Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Predstavenie akustického monitoringu Petrovi Shurulinkovi

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Výskum sov Volovské vrchy 2021 a pokračovaniePredstavenie akustického monitoringu Petrovi Shurulinkovi

Niekoľko úvodných slov o akcii a účastníkoch

Zľava Samuel Pačenovský, Peter Shurulinkov, Miroslav Dravecký a Alexander Kürthy 29. septembra 2018, Volovské vrchy, podcelok Pipitka
Východoslovenské múzeum Košice
Националният природонаучен музей в София, България (National Museum of Natural History, Sofia, Bulgaria)
Budova Správny Národného parku Slovenský kras, miesto nášho ubytovania

Doc. Peter Shurulinkov PhD je zoológ, ornitológ Bulharskej akadémie vied a národného prírodovedného múzea v Sofii. V rámci výmenného projektu Východoslovenského múzea v Košiciach a Národného Bulharského múzea v Sofii sme strávili štyri dni v Slovenskom rudohorí - vo Volovských vrchoch (od 27. septembra do 30. septembra 2018), aby sme kolegovi predstavili akustický monitoring v celej jeho škále využitia pri zisťovaní horských druhov sov.

Celú akciu organizoval RNDr. Miroslav Dravecký a ubytovanie nám poskytli kolegovia v priestoroch správy Národného parku Slovenský kras v Brzotíne. Spoločne aj MVDr. Samuelom Pačenovským sme sprevádzali kolegu Petra v teréne, rozmiestňovali sme nahrávacie zariadenia, vyhľadávali vhodné miesta a skúmali sme pritom porasty v troch geomorfologických podcelkoch Volovských vrchov.

Peter mal aj prianie, vidieť ďatla bielochrbtého. V našich končinách žije poddruh D. l. leucotos, ktorého by rád videl, pretože u neho doma, na Balkáne, žije poddruh D. l. lilfordi.

Kedže sme dlhoroční priatelia, v ďalšom texte budem menej oficiálny v osloveniach, ostanem pri priateľskom Peter, Miro a Samo :-).

Peter ako študent vyhral biologickú olympiádu Bulharska. Samo bol vtedy v porote a ako jediní ornitológia sa hneď aj dali do reči. Pred vyše 20timi rokmi vycestoval Samo do Bulharska, aby Petrovi predstavil klasickú metódu vyhľadávania kuvičkov vrabčích v podmienkach vysokých pohorí Bulharska. Peter potom aplikoval tieto postupy a nielenže našiel mnoho teritórií kuvičkov vrabčích, ale touto metódou oboznámil vo svojej krajine ďalších nadšencov. Dokonca vydali obaja spolu k tejto téme publikáciu Aktuálne poznatky o rozšírení kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v Bulharsku a na Slovensku s porovnaním denzít populácií (Latest data on distribution of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria and Slovakia including population density comparison).

Vo štvrtok ráno som pred 6 hodinou vystúpil z nočného vlaku na železničnej stanici Rožňava. Bol som dohodnutý s Milanom (Milan Olekšák je zoológom Národného parku Slovenský kras). Rád som ho videl po dlhšom čase. Však sme kolegovia, pracujeme pre Štátnu ochranu prírody. Ubytoval som sa po mnohých rokoch opäť v budove Správy NP v Brzotíne. Doniesol som diktafóny aj počítač, aby sme si mohli hneď aj pozrieť nahrávky, ktoré spravíme v teréne. Veci som vybalil, našiel miesto na nabíjanie, vyskúšal internet cez mobil, pozrel som si nejaké tie maily a stránky.

S Milanom sme sa pustili do nemeckého manuálu k novému karavanu pre stacionár Drienovec. Prelúštili sme návod k batérii a potešili sa novému komfortu pre prácu krúžkovateľov na Drienovci. Predbehol som s prekladom, Milan bol dohodnutý, že sa na ten návod pozrie Miška (Michaela Skuban, špecialistka na prieskum medveďa). Bolo to zaujímavé zoznámenie sa, nevedel som že máme v Banskej Bystrici kolegyňu, čo sa špecializuje na veľké šelmy. Stretli sme sa na chvíľu na dvore aj s pánom Kilíkom, riaditeľom Správy NP.

