Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Ukážková prírodná záhrada Dlhá nad Váhom

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
VahDlhaNadVahom.jpg

Popoludnie s ornitológom

DlhaNadVahom0464x.jpg

Dňa 30. septembra organizovalo občianske združenie Aldea stretnutie s dvoma tematickými časťami - praktickú činnosť a vychádzku k Váhu, tematicky zamerané na vtáčie druhy hniezdiace prirodzene v stromových dutinách a netopiere. Najprv bola teoretická časť v priestoroch prírodnej záhrady spojená s výrobou troch hniezdnych búdok a večer vychádzka do lužného lesa k rieke za účelom pozrieť prirodzené stromové dutiny a pozorovať vtáky i netopiere.

Na jar, 26. mája 2018 opäť organizovalo občianske združenie Aldea stretnutie za účelom popočúvať spevy vtákov v záhrade a v lužnom lese pri Váhu.


Mapa miesta konania a trasa vychádzky.

Loading map...

Ďatle - vytesávajú obydlia pre mnohé druhy do stromov

O hniezdnych dutinách

Človek - staviteľ hniezdnych búdok

Chránené časti prírody v okolí

Prírodná pamiatka Štrkovské presypy


Pozorovania v okolí


Podrobnosti o zistených druhoch

Záhrada a okolie

 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
Prelieta s pritiahnutým krkom a tu a tam sa ozve silným škrekom. Často preletuje aj na obcou. Dňa 26.5.2018 sme počas prechádzky po záhrade spozorovali letiacu volavku.


 • ďateľ malý (Dendrocopos minor) Kleine bonte specht Dendrocopos minor Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté lesy) | ♻ hmyz na kôre| ♫ "kikikikikiki"
  ,jemné bubnovanie | ⚤⚒ dutina (strom)
30.09.2017: Ozval sa typickým "kikikiki" počas prvého stretnutia 30. septembra. Taký malý trpazlík medzi ďatlami, do záhrad zalieta lebo je blízko lužný les. Ozýva sa najmä v prvých jarných mesiacoch, počas hniezdenia je opatrnejší a často ho počuť i na jeseň.


 • hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) Turkse tortel Streptopelia decaocto Jos Zwarts 1.tif.jpg ❄☼ | ❀ (urbárne prostredie) | ♻ semená kultúrnych a divožijúcich rastlín | ♫ "huhúú-hu"
  | ⚤⚒ hniezdo (na stromoch)
30.09.2017: Stály obyvateľ našich záhrad a hospodárskych dvorov. Húkanie hrdličiek všetci dobre poznáme. Pri zoznamovaní sa so záhradou pristáli na stromoch. 26.05.2018: Viacero párov obýva okolité záhrady, celé popoludnie bolo vidieť a počuť páriky.


Počas jarného pozorovania 26.5.2018 sme videli mnohé belorítky loviť nad záhradami a tiež sme našli ich hniezda na balkónoch a stenách okolitých domov.


 • lastovička obyčajná (Hirundo rustica) HirundoRusticaXXX2.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ lietajúci hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo tvar štvrťgule (v budovách)
Menej početne ako belorítky, no predsa sme zaznamenali aspoň dva páry lastovičiek v okolí ukážkovej záhrady dňa 26.5.2018. Pripomenuli sme si rozdiel v stavbe hniezda oproti belorítkam majú lastovičky otvorené hniezdo tvaru štvrťlopty a preto ho umiestňujú s obľubou do maštalí a dielní.


 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
30.09.2017: Na ihličnatých stromoch pred bránou nás vyprevádzali, keď sme práve už boli na odchode na vychádzku. V tomto jesennom čase sme počuli len ich drsné vábenie. Spev len v náznakoch, to si počkáme na prvé teplé predjarné dni. Dovtedy budú navštevovať záhrady spolu s inými sýkorkami. 


 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
Na jar 2017: Zuzke pomáhajú na jar zbierať bezulitných slimákov zpomedzi tehál africkej kľúčovej dierky. Teraz na jeseň počuť len ich kratučký kontaktný hlas "cik", posledné roky sú už stálymi obyvateľmi našich obcí, v parkoch, sadoch a záhradách už bežne hniezdia. Na zimu sa sťahujú a začiatkom marca opäť neuveriteľne oživia svojim spevom lesy všetkých druhov i naše domovy. Dňa 26.5.2018 sme počuli aj videli spievať drozda plavého na ihličnatých stromoch pred bránou. 


