Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Porovnanie akustického monitoringu s výsledkami špecialistu v rovnakom území u kuvička vrabčieho

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovaniePorovnanie akustického monitoringu s výsledkami špecialistu v rovnakom území u kuvička vrabčieho

Proces návrhu

Chystáme sa porovnať akustický monitoring s osobným výskumom špecialistu s dlhoročnými skúsenosťami. Špecialistom je Samo.

Tento text je dočasný, bude zmenený:

Ahoj Samo,

na tejto mape vidíš našu výskumnú plochu Kojšovská hoľa. Ako si mi rozprával ako si hladáš miesta prieskumu, kde je dobrá počuteľnosť aj z viacerých dolín, tak som podľa toho navrhol tri podlokality kde by sme mohli spraviť tento špecializovaný prieskum. Identifikoval som tri také miesta. Možno si zvolíš všetky, možno len jednu. Kopec Ždiar je prvý kandidát, lebo je z neho počuť aj do doliny a môžeš pritom skontrolovať minuloročné hniezdo, čo by si zrejme rád urobil tak či tak. Na mape je žltou elipsou s červenou šípkou.

Ako ďalšie dve som identifikoval Jedlinku (vľavej časti prerušovaný kruh) a okolie poľovníckej chaty Ždiar, vpravo prerušovaná žltá elipsa.

Revíry a navrhované výskumné miesta. Žlté krúžky sú historické revíry, zelené hviezdy výsledky roku 2011


Potrebujem od Teba aby si si vybral a naznačil mi do máp čo si myslíš, z akého územia zachytíš kuvička. Hneď vysvetlím. Pre názornosť som si zvolil iba Ždiar. Ukážem ho zo severu aj z juhu v 3D pohľade. Poštou Ti pošlem prázdne mapy 3D do ktorým môžes zakresliť.

Príklad Ždiar

Toto je pohľad na lokalitu Ždiar, kde som naznačil asi kde by si mohol operovať pri počúvaní z dobrého miesta. Červenou je hniezdny revír 2011.


Revíry a navrhované výskumné miesto Ždiač. Pohľad zo severu.Príklad Ždiar, naznačenie miesta odkiaľ špecialista predpokladá že zaznamená kuvičky

V ďalšej mape som už nedal zobraziť historické revíry, iba navrhovanú výskumnú oblasť Ždiar, žltý ovál s červenou šipkou. Poštou Ti túto prázdnu mapu pošlom a prosím Ťa naznač jemnou čiarou, odkiaľ si myslíš že zaznamenávaš hlasy kuvičkov Sám som naznačil jemnou žltou čiarou dve možné varianty, jedna je bližšia a druhá ďalej. Prvá je skromná oblasť, ak je výskumnník menej dobre počujúci a druhú oblasť ak si špecialista dá ku ušiam dlane ako smerový mikrofón.


Navrhované výskumné miesto Ždiač. Pohľad zo severu. Oblasť z ktorej si špecialista myslí že zaznamená hlasy kuvičkov.


To isté z pohľadu od severu. Aj to Ťa poprosím urobiť podobne. Pomôže to lepšie si zvážiť priestor.


Navrhované výskumné miesto Ždiač. Pohľad zo severu. Oblasť z ktorej si špecialista myslí že zaznamená hlasy kuvičkov.


Príklad Ždiar, plánovanie pokrytia územia spoločného záberu diktafónmi akustického monitoringu

Ja potom zoberiem Tvoje načrtnuté územia a doplním ich plánom rozmiestnenia diktafónov akustického monitoringu tak, aby som to územia takisto pokryl. Počítam s dosahom na kuvička 300m.

Navrhované výskumné miesto Ždiač. Pohľad od juhu. Oblasť z ktorej si špecialista myslí že zaznamená hlasy kuvičkov vyplnená plánovanými rozmiestneniami diktafónov akustického monitoringu.
Navrhované výskumné miesto Ždiač. Pohľad zo severu. Oblasť z ktorej si špecialista myslí že zaznamená hlasy kuvičkov vyplnená plánovanými rozmiestneniami diktafónov akustického monitoringu.

Pozri aj