Čakal som na Mira a Peťa. Mali prísť okolo 10tej. Bol krásny deň. Vyčkával som vonku, rozhovory s priateľmi a ochutnávka miestnych jabĺk na dvore padli vhod. Podľa pôvodného plánu mal prísť aj Samo, no mal nejaké rodinné povinnosti a príde o dva dni, v piatok. No hurá, vbehol Duster a mohli sme sa zvítať s Mirom a Petrom. Petra som stretol prýkrát. Rozdelili sme si izby, vyložili veci do kuchyne a porozprávali sme sa podrobnejšie čo sa dá ako organizovať s roznesením a pozbieraním diktafónov vzhľadom na západy a východ slnka v týchto dňoch a tiež podľa možností kam sa dá dostať autom a kde by som aj ja privítal rozmiestniť diktafóny.

Ako najvhodnejšie riešenie sa ukázalo, využiť dve najbližšie horské sedlá, Súľová a Úhornianske sedlo. To nám umožnilo navštíviť hneď tri geomorfologické podcelky.

Na dnes, ako prvú noc, sme si vybrali sedlo Súľová. Miro pozná dobrú lesnú cestu, mierne stúpajúcu smerom ku kopcom Smrečinka a Stromiš. Od sedla na západ už začína podcelok Knola. Pripravili sme sa na cestu, vysvetlili sme si ako pripraviť diktafóny, ako vyzerá ich ochranný obal a základné nastavenie. Zľadenie časov si necháme až keď budeme vonku. Zistili sme si, že kedy je západ slnka. Zhodli sme sa, že budeme nastavovať čas CET (zimný, nie aktuálny letný). Taktiež sme si povedali, že je dobré nahrávanie nechať spustiť asi hodinu pred západom slnka a je výhodné pre ďalšie spracovanie v počítačoch nechať štart na celú hodinu.

Auto sme nenechali rovno v sedle, trochu pod sedlom na odľahlejšej lesnej cestičke. Povedali sme si, že keď nepoznáme terén, najprv sa prejdeme viacero kilometrov a cestou nazad už budeme mať predstavu kde dáme diktafóny. Alebo aj počas cesty už budeme vedieť, ako vyzerá reliéf a ako vyzerá rozmiestnenie starších porastov, mladín. Taktiež uvidíme, ako sa vyvíja veterné situácia. Založili sme tak na východnom svahu vrchov Smrečinka a Stromiš prvý transekt KN1.

Transekt KN1, podcelok Knola, vrchy Smrečinka a Stromiš

Loading map...

Toto je výsledná mapa vytýčených bodov s umiestnenými diktafónmi.

Celková dĺžka transektu KN1 = 1 994,53 m

KN1 01 ← 772 m → KN1 02 ← 424,56 m → KN1 03 ← 435,25 m → KN1 04 ← 476,05 m → KN 05
Zistené druhy transektu KN1, Knola

Zapísali sme si pozorované druhy, inštalovali 5 diktafónov a výsledky tu popíšeme. Žiaľ, v noci začalo silno fúkať.

Záznam z priameho pozorovania je zapísaný do dtb Aves symfónia. Ostatné stavovce tiež zapísané v databáze.

 • KN1 01 - Olympus LS11 - zistený len Strix aluco, došli o 2 h v noci baterky
 • KN1 04 - Olympus DM550 01, veľmi tiché miesto v dobrom starom poraste, v Avese zapísané do databázy, vtáky

Na konci transektu potvrdený výskyt Aegolius funereus a Glaucidium passerinum.


Aves


 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
Zistený akustickým monitoringom na bodoch: KN1 04.