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
30.09.2017: Každý z nás poznal drozda čierneho. V horách sťahovavý, v našich mestách a obciach už ostáva celú zimu. Flautovitý spev večer sa zlieva do ranného chórusu spolu s drozdom plavým. To sme si overili v praxi podvečer 26.5.2018.


 • žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) PhoenicurusOchrurosXXX.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ spev
  , vábenie "fid, čak-čak-čak" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
30.09.2017: Presne pre neho sme robili aj polobúdku. Odlieta až neskôr na jeseň, aj dnes sme ho videli na streche a na plote. Naše stavby sú pre neho ako skalné útvary. V dutinách stavieb si hľadá miesto, kde uvije svoje hniezdo a 2 krát vyhniezdi. Je isto hniezdičom v záhrade niekde na okolitých budovách a stavbách, počuli sme spev a kontaktné hlasy koncom mája počas stretnutia 26.5.2018.


 • vrabec domový (Passer domesticus) Huismus Passer domesticus Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (ľudské sídla,farmy,pole,kroviny) | ♻ hmyz,semienka | ♫ "čip čip"] | ⚤⚒ hniezdo (škáry v stavbách)
Vrabce domové sú stálymi obyvateľmi dvorov a záhrad, najmä ak mám aj chov zvierat. Radi stavajú svoje hniezda do škár dreveného obloženia domov. 


 • vrabec poľný (Passer montanus) PasserMontanusxxx.jpg ❄☼ | ❀ (pole,krovie,sad,pás lesa) | ♻ hmyz,semienka | ♫
  "čip čip" | ⚤⚒ hniezdo (dutiny,kolónie)
Dňa 26.5.2018 sme pozorovali oba druhy vrabcov. Hniezdo vrabca poľného sme našli aj dutine vŕby pri ceste okolo záhrad smerom k Váhu. Upozoronilo nás množstvo stebiel tráv trčiacich z dutiny.


Pri posedení v záhrade 26.5.2018 sme spozorovali preletujúce škorce. V tomto čase už vyletujú mláďatá z prvého hniezdenia. Škorce vídať neustále preletovať medzi hniezdiskom a miestom kde hľadajú potravu. Hniezdia v dutinách po ďatloch a na jar kŕmia mláďatá hmyzom, ktorý zbierajú v otvorených priestoroch a aj v záhradách na zemi.

Hniezdi aj v našich záhradách, na koncoch dlhých konárov ovocných stromov. Že je to hniezdič v tunajších záhradách sme si potvrdili 26.5.2018, kedy sme videli ako sa párik čistí na ovocnom strome po kúpeli a počuli sme ich spev na viacerých miestach v okolí.


Zelienka je bežný hniezdič v záhradách. Dňa 26.5.2018 sme ju počuli spievať aj videli na ihličnatých stromoch.


 • strakoš obyčajný (Lanius collurio) LaniusCollurioXXX.jpg ❄☼ | ❀ (okraje lesov a lúk,kroviny) | ♻ hmyz,drobné stavovce| ♫"ček,čet","väv" | ⚤⚒ hniezdo (v hustých kríkoch)
Milým prekvapením nášho ornitologického popoludnia 26.5.2018 bol párik strakošov na okraji poľa a záhrad pri starej vŕbe. Je možné že jeho revír zasahuje aj do ukážkovej záhrady a v čase neprítomnosti ľudí si uloví väčší hmyz aj tu.


netopiere

Dńa 26. mája 2018 lovila nad záhradou a skleníkom, lieta tak 2-3 m vysoko, oproti svetlej oblohe po západe slnka ju ľahko spozoroujeme.


Hospodársky dvor a iné budovy v obci

 • sokol myšiar (Falco tinnunculus) Torenvalk Falco tinnunculus Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (otvorené oblasti) | ♻ hraboše a iné drobné cicavce | ♫ "ki-ki-ki-ki-ki" | ⚤ hniezdo, polodutina (využíva hniezda krkavcovitých)
Pravdepodobné hniezdenie popisuje Tomáš Veselovský zo dňa 11. júna 2014. 


