Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Pôtik kapcavý vo Svarínskej doline - Torysa

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
  • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec revírny hlas:pupupu..
    , alarm: tjiauk
    | ⚤ dutiny (po tesárovi)

(vysvetlivky k značkám)

stav zistený v dolinách Ustredok a Torysa v roku 2002 a 2009

spolu 4 teritóriá

1 teritorium len v roku 2002 A.f. Mačacia 2002 (pracovná hypotéza: identické s teritoriom A.f. Maly bok z r. 2009) viď nižšie

3 teritoriá v roku 2002 Chmelinec 1, Chmelinec 2 a Torysa 1, ktoré sa neskôr znova potvrdili aj v r. 2009

1 teritorium v roku 2009 A.f. Maly bok


⚤  dutiny (ďatle) 2002, 2009