 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
Zistené kvílivé hlasy na bode KN1 01 o 20:35 a 22:15 CET, na susednom bode KN1 02 bolo počuť 3x zakvílenie o 22:52 CET, na bode KN1 03 o 19:44 CET a 23:38 CET, na susednom bode KN1 04 takisto súbežná nahrávka rovnakého jedinca o 19:44 a 23:38


Potvrdený akustickým monitoringom na bode KN1 04, o 4:56 v pravo daleko tonovy rebricek (skoro na konci nautického šera) a tiež teritoriálny hlas na vedlajšom bode KN1 05 17:52 tremolujuci velmi velmi daleko, na spektrograme nevidiet, urobil som ukazku mp3, viac z laveho mikrofonu
Veľmi ďaleko 2 x revírny hlas za ranného šera KN1 05 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec:pupupu..
  , alarm:tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
Akustickým monitoringom nahratý volanie tiauk. Na bode KN1 02 medzi 19 a 20 h CET (ten som dal preskúmať Petrovi a Samovi. Podľa Petra Aegolius funereus, podľa Sama vyzerá ano, nie je si istý). a zrejme ten istý jedinec na vedlajšom bode KN1 03, ale 2x je počuť v nahrávke!
2x tjiauk na bode KN1 03pri bode KN1 05, KN1 04, zistený večer pri západe slnka počas inštalácie diktafónov, nižšie v poraste, pravdepodobne miery k spacej dutine, podobne aj akustickým monitoringom potvrdený na bode KN1 03 o 17:10 CET, na bode KN1 04 17:06 CET /ten istý ako na bode vedla, lebo kjee a potom raz kurrr a potom kjee, 5:35 dryo mart kjee (tu ma niekde dutinu na spanie), na bode KN1 05 17:31 kjee a kurr kurr spacia dutina bude nizsie.


 • ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) DendrocoposLeucotosXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (bučiny,miešané lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ bubnovanie,kük | ⚤⚒ dutina
Zistený akustickým monitoringom na bode KN1 03, hlas 17:36 CET, vyššie zo svahu od západu (smer k vrchu Stromiš)


 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
Zistený akustickým monitoringom na bodoch KN1 03 a KN1 05.


Zistená akustickým monitoringom, na bodoch KN1 03 - hlas po západe slnka, KN1 04.


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
Potvrdený akustický monitoringom za šera, na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 a KN1 05 (aj spev).


 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
Potvrdený akustickým monitoringom na bodoch KN1 03, KN1 04.


 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
Potvrdený akustickým monitoringom na bodec KN1 04.


 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
Potvrdený akustickým monitoringom na bodec KN1 04.


 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫
  | ⚤⚒ hniezdo ()
Zistený večer počas vytyčovania trasy, akustickým monitoringom zrejme na bodoch KN1 04 a N1 05.


 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫
  | ⚤ dutiny (ďatle)
Potvrdená akustickým monitoringom, na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 (aj spev) a KN1 05 


 • sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus) Matkopmees Parus montanus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ ihličnaté lesy,nížinné podmáčané) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫spev
  ,volanie "déé"
  | ⚤⚒ dutiny (ďatle)
Potvrdená akustickým monitoringom, aj vábenie aj spev. Body KN1 02, KN1 03, KN1 04.


Potvrdená akustickým monitoringom na bodoch: KN1 04.


Potvrdená akustickým monitoringom na bodoch: KN1 04 a KN1 05.


Potvrdené akustickým monitoringom, vábenie, na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 a KN1 05.


 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
Zistený večer počas vytyčovania trasy a potvrdený akustickým monitoringom na bode KN1 04.


 • kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris) CerthiaFamiliarisXXX1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté a miešané lesy) | ♻ hmyz na kôre | ♫ spev má 2 časti
  , vábenie "siit"
  | ⚤⚒ hniezdo (za kôrou)
Potvrdený akustickým monitoringom, spievajúci na bode KN1 04.


 • vrchárka modrá (Prunella modularis) Heggenmus Prunella modularis Jos Zwarts 2.tif.jpg ☼ | ❀ (mladiny v lesoch) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo ()
Zistená akustickým monitoringom na bode KN1 05.


 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
Po východe slnka sa ozývali na bodoch KN1 02, KN1 04 a KN1 05, potvrdené akustickým monitoringom.


 • orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) Nucifraga caryocatactesXXX.jpg ❄☼ | ❀ (rôznoveké členité horské zmiešané a ihličnaté lesy) | ♻ semienka | ♫"krér"
  | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
Zistená akustickým monitoringom, hlas pri východe slnka, na bodoch KN1 03
hlas "krér" • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
Potvrdená pri inštalácii diktafónom aj akustickým monitoringom. Na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 a KN1 05.


 • krkavec čierny (Corvus corax) Raaf Corvus corax Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesnaté oblasti) | ♻ všežravec | ♫ hlboké "krok"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
Zistený priamym pozorovaním počas inštalácie diktafónov, potvrdené akustickým monitoringom na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 a KN1 05.


zistený večer počas vytyčovania trasy 


Zistená akustickým monitoringom na bode KN1 05.


 • stehlík konôpka (Linaria cannabina) Kneu Linaria cannabina Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (okraj lesa,lúka,stromoradie,pole,sad) ⚁⚂⚃⚄| ♻ semienka,hmyz(jar) | ♫ spev | ⚤⚒ hniezdo (strom,krík)
Zistená akustickým monitoringom na bode K1 05.


 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
Zistený večer počas vytyčovania trasy aj akustickým monitoringom na bodoch KN1 03, KN1 04 a KN1 05.


 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
Zistené akustickým monitoring, po východe slnka na bodoch KN1 02, KN1 03, KN1 04 a KN1 05.


Mammalia


ruja prebieha neustále, pozorované jelene prechádzajúce mladinami


Potvrdený akustickým monitoringom na bode KN1 02.


nález trusu na ceste P1100210 UrsusArctosFHD.jpg


Nonvertebrata


 • kobylka hnedkastá (Pholidoptera grisoaptera) ☼ | ❀ (travinno-bylinné a krovinné podrasty lesov) ⚃⚄| ♫ večer a v noci krátke "srt"
Zistená priamo večernou pochôzdkou nazad po inštalácii diktafónov a tiež akustickým monitoringom.


 • kobylka spevavá (Tettigonia cantans) ☼ | ❀ (od bučín po smrečiny, lúky, svetliny) ⚃⚄| ♫ zliate svrčanie, začne hlbšie a stúpa
Zistená akustickým monitoringom na bode KN1 05.
Pozri aj

Podcelok Zlatý stôl, transekt Biele skaly - Hekerová

Miro a Peťo usúdili, že pri kaplnke je tieň a zájdeme o kúsok ďalej na lúku, kde je slnko a tiež pekný výhľad

Na druhý deň sme predobedom pozbierali diktafóny z transketu KN1. Zo sedla Súľová sa dá dostať aj na severnú stráň hlavného hrebeňa, ktorý pokračuje kopcom Peklisko už v geomorfologickom podcelku Zlatý stôl. Z auta sme pozreli niekoľko kilometrov porastov, no úsudili sme, že lesy sú riedke, vyťažený smrek a tak sme sa zašli pozrieť cez sedlo Úhorná nad obec Smolník. Zašli sme ku kaplnke, odkiaľ je pekný výhľad..


Pohľad na hrebeň Henclová - Veľký Vtáči vrch nad obcou Smolník


Panoráma nad obcami Smolník a Úhorná, hrebeň nad obcami patrí do geomorfologického podcelku Zlatý stôl, úplne vľavo vidíme Biele skaly (1252m).. smerom doprava Hekerová (1260m), Malý Suchý vrch (1129m), Malá Hekerová (1089), Vtáči vrch (1045m) a Veľký Vtáči vrch (1121m).


Miesto našej obednej prestávky nad obcou Smolník, Peter a Miro

..no premiestnili sme sa na lúku, na slnko a tam sme si dali svoje obedy z ruksakov a kochali sa nádhernými pohľadmi na okolité kopce, obec, lúky a lesy.

PanoramaOstryVrchSmolnik.jpg


Poobede som ostal v sedle Úhorná kým Miro s Peťom išli na stanicu vyzdvihnúť Sama. Spoločne so Samom a Peťom sme potom nastúpili na túru smerom do 1200 m n.m. hore k Bielym Skalám.