 • plamienka driemavá (Tyto alba) Kerkuil Tyto alba Jos Zwarts 5.tif.jpg ❄☼ | ❀ (kultúrna krajina) ⚀⚁⚂| ♻ hlodavce,vtáky| ♫ dlhý škrek | ⚤ dutiny (budovy)
Nebola zistená! Tomáš Veselovský kontroloval povaly na hospodárskom dvore dňa 11. júna 2014, nepodarilo sa mu preukázať prítomnosť plamienky.


Doložené hniezdenie máme zatiaľ iba ako nález hniezda. Istotne tu v obci hniezdi, potvrdili účastníci výletu.


Lužný les pri rieke Váh

 • volavka popolavá (Ardea cinerea) GreyHeronxxx.png ❄☼ | ❀ (mokraď, lúka) | ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫škreky (na hniezde)
  | ⚤⚒ hniezda (strom, trstina)
30.9.2017: videli sme i počuli preletovať volavku, vysvetlili sme si, že letí s pritiahnutým krkom a tu a tam sa ozve silným škrekom. Ten ju prezdradí aj v noci, kedy tiež rada preletuje. Stály druh, každoročne zimuje. Najviac napočítal Miro Demko 13. januára 2017, až 17 jedincov.


 • beluša veľká (Egretta alba) EgrAlba.png ❄☼ | ❀ (mokraď,breh potoka, lúka) ⚂| ♻ drobné stavovce, hmyz | ♫ škreky | ⚤⚒ hniezda (trstina)
Nádherné snehobiele "volavky". Zimovať ich našiel Miro Demko 13. januára 2017, pozoroval 4 jedince.


 • myšiak hôrny (Buteo buteo) Buizerd Buteo buteo Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (polia,lúky, rúbane, les) | ♻ hraboše,myši | ♫
  "hijééé" | ⚤⚒ hniezdo (strom)
Celoročne sa vyskytujúci druh, v zime bol potvrdený 13. januára 2017.


 • dateľ veľký (Dendrocopos major) Grote bonte specht Dendrocopos major Jos Zwarts 3.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,hory) | ♻ hmyz,šišky| ♫ "kix kix"
  , krátke drumbľovanie
  , mláďatá z dutiny
  | ⚤⚒ hniezdo (dutina)
30.09.2017: Keď už zapadalo slnko, posledné sa ozvali kovovým hlasom, zakončili svoj deň a noc strávi každý vo svojej spacej dutine v strome. Najbežnejší druh naších lesov, často zavíta do záhrad ak sú tam staršie stromy. Počas jarnej výpravy do lužného lesa dňa 26.5.2018 sme počuli viacero jedincov. Koncom mája a začiatkom júna sú mláďatá hlučné a neustále kričia z hniezdnej dutiny.


30.09.2017: Rozkolísaný sled "kikekekekikekike" ho prezradil. Tento druh ďatľa možno očakávať v súvislejších listnatých lesoch, ako sú lužné lesy pri Váhu a listnaté lesy naších hôr. Obýva aj staré sady.


 • drozd čierny (Turdus merula) Merel Turdus merula Jos Zwarts 4.tif.jpg ❄☼ | ❀ (lesy,kroviny,záhrady) | ♻ hmyz,ovocie | ♫ flautovitý,pomalý
  hlas vzrušenia "tix tix"
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky)
Počas hniezdneho obdobia zistený 21.6.2017. Pri rieke aj zimuje, zistil Miro Demko 13. januára 2017. 


 • drozd plavý (Turdus philomelos) TurdusPhilomelosxxx.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,sady) | ♻ slimáky,bobule,puky| ♫ rýchly,výrazný,opakuje popevky
  | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
21.6.2017


21.6.2017, 26.5.2018 sme na spoločnej vychádzke počuli spev, vysvetlili sme si, že žije v kríkoch a preto aj spev počujeme v nižších častiach lesa. Svoj švitorivý spev končí jasnými flautovitými tónmi, ako keby zrýchlený drozd čierny.


