Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

NP Podunajsko und IUCN Kriterien II

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Ziel:

Do the sites under consideration meet the IUCN definition of a protected area category II in spatial criteria (e.g. size, spatial extension and connectivity, natural values etc.)?

Legende:

 • AT = Oesterreich
 • SK = Slovakia
 • Naturschutz = Ochrana prírody
 • Staatliches naturschutz (SK) = ŠOP SR = Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky


 • Groessflachige Schutzgebiete = Veľkoplošné chránené územia SR
  • Nationalpark = in SK "Národný park"
  • Landschaftschutzgebiet = in SK "Chránená krajinná oblasť"
 • Natura 2000
  • Europäische Vogelschutzgebiete = Chránené vtáčie územie (CHVU)
  •  Special Area of Conservation (SAC) = Územia európskeho významu (UEV, oder SKUEV)
 • Kleinflächige Naturschutzgebiege = Maloplošne chránené územia SR


Daten "Spatial criteria"

Fluesse:

AT und SK: Donau und Marchfluss


SK:


AT:


Groessflachige Schutzgebiete:

AT: NP Donau Auen


SK Landschaftschutzgebiete:

 • Záhorie
 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty


online Karte ŠOP