Kým som čakal v sedle a potom z výstupu k Bielym skalám som si zapisoval pozorovania, vtáky sú zapísané do databázy Aves - Symfónia.


Loading map...

Toto je výsledná mapa vytýčených bodov s umiestnenými diktafónmi.

Celková dĺžka transektu = 1 518,42 m

AM E50 ← 608,76 m → AM E51 ← 387,32 m → AM E52 ← 486,02 m → AM E53 ← 509,72 m → AM E54


Zistené druhy transektu Biele skaly - Hekerová

Zapísali sme si pozorované druhy, inštalovali 5 diktafónov a výsledky tu popíšeme. Žiaľ, aj túto noc začalo silno fúkať.

Záznam z priameho pozorovania je zapísaný do dtb Aves symfónia. Ostatné stavovce tiež zapísané v databáze.

 • AM E50 - Olympus DM550 02 - Strix aluco a Aegofune
 • AM E51 - Olympus DM670 - rozcestník tabuľa Biele skaly
 • AM E52 - Olympus -
 • AM E53 - Olympus DM650, bod Tali, medzi bodom E53 a E54 Samo imitoval hlas kuvička a odpovedal jeden jedinec jesenným tónovým rebríčkom /len raz a ešte za šera, kuvičok na nahrávke nebol počuť /
 • AM E54 - Olympus LS11 - nahrával len krátko pár hodín


Aves


Na bode AM E50


 • pôtik kapcavý (Aegolius funereus) AegoliusFunereus.jpg ❄(⚣)☼ | ❀ (horské ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ samec:pupupu..
  , alarm:tjiauk
  | ⚤ dutiny (po tesárovi)
Na bode AM E50, ešte počas občianskeho šera hlas tiauk 17:39 cet 


Medzi bodmi AM E53-54 Tali - Tri studne večer tónový rebríček


 • sova obyčajná (Strix aluco) Bosuil Strix aluco Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (les) | ♻ hlodavce,vtáky,žaby | ♫"húú - hu-huhuhuhú"
  ,"kuii kuii"
  | ⚤ hniezdo (bútľaviny)
Na bode AM E50 18:46 samec


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
AM E53, E50, aj spev


 • orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes) Nucifraga caryocatactesXXX.jpg ❄☼ | ❀ (rôznoveké členité horské zmiešané a ihličnaté lesy) | ♻ semienka | ♫"krér"
  | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
AM E53


 • králik zlatohlavý (Regulus regulus) Goudhaantje Regulus regulus Jos Zwarts 2.jpg ☼ | ❀ (ihličnaté lesy) ⚀(jar),⚃⚄| ♻ hmyz| ♫
  | ⚤⚒ hniezdo ()
AM E53, E50, aj spev


 • drozd trskota (Turdus viscivorus) Grote lijster Turdus viscivorus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy) | ♻ imelo,imelovec,dážďovky,hmyz | ♫ spev
  , "trrr"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
AM E53


 • stehlík čížavý (Carduelis spinus) CarduelisSpinusXXX.jpg❄☼|❀(smrek,jelša,breza) |♻semienka smrek,jelša,breza,hmyz|♫ vábenie "čí-ži",spev
  | ⚤⚒ hniezdo (boč. konár,smrek)
AM E53


 • krivonos smrekový (Loxia curvirostra) LoxiaCurvirostraXXX.jpg ❄☼ | ❀ (ihličnaté lesy) | ♻ semená ihličnatých stromov | ♫ hlas | ⚤⚒ hniezdo (ihličnaté stromy)
AM E53


 • sýkorka uhliarka (Parus ater) Zwarte mees Periparus ater Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ miešane a ihličnaté lesy) ⚃⚄| ♻ hmyz| ♫
  | ⚤ dutiny (ďatle)AM E50Na bode AM E50


 • sojka obyčajná (Garrulus glandarius) Gaai Garrulus glandarius Jos Zwarts 3XXX.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny) ()| ♻ hmyz,stavovce,semená| ♫ škrieka
  , napodobňuje
  | ⚤⚒ hniezdo (na strome)
Na bodoch AM E50, E53Mammalia

ruja na bodoch: AM E54, E50

Pozri aj