 • brhlík lesný (Sitta europaea) SittaEuropaea.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý a miešaný les) | ♻ hmyz | ♫ spev "vivivi"
  spev "piü piü piü"
  , hlas "twit twit"
  "güt güt"
  | ⚤ hniezdo (dutiny)
30.09.2017: Mali sme tú možnosť, počuť brhlíka, hlas podobný kamienkom padajúcim na ľad. O pískavom speve sme si len porozprávali a niekto aj pustil nahrávku spevu.


Typický obyvateľ krovinatých lesov, pri Váhu sme ho počuli na ťahu 30.9.2017 a potom na jar 26.5.2018. Migruje jednotlivo pozdĺž riek a pritom aj pospevuje. Jeho typický spev je ľahký a dobre sa dá naučiť. 


30.09.2017: dnes sa prezradili len kontaktným hlasom, už sú v malých skupinkách a vzájomne komunikujú rôznymi hlasmi, typický spev, to budeme počuť v prvých teplých dňoch januára a potom už celú jar. Počas výletu 26.5.2018 sme počuli spev pri Váhu. V tomto čase už spievajú všetky druhy a tak sa treba lepšie sústrediť na ich jednoduchý spev.


 • sýkorka belasá (Parus caeruleus) ParusCaeruleusXXX.jpg ❄☼ | ❀ (listnatý les) | ♻ hmyz | ♫ spev "psitsi-sirrrr"
  , drsné "tjerr err err"
  | ⚤ hniezdo (dutiny,búdky)
30.09.2017: drsným hlasom sa ozvali v hustejších krovinách v lužnom lese, kde spolu so sýkorkou veľkou hľadajú potravu, preliezajú konáriky a hľadajú hmyz, ešte je hmyz aktívny, neskôr už budú vyhľadávať vajíčka v puklinách kôry a pridajú si do menu aj semienka. V zime hľadajú radi potravu aj v trstine.


Typická sýkorka listnatých lesov. Zimujúcu ju potvrdil Miro Demko 13. januára 2017, pozoroval dvoch jedincov. 


 • oriešok hnedý (Troglodytes troglodytes) TroglodytesTroglodytesXXX2.jpg ❄☼ | ❀ (lesy s krovinami) | ♻ hmyz,pavúky | ♫ hlasný a výrazný spev
  alarm
  | ⚤⚒ hniezdo (v škárach)
30.9. 2017 sme si o ňom len rozprávali, nepočuli sme ho, je to však stály obyvateľ lužných lesov rieky Váh. V zime ho zistil Miro Demko 13. januára 2017. 


 • pinka lesná (Fringilla coelebs) 781px-Fringilla coelebs m.jpg ☼ | ❀ (lesy,parky,širšie vetrolamy) | ♻ hmyz| ♫ spev
  | ⚤⚒ hniezdo (pri kmeni)
Najbežnejší v lese žijúci vtáčik Európy. Počas vychádzky 26.5.2018 sme sa s jeho spevom oboznámili a dobre sme ho popočúvali. Spev pripomína ŕŕŕŕ-čaf čaf čaf - rrajčáák.


Nápadný zimný hosť, samček má krásne červené brucho. Majú melancholické hlasy a zlietajú na vysoké byliny. Nájdeme ich na okraji lužného lesa, na čistinách, pri poliach a zavíta aj do sadov a záhrad. V zime pozoroval 3 jedince Miro Demko 13. januára 2017. 


 • muchár sivý (Muscicapa striata) Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata Jos Zwarts 1.jpg ☼ | ❀ (okraje listnatých a zmiešaných lesov, parky, sady) | ♻ lietajúci hmyz | ♫ "cíí - ťj ťj"
  | ⚤ v polodutinách (strom)
21.6.2017


 • vlha obyčajná (Oriolus oriolus) OriolusOriolusXXXmale.jpg ☼ | ❀ (listnaté lesy, háje) | ♻ hmyz a bobule | ♫ flautovité "strýco juró"
  | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
21.6.2017, 26.5.2018 sme počuli jeho typický škrek a z diaľky aj jeho ľúbozvučné stýrco Juro!. Rozprávali sme sa o ňom, že síce sa po maďarsky volá šárga rigó, teda žltý drozd ale nie sú príbuzný.


