brehy riek nížin, nížinné lesíky, kroviny) | ♻ hmyz | ♫ jasný spev, aj v noci
  | ⚤⚒ hniezdo (v lísti)
 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)

ukážka spevu, volania i varovného hlasu v skratke druhu, v popise druhu i na wikipédii .. všetky pochádzajú z nahrávok v okolí farmy Lesná záhrada!

 • pinka severská (ikavec) (Fringilla montifringilla) FringillaMontifringillaXXX1.jpg ❄ | ❀ (lesy) | ♻ bukvice,hmyz | ♫ "džííp"
  , spev
  | ⚤ u nás nehniezdia
 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
 • glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) Appelvink Coccothraustes coccothraustes Jos Zwarts 3XXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,zmiešané lesy,kroviny,záhrady) | ♻ semená v tvrdých obaloch | ♫ spev a hlas
  | ⚤⚒ hniezdo (strom)
 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
 • kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) PhylloscopusSibilatrixXXX.jpg ☼ | ❀ listnaté lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev "sip sip sip sip sŕŕŕŕŕŕŕŕŕŕ"
  spev "tü tü tü tü tü"
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)
 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
 • kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) Tjiftjaf Phylloscopus collybita Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ kroviny,lesy) | ♻ hmyz| ♫ spev čip-čap
  | ⚤⚒ hniezdo (na zemi)

Druhy ľudských sídiel

 • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
 • žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) PhoenicurusOchrurosXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ spev
  , vábenie "fid, čak-čak-čak" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)

Neurčené, sporné nahrávky

K nasledujúcim nahrávkam poprosím kolegov o názor, kým je to nevyriešené, bude podklad žltý a po diskusii napíšeme záver a farbu zmeníme na zelenú:

1. V noci v lužnom lese 6.5.2015 nie ďaleko od kanálika/potoka od Malého Dunaja. Je to nejaký vodný vták? 2. Ráno v lužnom lese 6.5.2015, akoby výr (Bubo bubo) Je to výr? Vylúčené to vôbec nie je, v podobný veľkých lužných lesoch ďalej popri Malom Dunaji máme teritória výra.
LesnaZahradaNeznamyZvuk1spektrogram.jpg SpektrogramLesnaZahradaNeznamyZvuk2.jpg


3. Ráno v lužnom lese 6.5.2015, akoby slávik veľký (Luscinia luscinia)! V literatúre sa uvádza, že počas ťahu môže byť aj tu na západnom Slovensku a pripadá mi to, že počas ťahu spieva, je to oveľa hlbšie ako sláviky v okolí. Alebo je to reakcia na sovu obyčajnú čo sa ozýva ?
SpektrogramNeznamyHlas3.jpg


Sumárny zoznam zistených druhov

Priamo na lokalite a v tesnom susedstve bolo zistených 10 druhov, v širšom okolí podobných biotopov parkova sídliska rovnakého mapovacie kvadrátu 1011 bolo zistených 45 (vrátane 10 spomínaných vyššie).

Druh Charakteristika výskytu Výskyt na lokalite Zistenie v okolí
Hniezdenie Migrácia Zimovanie Zóna 0 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Prelety Lužný les Malý Dunaj Polia
labuť veľká (Cygnus olor) Knobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 3.tif.jpgKnobbelzwaan Cygnus olor Jos Zwarts 2.tif.jpg
hus bieločelá (Anser albifrons)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
prepelica poľná (Coturnix coturnix) ✔( B2)
bažant poľný (Phasianus colchicus) ✔( B1)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) ✔ ( B2)
holub hrivnák (Columba palumbus) ✔ ( B2)
lelek lesný (Caprimulgus europaeus) ✔ (?)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus) ✔( B2)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
myšiak hôrny (Buteo buteo) ✔( B1)
myšiarka ušatá (Asio otus) ✔( B2)
sova obyčajná (Strix aluco) ✔( C3)
rybárik riečny (Alcedo atthis) ✔( B1)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) ✔ ( B1)
dateľ veľký (Dendrocopos major) ✔ ( C3)
dudok chohlatý (Upupa epops) ✔ ( B2)
žlna zelená (Picus viridis) ✔ ( B2)
tesár čierny (Dryocopus martius) ✔ ( B2)
vlha obyčajná (Oriolus oriolus) ✔ ( B2)
strakoš obyčajný (Lanius collurio) ✔ ( B1)
sojka škriekavá (Garrulus glandarius) ✔ ( B1)
vrana popolavá (Corvus cornix) ✔ ( B1)
sýkorka belasá (Parus caeruleus) ✔ ( B2)
sýkorka veľká (Parus major) ✔ ( B2)
sýkorka hôrna / lesklohlavá (Parus palustris) ✔ ( B1) ?
Druh Charakteristika výskytu Výskyt na lokalite Zistenie v okolí
Hniezdenie Migrácia Zimovanie Zóna 0 Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Prelety Lužný les Malý Dunaj Polia
škovránok poľný (Alauda arvensis) ✔ ( B2)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica) ✔ ( B2)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
kolibiarik sykavý (Phylloscopus sibilatrix) ✔ ( B2)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita) ✔ ( B2)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla) ✔ ( B2)
brhlík lesný (Sitta europaea) ✔ ( B2)
kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) ✔ ( B2) ?
kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla) ✔ ( B2) ?
oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) ✔ ( B2) ?
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) ✔ ( B2) ?
drozd trskota (Turdus viscivorus) ?
drozd plavý (Turdus philomelos) ✔ ( B2)
drozd čierny (Turdus merula) ✔ ( B2)
slávik červienka (Erithacus rubecula) ✔ ( B2)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) ✔ ( B2)
muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) ✔ ( B2)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) ✔ ( B2)
vrabec poľný (Passer montanus) ✔ ( B1)
pinka severská (ikavec) (Fringilla montifringilla)
pinka lesná (Fringilla coelebs) ✔ ( B2)
glezg hrubozobý (Coccothraustes coccothraustes) ✔ ( B1)
hýľ obyčajný/lesný (Pyrrhula pyrrhula)
stehlík zelený (Carduelis chloris) ✔ ( B2)
stehlík obyčajný/pestrý (Carduelis carduelis) ✔ ( B1)
strnádka obyčajná/žltá (Emberiza citrinella) ✔ ( B2)