Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Pokrok zápisu výsledkov vo Volovských vrchoch

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovanieLínie diktafónov v detailoch Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovaniePokrok zápisu výsledkov vo Volovských vrchoch


Stránka vytvorená ako darček k Samovým narodeninám v júni 2023!


Počet druhov v databáze


Počet záznamov v databáze


Počet mapovateľov v databáze


Počet záznamov kuvičkov


Počet záznamov pôtikov

 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec:pupupu..
  , alarm:tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)


Počet záznamov uraliek

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)


Počet záznamov obyčiek

 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)


Počet záznamov myšiarok

 • myšiarka ušatá (Asio otus) Ransuil Asio otus Jos Zwarts 9.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky) | ♻ hraboš poľný | ♫
  hu   hu   hu (samec),
  hlasy mláďat | ⚤ hniezdo (straka,vrana)


Počet záznamov ďubníkov

 • ďubník trojprstý (Picoides tridactylus) PicoidesTridactylusXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté horské lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie | ⚤⚒ dutina


Počet záznamov tesárov


Počet záznamov žĺn sivých


Počet záznamov žĺn zelených

 • žlna zelená (Picus viridis) Groene specht Picus viridis Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (polootvorené lesy,lúky) | ♻ mravce na zemi | ♫"klü-klü-klü-klü"
  | ⚤⚒ hniezdo (dutiny)


Počet záznamov bielochrbtých

 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina


Počet záznamov ďatlov prostredných

 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)


Počet záznamov ďatlov malých

 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)


Počet záznamov ďatlov veľkých

 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)


Počet záznamov muchárikov bielokrkých

 • muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) FicedulaAlbicollis.jpg ☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ nemelodický spev
  , volanie a varovnie
  | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch)


Počet záznamov muchárikov čiernohlavých

 • muchárik čiernohlavý (Ficedula hypoleuca) FicedulaHypoleucaXXX.jpg ☼ | ❀ (zmiešaný les s bútľavinami) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ spev | ⚤ stromové dutiny (po ďatloch, prirodzené, búdky)


Počet záznamov muchárikov malýchPočet záznamov hýľov


Počet záznamov čížikov

 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)


Počet záznamov jariabkov


Počet záznamov slúk

 • sluka lesná (Scolopax rusticola) ScolopaxRusticolisXXX.jpg ☼ | ❀ (lesy v horách) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫"cik - korr korr"
  | ⚤⚒ hniezdo na zemi