 • trasochvost biely (Motacilla alba) Witte kwikstaart Motacilla alba Jos Zwarts 1.tif.jpg ☼ | ❀ (ľudské sídla) | ♻ hmyz| ♫ vábenie "živ lis" | ⚤⚒ hniezdo v polodutinách (v budovách)
21.6.2017


 • slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) LusciniaMegarhynchosXXX.jpg ☼ | ❀ (brehy riek nížin, nížinné lesíky, kroviny) | ♻ hmyz | ♫ jasný spev, aj v noci
  | ⚤⚒ hniezdo (v lísti)
21.6.2017, 26.5.2018 - počas spoločného výletu sme počuli viacero krásne spievajúcich slávikov a naučili sme sa poznávať ich zvučný spev. 


30.09.2017: Stehlíka poznali aj mnohí účastníci exkurzie. Dokonca poniektorí aj jeho veselý hlas. Pestrofarebný stehlík si hľadá na jeseň semienka na vysokých bylinách, preto ho často vyplašíme na okraji lesa, polí. Jasná žltá a červená s jeho veselým švitorením vypĺňajú jesenné ticho. Hniezdi aj v našich záhradách, na koncoch dlhých konárov ovocných stromov. Dnes sme ho počuli aj pri záhradách aj nad cestami v lužnom lese.


Na jar 26.5.2018 sme počas vychádzky počuli spev na okraji lužného lesa.


21.6.2017, 26.5.2018 sme počuli jeho spev pri okraji lužného lesa ti ti ti ti - tíííí.


netopiere

 • raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) Nyctalus noctula - MUSEXXX.JPG (stromy,štrbiny v paneloch) (škáry budov, stromové dutiny)
Rieka Váh (úsek železničný most - vodná nádrž Kráľová)

 • potápka chochlatá (Podiceps cristatus) Fuut Podiceps cristatus Jos Zwarts 5x.jpg ❄☼ | ❀ (stojace vody) | ♻ malé ryby| ♫ drsný hlas | ⚤⚒ hniezdo (plávajúce na hladine)
Zistená zimujúca 13. januára 2013, pozoroval Vozák Zoltán.


 • potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Dodaars Tachybaptus ruficollis Jos Zwartsx.jpg ❄☼ | ❀ (stojace a pomaly tečúce vody) | ♻ hmyz, rybky | ♫ "bibibibibi",
  | ⚤⚒ hniezdo (pláva na vode)
Ako zimujúca zistená 25. januára 2014, Vozák Zoltán pozoroval 2 jedince, taktiež 2 zistil Miro Demko 13. januára 2017.


30.09.2017: Pri čakaní na netopiere si deti všimli, že párik plával na rieke. Jasne biela svietila aj keď boli pri druhom brehu a už bolo šero. Tiež sú to naši celoročný obyvatelia vodných plôch a tokov. Pravidelný zimný hosť na rieke. Počas zimovania 13.1.2006 boli zistené v počte 38 jedincov, 13. januára 2017 až 86 jedincov.


 • chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) NycticoraxNycticoraxXXX.jpg ☼ | ❀ vody,mokrade ⚂⚃⚄ | ♻ rybky, obojživeľníky, hmyz | ♫ ⚤ kvak, kvak | ⚤⚒ hniezdo (kríky,stromy)
21.6.2017: lovil potravu na brehu rieky, počas našej jarnej výchádzky k brehu Váhu 26.5.2018 sme spozorovali preletujúce jedince.


Každoročne zimuje na rieke Váh. V zime 13.1.2006 napočítal Dobrý M. 130 jedincov. 


 • chochlačka sivá (Aythya ferina) Tafeleend Aythya ferina Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (rybníky,močiare,v zime rieky) | ♻ hmyz, vodné rastliny | ♫ "víju", "brrrrrr,brrrrr,brrrrr" | ⚤⚒ hniezdo (trstina,ostrica)
V zime 17. januára 2010 videl Vozák 4 jedince.


 • chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula) Kuifeend Aythya fuligula Jos Zwarts 4x.jpg ❄☼ | ❀ (rybníky,v zime veľké vodné plochy) | ♻ mäkkýše,vodný hmyz,vodné rastliny | ♫ | ⚤⚒ hniezdo ()
V zime 22. januára 2012 videl Dobrý a Vozák 12 jedincov a Miro Demko napočítal 25 jedincov dňa 13. januára 2017. 


