Volanie divočiny - výpravy, kurzy, návody a iné služby pre vás

Výskum sov Štiavnické vrchy

Z Wikisvet
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Pohľad z lúk pod vrchom Končiar (881) smerom na juhovýchod.

Výskum je v rámci projektu

 • názov projektu: monitoringu vybraných druhov sov v Štiavnických vrchoch.
 • ciele projektu: Pri skúmaných druhoch bude vyhodnotený stav ich populácie v území, definované ohrozenia a negatívne vplyvy, navrhnutý manažment a ciele ochrany v území pre účely tvorby Programu starostlivosti o chránené územie. Odovzdaná bude aj lokalizácia zaznamenaných teritórií (v dohodnutej forme)
 • projekt vedie: RPS - Ochrana dravcov na Slovensku
 • lokalita: Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
 • účastníci projektu:
  • Karol Šotnár
  • Zuzana Masárová
  • Stanislav Kováč
  • Jozef Chavko
  • Vladimír Baláška
  • Alexander Kürthy

Výsledky vyššie uvedeného výskumu a hodnotenia budú odovzdané v 2 etapách: výsledky zistené v roku 2021 budú odovzdané do 15.11.2021 a sumárne výsledky získané a spracované za oba roky 2021 a 2022 budú odovzdané do 30.10.2022. Odovzdané budú elektronicky v textovej, tabuľkovej alebo mapovej forme (podľa charakteru informácií)


Obsah

Cieľové druhy

Sova dlhochvostá (Strix uralensis)

 • sova dlhochvostá (Strix uralensis) Oeraluil Strix uralensis Jos Zwarts 1.jpg ❄☼ | ❀ (listnaté,miešané veľké lesy) ⚃⚄| ♻ hlodavce| ♫ pár | ⚤ dutiny (hniezda dravcov)

Výr skalný (Bubo bubo)

 • výr skalný (Bubo bubo) BuboBuboxxx.jpg ❄☼ | ❀ (skaly,okraje lesov,polia) ⚂⚃⚄| ♻ cicavce,vtáky| ♫ samec | ⚤ skaly,dutiny,hniezda (dravce,bociany)

Rozmiestňovanie a maskovanie diktafónovRealizačná časť a výsledky

Loading map...

Neskoré leto, jeseň 2021 - hladanie horských sov

1. lokalita línia Drastavica (kód 01DR)

Dátum:

 • 29.8.2021 večer - polnoc
 • 30.8.2021 polnoc - ráno


2. lokalita línia Hadová (kód 02HA)

Dátum:

 • 30.08.2021 večer - polnoc
 • 31.08.2021 polnoc - ráno
 • 31.08.2021 večer - polnoc
 • 01.09.2021 polnoc - ráno (podľa výdrže baterky)


3. lokalita línia Kerling (kód 03KR)

Dátum:

 • 6.9.2021 večer - polnoc
 • 7.9.2021 polnoc - ráno


4. lokalita línia Sitno (kód 04ST)

Dátum:

 • 7.9.2021 večer - polnoc
 • 8.9.2021 polnoc - ráno
 • 8.9.2021 večer - polnoc
 • 9.9.2021 polnoc - ráno (podľa výdrže baterky)


5. lokalita línia Strela, Tri kamene (kód 05STK)

Dátum:

 • 3.10.2021 večer - polnoc
 • 4.10.2021 polnoc - ráno


6. lokalita línia Rybník, Stará hora (kód 06RB)

Dátum:

 • 5.10.2021 večer - polnoc
 • 6.10.2021 polnoc - ráno


7. lokalita línia Priesil (kód 07PR)

Dátum:

 • 12.10.2021 večer - polnoc
 • 13.10.2021 polnoc - ráno


8. lokalita línia Pukanec, Tatiar, Agraš (kód 08PU)

Dátum:

 • 18.10.2021 večer - polnoc
 • 19.10.2021 polnoc - ráno


Február 2022 - hľadanie výra

Večerné nahrávky sú vždy od 17 do 23 h. Výsledky cieľových druhov sú ako samostatné kontroly zistených teritórií, ostatné ako bežný faunistický záznam, označené ako neverejné, pretože Odborná správa z projektu bude publikovaná.

1. lokalita Psiare (BBps01/V)

Dátum:

 • večer 14.2.2022 (5 druhov vtákov, z nich 2 druhy sov)
 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno prší (1 vtáči druh)
  • večer (0 druhov vtákov)


2. lokalita Tekovská Breznica (BBTB02/S)

Dátum:

 • večer 14.2.2022 dva druhy sov
 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno, dážď, napriek tomu sa dva druhy sov ozývali
  • večer žiadny záznam

3. lokalita Bzenica (BBSO03/V)

Dátum:

 • 14.2.2022 jeden druh sovy.
 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno, prší, nič
  • večer, nič

4. lokalita Hliník nad Hronom, Podbralce, Szaboova skala (BBHL04/S)

Dátum:

 • 14.2.2022 večer nič
 • 15.2.2022
  • ráno pár jedného druhu sovy
  • večer (3 druhy, z toho 1 sova)
 • 16.2.2022
  • ráno
  • večer

5. lokalita Hliník nad Hronom (BBHL05/J)

Dátum:

 • 14.2.2022


6. lokalita Vyhne (BBHL06/S)

Žiadne jednoznačné výsledky, žiadna sova v nahrávkach.

Dátum:

 • 15.2.2022
  • večer
 • 16.2.2022
  • večer
  • ráno
 • 17.2.2022
  • večer
  • ráno

7. lokalita Šášovské Podhradie (BBHL07/J)

Dátum:

 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno dážď, 1 druh sovy
  • večer dážď, 3 druhy vtákov z toho 1 druh sovy)
 • 17.2.2022
  • ráno, prší, žiaden záznam
  • večer, žiaden záznam

8. lokalita Šášovské Podhradie (BBHL08/J-V)

Dátum:

 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno žiadne výsledky, dážď
  • večer
 • 17.2.2022
  • ráno žiadne výsledky
  • večer, žiadne výsledky

9. lokalita Jastrabá (BBHL09/S)

Dátum:

 • 15.2.2022
 • 16.2.2022
  • ráno, žiadne nové druhy
  • večer, žiadne nové druhy
 • 17.2.2022
  • ráno lejak
  • večer

10. lokalita Močiar (BBHL10/Z)

Dátum:

Neurčený hlas:

Znie ako vystrašené/zranené prasiatko


 • 17.2.2022
  • ráno prší, žiaden záznam
  • večer žiadny nový záznam

Apríl, jar 2022 - hľadanie horských sov

6.4. Štiavnické vrchy

nautické šero začína 05:00:53
občianske šero začína 05:39:37
východ slnka 06:11:38

západ slnka 19:22:51
občianske šero končí 19:54:52
nautické šero končí 20:33:37 

1. lokalita línia Uhliská - Vysoká (kód 09UH)

Dátum:

 • 6.4.2022 večer - polnoc
 • 7.4.2022 polnoc - ráno


2. lokalita línia Banský Studenec-Skalka (kód 10SK)

Dátum:

 • 6.4.2022 večer - polnoc
 • 7.4.2022 polnoc - ráno


3. lokalita línia Pukanec-Ostrý vrch (kód 11PK)

Dátum:

 • 7.4.2022 večer - polnoc
 • 8.4.2022 polnoc - ráno

4. lokalita línia Pukanec-Veterník (kód 12VE)

Dátum:

 • 7.4.2022 večer - polnoc
 • 8.4.2022 polnoc - ráno
 • 8.4.2022 večer - polnoc
 • 9.4.2022 polnoc - ráno
 • 9.4.2022 večer - polnoc

Jún, jar 2022 - hľadanie výrikov

Dátum:

 • 6.6.2022 večer - 23h
 • 7.6.2022 ráno od 3 do 7h
 • 7.6.2022 večer - 23h
 • 8.6.2022 ráno od 3 do 7h
 • 8.6.2022 večer - 23h
 • 9.6.2022 ráno od 3 do 7h
 • 9.6.2022 večer - 23h
 • (9.6.2022 ráno od 3 h len jeden dikt. vydržal - č. 6)

(diktafóny vyložené len raz a pozbierané po pár dňoch, neboli presúvané, podľa výdrže batérie)


1. lokalita Svätý Anton (kód 13OSSA)

20220606 dikt01 SvatyAntonRovneBielyKamen 0036 FullHD.jpg

2. lokalita Prenčov (kód 14OSPR)

20220606 Dikt04 Prencov 0047 panorama2 FullHD.jpg

3. lokalita Beluj (kód 15OSBE)

20220606 Beluj 0064.jpg


Spracovanie nahrávok

Niekoľko výpočtov čo všetko treba spraviť.

 • kopírovanie nahrávok z diktafónov na disk počítača celonočnej nahrávky (napríklad 12h) trvá 6 minút
 • rozlamovanie veľkej nahrávky na hodinové, jedna celonočná nahrávka tiež približne 6 minút
 • príprava adresárov a podadresárov, súborov pre textové poznámky pre každý diktafón pre jednu lokalitu a rozkopírovanie pre každý diktafón danej noci a prehľadnej tabuľky za jednu lokalitu ale všetky použité diktafóny trvá 1h
 • spracovanie
  • softvér Audacity
   • načítanie jednej hodiny a priblíženie sa na 30 sekúnd na jednu obrazovku trvá 3 minúty
   • prehliadanie jednej hodiny a robenie si zápiskov do textového súboru a excel tabuľky trvá priemerne 10 minút (noc bez záznamov 5minút ranné šera alebo veľa zápisov aj 20 minút)
   • zápis výsledkov do databázy z textových poznámok, zakreslenie zistených teritórií sov z excel tabuľky a poznámok za jednu noc asi 1h


v našom projekte mám použitých 10 diktafónov počas 10 rôznych nocí:


 • kopírovanie 10h
 • rozľamovanie 10h
 • príprava adresárov, textov pre poznámky a excel tabuľky za celú noc pre všetky použité diktafóny 10h
 • spracovanie Audacity (1200 nahraných hodín)
  • načítanie všetkých 100 nocí je 60 hodín
  • prehľiadanie a spracovanie 200 hodín
  • zápis výsledkov a teritórií 100 hodín

spolu 1590 hodín (cca 199 človekodní)


Pozri aj