 • lyska čierna (Fulica atra) Lossy-page1-800px-Meerkoet Fulica atra Jos Zwarts 5x.jpg ❄☼ | ❀ (vodné rastliny, drobné vodné živočíchy) | ♻ | ♫ "pix" | ⚤⚒ hniezdo (kopček z vodných rastlín tesne pri vode)
V zime 13.1.2006 bolo videných 190 jedincov. 


 • hlaholka severská (Bucephala clangula) Brilduiker Bucephala clangula Jos Zwarts 2x.jpg ❄ | ❀ (drobné kôrovce, vodný hmyz) | ♻ | ♫ "knirr", "garr-gra" | ⚤ dutiny (strom)
Zimný hosť, dňa 13. januára 2006 videl Dobrý a Vozák 5 jedincov, 22.januára 2012 48 jedincov a 13. januára 2017 Miro Demo napočítal 71, z ktorých z istotou zistil 2 samcov a 19 samičiek.


 • potápač veľký (Mergus merganser) 1024px-Gaensesaegerx.jpg ❄ | ❀ (drobné kôrovce, mäkkýše, vodný hmyz) | ♻ | ♫ "kerr kerr" | ⚤ dutiny (strom)
13. januára 2017 videl Miro Demko 54 potápačov veľkých, 17 samcov a 37 samíc.


 • potápač malý (Mergus albellus) Nonnetje Mergellus albellus Jos Zwarts 2x.jpg ❄ | ❀ (drobné ryby, kôrovce, rastliny) | ♻ | ♫ "tek tek tek arorr" | ⚤ dutiny (strom)
Až 31 potápačov malých pozoroval Miro Demko 13. januára 2017.


 • kačica mandarínska (Aix galericulata) 512px-Aix galericulata00x.jpg ❄ | ❀ (rastliny, drobné mäkkýše a ryby) | ♻ | ♫ "pfruib", "käk" | ⚤ dutiny (strom)
Samčeka zistil Zoltán Vozák zimovať 16. januára 2016 na rieke.


 • rybárik riečny (Alcedo atthis) IJsvogel Alcedo atthis Jos Zwarts 2.tif.jpg ❄☼ | ❀ (voda,breh) | ♻ drobné ryby | ♫ ostrý hvizd
  | ⚤⚒ hniezdna nora (kolmá stena)
Pri výlete 30.9.2017 niekto z účastníkov očakával, že budeme počuť, no nepodarilo sa zaznamenať jeho prenikavý hvizd. V území žije, v zime bol pozorovaný 13. januára 2006 1 jedinec.


21.6.2017: 2 jedince na ostrovčeku v rieke, na rieke aj zimuje, Zoltán Vozák zistil 5 jedincov 16. januára 2016.


Jednu čajku sivú videl Zoltán Vozák 16. januára 2016. 


Počas našej výpravy k rieke Váh dňa 26.5.2018 sme pozorovali rybára. Niekoľkokrát sa podarilo vidieť aj jeho lov.


 • kormorán veľký (Phalacrocorax carbo) Aalscholver Phalacrocorax carbo Jos Zwarts 2x.jpg ❄☼ | ❀ (stojaté a tečúce vody) | ♻ ryby, mäkkýše, vodný hmyz a obojživelníky| ♫ "chrochrochro" | ⚤⚒ hniezdo (stromy)
Každoročný výskyt, zaznamenaný počas každoročného medzinárodného sčítania zimujúcich vodných vtákov. Najvyššie počty okolo 128 jedincov zistil Miro Demko 13. januára 2017.


Malá pomôcka pre výber: Výberový polygón pre databázu Aves:

POLYGON((17.846985183917134 48.170887731706834,17.850332580767375 48.166823428108046,17.857542358599563 48.16533501100618,17.866726242265912 48.164132796429676,17.872906051836484 48.16092675313062,17.87530931111418 48.172490467102904,17.861061416827038 48.18164799411372,17.85127671834082 48.179988313708144,17.842007003985408 48.17832857956878,17.846985183917134 48.170887731706834))